HU megakadályoz
volume_up
{verb}

megakadályoz (även: lefog, feltartóztat, gátol, lefoglal)
megakadályoz (även: megelőz, eltérít, elhárít, elhesseget)
megakadályoz (även: szembeszáll, gátol, meghiúsít, akadályoz)
megakadályoz vkit terveinek keresztülvitelében
to balk sb's plans
megakadályoz (även: gátol, elzár, helytelenít, lezár)
megakadályoz (även: gátol, hátráltat, visszariad)
megakadályoz (även: megtilt, elzár, kirekeszt)
megakadályoz (även: akadályoz, meggátol, terhel, megterhel)
megakadályoz (även: eltilt, kitilt, megtilt, tilt)
megakadályoz (även: hátráltat, meggátol)
megakadályoz (även: feltartóztat, gátol, akadályoz, meggátol)
...megakadályoz a küldetésemben, nekem kell elkapnom!
...impedes my mission, I must pursue it.
megakadályoz (även: meggátol)
megakadályoz (även: gátol vmiben)
megakadályoz (även: meggátol, elejét veszi, eleve kizár)
megakadályoz (även: becsap, félrevezet, megzavar, akadályoz)
megakadályoz (även: visszautasít, hirtelen lefékez, letorkol)

Användningsexempel för "megakadályoz" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianAz, hogy megakadályoz valamit, nem jelenti azt, hogy az a valami nem következett volna be.
The fact that you prevented it from happening doesn’t change the fact that it was going to happen.
HungarianEurópa minden irányba hátrál előle, Törökország pedig, tagjelölt államunk, megakadályoz mindent.
Europe is running away from it in every direction and Turkey, our accession candidate, blocks everything.
HungarianElvégre Durling megakadályoz egy fontos bűnügyi nyomozást.
He's holding up a major criminal investi- gation, isn't he?
HungarianEz mindenféle egészségügyi turizmust megakadályoz.
This will prevent any kind of health tourism.
Hungarian...megakadályoz a küldetésemben, nekem kell elkapnom!
...impedes my mission, I must pursue it.
Hungarianmegakadályoz mindenféle vitát
HungarianAz a személy, aki megakadályoz benne
Hungarianmegakadályoz bármely vitát
HungarianMindnyájunknak jót fog tenni, hogy egy idegen lesz közöttünk, és a jelenléte megakadályoz bennünket abban, hogy újra és újra elismételjük ugyanazokat a dolgokat.
It will do us all good to have a stranger here and be prevented from going over and over the same things again and again.
HungarianEnnél is nyugtalanítóbb, hogy egy-egy vagy talán valamennyi szavazat elvesztésétől tartva eljárási eszköz segítségével megakadályoz egy vitát.
More disturbing is that, fearful of losing a vote or perhaps fearful of having a vote at all, you resort to a procedural device to prevent debate.
HungarianElnök úr, javasoljuk a 22. bekezdés végének módosítását a "megakadályoz” szó "tájékoztat”szóra történő cseréjével, így a mondat végleges formájában a következő lenne:
Mr President, we propose changing the end of paragraph 22 by replacing 'prevent' with 'inform', so the final phrase becomes:
Hungarian- Te sokkal közelebb állsz hozzá, mint mi... de meglehet, ez a nagy közelség megakadályoz abban, hogy átlásd azt, amit mi nagyon is tisztán látunk.
You are closer to Sorak than any of the rest of us, but your very closeness may be preventing you from seeing what the rest of us have seen only too dearly.
HungarianKülön szeretném megkérdezni, hogy az A vagy B kormány milyen előnyökhöz remél hozzájutni azáltal, hogy egyoldalúan előrenyomul, vagy megakadályoz egy döntést.
I would specifically like to ask what benefit government A or government B hopes to gain from pressing ahead unilaterally or from blocking a decision.
HungarianHitem szerint abban akarták megakadályoz ni, hogy másoknak is elmondhassa amit megtudott, és a kapcsolatai segítségével kiterjeszthesse a nyo mozást.
It's my belief that they wanted to prevent him from telling others what he'd learned and using his connections with the government to enlarge the scope of the investigation.'