"törvényszéki" - Engelsk översättning

HU

"törvényszéki" på engelska

HU törvényszéki
volume_up
{adjektiv}

törvényszéki
Nincs törvényszéki gyakorlata és inkább tudományos szakértőnek nevezhetném.
So you have no forensic experience and you're more of an academic?
De a törvényszéki leletek is elég rejtélyesek szólt közbe Aaron.
The forensic statements are quite a puzzle, Aaron said.
Törvényszéki vizsgálatot kell végeznünk minden anyagon.
We need to run a forensic test on all this material.
törvényszéki (även: megengedett, bírósági, bírói, jogi)
volume_up
legal {adj.}
- Az igazságot sose lehet híven érzékeltetni egy közön séges törvényszéki tudósításban - jelentette ki Hercule Poirot.
The truth, said Hercule Poirot, can never be done justice to in a mere legal recital.
A táska mellett még négy hasonló pihent, valamint két jókora kartondoboz dugig tele kihallgatást jegyzőkönyvekkel és más efféle törvényszéki hulladékkal.
Next to it were four other assorted satchels and cases, along with two large cardboard boxes filled with bulky depositions and other legal refuse.

Användningsexempel för "törvényszéki" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianAz asztalnál két másik nő is ült: a törvényszéki írnok és Harkin fogalmazója.
A second woman was the court reporter, and a third was Harkin's law clerk.
HungarianAz egyik törvényszéki szolga a tanúk székéhez vezette, és félretolta a mikrofont.
A bailiff led him to the witness chair and shoved the microphone away.
HungarianBiztosan talál egy olyan embert a cégnél, akinek van törvényszéki tapasztalata.
Maybe you should take it to your firm, let them sign it up, then do the grunt work yourself.
HungarianDe azt akarja elhitetni velem, hogy egy igazi törvényszéki héja, a tárgyalótermek réme.
But he wants me to think he's also an accomplished courtroom brawler, a litigating fool.
HungarianFortescue-hoz , törvényszéki halottszemle lesz.
I'm afraid, he said to Mrs. Fortescue, that there will have to be an inquest.
HungarianA széke alig fért el a törvényszéki írnok mellett, aki már készenlétben ült gyorsíró gépénél.
They stopped at a side door, where Willis knocked politely before entering.
HungarianGloria Lane-nek hívták, és immár tizenegy év óta volt Harrison megye törvényszéki jegyzője.
Her name was Gloria Lane, Circuit Clerk for Harri-son County for the past eleven years.
HungarianTanult emberek, fellépésük határozott, és nem tartanak valami sokat a törvényszéki ügyvédekről.
They're educated, forceful, organized and don't care much for trial lawyers.
HungarianA testét összepakolták és azonosítatlanul bevitték a törvényszéki laborba.
His unidentified body was recovered... and brought to the mortuary.
HungarianEgyébként egyedül Vara Lisónak volt engedélye arra, hogy a törvényszéki épületben tartózkodjon.
Yet she was the only one authorized to be in the Courts Building and Imperial Sector.
HungarianÚgy tűnt, a középső férfi tekintete még a törvényszéki orvosszakértőt is megfélemlítette.
The central man's eyes were hard, and even the ME seemed intimidated.
HungarianNagyszerű törvényszéki ügyvéd, a legkülönbözőbb kereskedelmi perekkel foglalkozik.
Marvelous trial lawyer, all sorts of commercial litigation.
HungarianAzaz csak azt tudja, amiről a törvényszéki iratokból értesült.
That is to say, she knows only the story as she has learned it from official accounts.
HungarianAzt hittem, a letartóztatottak mindig a törvényszéki tárgyalásra tartogatják a védekezésüket.
Weve got Cust on the Doncaster murderthe blood-stained coat, the knifenot a loophole there.
HungarianFelhívtam a portlandi törvényszéki orvosszakértőt, már úton van.
I've got the Portland and some other local law enforcement on their way.
HungarianMásodik nekifutásra még nagyobb törvényszéki hírnevet szerzett magának.
On his second trip, he rose even quicker in trial lawyer circles.
HungarianLehet ő legendás törvényszéki ügyvéd, akinek rengeteg trófeája van, de ő is csak ember.
He might be a legendary trial lawyer with lots of notches in his belt, but he's just another man.
HungarianKérem a következőket jegyzőkönyvbe venni nézett Harkin bíró a törvényszéki írnokra.
On the record, Judge Harkin said to the court 400 reporter.
HungarianHa van törvényszéki kapcsolatuk vagy bármilyen hatósági összeköttetésük, biztosan idejönnek.
'If they have law-enforcement connections or any kind of national reach, yeah, they'll come.'
HungarianAzt akarja, hogy a laborrészleg segítsen az NTSB-nek a törvényszéki vizsgálatban.
He wants the Lab Division to back up NTSB on forensics.