"páratlan" - Engelsk översättning

HU

"páratlan" på engelska

volume_up
páratlan {substantiv}
EN

HU páratlan
volume_up
{substantiv}

1. "szám"

páratlan
volume_up
odd {substantiv}
Egy szám legközelebbi páratlan egészre felkerekített értékét adja eredményül.
Returns a number rounded up to the nearest odd integer.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páratlan, HAMIS értéket, ha a szám páros.
Returns TRUE if the value is odd, or FALSE if the number is even.
Minden páratlan oldalon vízszintesen tükrözi a kijelölt képet.
Flips the selected graphic horizontally only on odd pages.

Användningsexempel för "páratlan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianEzek viszont tökéletesek a latin és a görög fordítás is páratlan gonddal készült.
And these are perfect-and done like the Latin and the Greek with infinite care.
HungarianPáratlan nem nézett Alacrity felé, de látszott: végig tudta, hogy Alacrity ott van.
She didn't look aside at him, but seemed to have known all along that he was there.
HungarianBobbyt egyáltalán nem érdekelte a páratlan kilátás, sem a csodálatosan tiszta levegő.
Bobby was not interested in the exotic view or concerned about the chill in the air.
HungarianTényleg elég veszélyesnek hangzik ismerte el Floyt, akit meglepett a Páratlan kirohanása.
She does sound a tad hostile, Floyt agreed, surprised by the Nonpareil's pique.
HungarianPáratlan valami volt, talán a legnagyobb szellemi teljesítményünk a zenén és a táncon kívül.
That was our finest mental achievement, perhaps, other than pure music and dance.
HungarianMég Mary vidám, páratlan kedvessége sem tudta az erősen vegyes társaságot felvidítani.
Even the cheerful impartiality of Bundle failed to reconcile the heterogeneous assembly.
HungarianKétezer éve az emberiség a Föld történetében páratlan teljesítményekre volt képes.
Two thousand years ago the achievements of the human race were unparalleled in earth's history.
HungarianAz Unió határon átnyúló pénzügyi integrációja páratlan a világon.
The Union's cross-border financial integration has no equivalent in the world.
HungarianFesthetne tovább; páratlan műveket alkothatna az ereiben a Vérrel!
He would go on painting; he would have the Blood and his painting would be unparalleled.
HungarianAzt mondták, páratlan látvány, mert jégkorszaki festmények vannak benne.
It was special, they said, because it had Ice-age paintings that very few people had ever seen.'
HungarianMi adja a fényét annak a páratlan lénynek, aki ott fekszik, és téged vár?
Miravelle merely looked at her as though she was a curiosity.
HungarianNégyföld bölcsei páratlan tudósként és filozófusként ismerték.
The wise men of all the lands knew Allanon as a scholar and a philosopher without equal.
HungarianA Páratlan öklével dörömbölt a tartály oldalán, sikoltozott, fürtös haja az arcába hullt.
The Nonpareil hammered at the tank with her fists, screaming as her snowy curls whipped her face.
HungarianA Páratlan védett, majdhogynem elzárt körülmények között nevelkedett az anyja haláláig.
The Nonpareil had been raised in a protective, almost cloistered atmosphere until her mother's death.
HungarianKésőbb értettem csak meg, micsoda páratlan teljesítmény volt az augustusi hosszú uralom.
Only in later times did I understand the full singularity and accomplishment of Augustus's long reign.
HungarianTisztában vagyunk ennek a páratlan folyamatnak a nehézségeivel.
We are aware of the difficulties of this judicial process.
HungarianAz amerikaiak páratlan ügyességgel emeltek láthatatlan falat az ügy köré, a KGB-nek meg közben fogalma sem volt róla.
The Americans had gotten an intelligence windfall, but KGB didn't know of it.
Hungariankörülnézett, hátha Páratlan itt van Redlock táborában, de sehol sem látta a lányt.
Alacrity was looking around, on the off chance that the Nonpareil was at Redlock's camp, but she was nowhere to be seen.
HungarianTürkmenisztán, elszigeteltségből való fokozatos kiemelkedése páratlan lehetőséget teremt az EU számára.
Turkmenistan's gradual emergence from isolation provides the EU with a crucial window of opportunity.
HungarianAzt gondolom, ez az esemény páratlan a világtörténelemben.
This project may be of interest to future scholars.