"tức thì" - Engelsk översättning

VI

"tức thì" på engelska

tức thì {adv.}

VI tức thì {adverb}

tức thì (även: ngay lập tức, bèn, liền)
volume_up
right {adv.} (exactly)

Liknande översättningar för "tức thì" på engelska

tức adjektiv
English
thì verb
English
thị pronomen
English
thí substantiv
English
tục substantiv
English