"szüntelenül" - Engelsk översättning

HU

"szüntelenül" på engelska

HU szüntelenül
volume_up
{adverb}

szüntelenül (även: szakadatlanul)
A kövér valkisi immár szüntelenül nyavalygott.
The fat Valkisian was groaning ceaselessly now.
Szüntelenül vándorolt Európában és Kis-Ázsiában, néha gyalog, néha fölkapott a levegőbe, és elkívánta magát valamilyen helyre.
He moved ceaselessly about Europe and Asia Minor, sometimes walking, sometimes rising into the air and willing himself to a particular place.
Az alagút fala szüntelenül forgott, mint a vidámparkban a hordó, amelyben az ember kipróbálhatja egyensúlyérzékét.
Furthermore, those tunnel walls ceaselessly turned, as if this were a passage in a carnival funhouse, a sideshow monkey barrel in which to test your balance.
szüntelenül (även: szakadatlanul, folyton)
A riporterek szüntelenül zaklatták interjúkért.
Reporters incessantly badgered him for interviews.
Szüntelenül csipkedett, próbálta emelgetni a bal kezemet, rohangált a számítógéphez, és mutatta, hogy írni akar.
He began to pinch me incessantly, and trying to lift my left hand, and rushing towards the computer and making gestures that he wanted to write.
Mostantól fogva szüntelenül cikázni fog a szeme, de nem a kocsi előtt az úton, hanem a járdákon és az elsuhanó utcasarkokon.
From then on his eyes would flicker incessantly, not over the car in front, but over the pavements and street corners as they flashed past.
szüntelenül (även: éjjel-nappal)
szüntelenül (även: összesen, egyszerre, egyidejűleg, együtt)
szüntelenül (även: szakadatlanul)

Användningsexempel för "szüntelenül" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianMegint a rejtélynek ez a szüntelenül gyötrő érzete; valami, amit tudnia kellene.
There was that nagging sense of a mystery again, something to do with her.
HungarianBár bizonnyal nem méltó katonához, hogy szüntelenül a békéről álmodozzon.
Although perhaps it is unworthy of a soldier to dream early and late of peace.
HungarianEz a három szüntelenül ismétlődő szó zakatolt órák hosszat az érzékeny agyakban.
Three words, endlessly repeated, dinning themselves hour after hour into receptive brains.
HungarianAz európai intézmények szüntelenül arra kérik a polgárokat, hogy bízzanak bennük.
The European institutions are always asking the citizens to trust them.
HungarianAz apát gyengéden szerette őket Jézus Krisztusban, és szüntelenül bűnbánatra intette.
He loved them all dearly in Jesus Christ, and unceasingly exhorted them to good works.
HungarianA szüntelenül átvonuló csapatok kimondhatatlan szennyel árasztották el a falut.
The constant come-and-go of troops had reduced the village to a state of unspeakable filth.
HungarianMegint hallotta őőket, ahogy közelednek felé a bozóton át, szüntelenül kiáltozva:
He could hear them again, coming at him through the bushes shouting their endless cry: Stoi.
HungarianEgy csapat kéregető, költőtől járdafestőig, szüntelenül rajta élősködött.
A tribe of cadgers ranging from poets to pavement-artists browsed upon him unceasingly.
HungarianMenet közben szüntelenül jobbra-balra tekingetett, mint aki csakugyan fél.
As he walked he glanced continually over either shoulder, like a man who is ill at ease.
HungarianMég az időjárás is a kedvük szerint alakult, szüntelenül bömbölt a vihar.
Even the weather continued in their favor, the storm roaring on unabated.
HungarianEgyszerre vagy egyik a másik után, levélben vagy élőszóban, de szüntelenül gyötörték.
Simultaneously and one after the other, by letter and by word of mouth, they harried him.
HungarianAttól a naptól fogva szüntelenül mardosott a tudat, hogy félrevezetem a környezetemet.
And gradually from that day forward my deceit of those around me began to prey on my mind.
HungarianA falon túl az alakok szüntelenül mozogtak, és ügyet sem vetettek rá.
Beyond, figures in ceaseless motion, paying no attention to her whatsoever.
HungarianNem is mennyezetnek, hanem szüntelenül emelkedő párának tetszett az égbolt.
Silken the morning breeze, dreamlike the twinkling of the last stars.
HungarianJaffe ujjai közé fogta, melyek Homer távozása óta szüntelenül remegtek.
He picked it up, with fingers that had been trembling since Homer's exit.
HungarianAnnie végigkísérte a férfit a kocsifelhajtón, s közben szüntelenül beszélt.
He could see their shadows lying like construction-paper cutouts on the snow, but that was all.
HungarianAnnie, mióta felébredt hosszú álmából, szüntelenül hallgatta a rádiót.
Paul now knew as much of the story as he needed to know, he supposed.
HungarianA tárgyaláson sokszor elhangzott, hogy a Crale házaspár szüntelenül civakodott.
It was said at the trial that they led a cat-and-dog life.
HungarianMert a vérnek szüntelenül szorgoskodnia kell a lágy emberi szöveten.
Because the blood had to work endlessly on all the soft human tissue.
Hungarian- Szüntelenül Ambrosius oldalán lebzsel, hadba nem jönne semmiért!
He is ever at Ambrosius' elbow these days, and not wanting in service!