"másikat" - Engelsk översättning

HU

"másikat" på engelska

EN

HU másikat
volume_up

másikat (även: más, másik, többi, egyéb)
volume_up
other {substantiv}
Az egyik fajtát kapják az amerikaiak, a másikat az angolok.
The English we put in one lot, the Americans in the other.
A Bizottság kollegiális testület, és bármelyik biztos helyettesítheti a másikat.
The Commission is a collegial body, and any Commissioner can stand in for any other.
Néha kereskedtek egymással, de általában inkább gyanakvással szemlélték a másikat.
They traded at times, but generally viewed each other with suspicion.

Användningsexempel för "másikat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianEgyszerű jelképstaféta: egyik a másikat jelenti, és így tovább, megállás nélkül.
A simple relay race among symbols, one says the name of the next, without rest.
HungarianEgyik kezével megkapaszkodott az ágyrácsban, a másikat pedig Tina felé nyújtotta.
She took the last few steps haltingly, her heart pounding, her throat constricted.
HungarianA gyilkos bement, bedugta a pisztolyát a párna alá, ahol egy másikat is talált.
The killer went in and ditched his gun on the bed and found another gun there.
HungarianNem is hittünk benne, hogy egy táltosnak hatalmában állna megölni egy másikat.
The idea that one Taltos had the power to kill another was not generally believed.
HungarianSzürke csinálna másikat, vagy talán egyszerűen feketére festené az üveget.
Mr Gray would put up another set, or maybe just slop some black paint on the glass.
HungarianA hatalom segítségével érhette el az elsőt, és gyakorolhatta a másikat másokon.
Power was the sole means of gaining the former and administering the latter.
HungarianAmint egyik strófa követte a másikat, a hangok még feszültebb izgalommal teltek meg.
As verse succeeded verse the voices thrilled with an ever intenser excitement.
HungarianElpöckölte az ürességbe, majd előhúzta aranytárcáját, és kivett egy másikat.
He pitched it into the void, and drawing out his gold cigarette case, took another.
HungarianHa csupán kardként akarod használni, hívasd a kovácsaidat, hogy készítsenek másikat!
If you wish to treat it only as a sword, then call your smiths to make you another!
Hungarianmásikat, és gyáva színben tüntette fel hallgatását, hiszen ő tette fel a kérdést.
He'd nailed it down, making it awkward for her to refute, since she'd done the asking.
HungarianNem inkább egy másikat kezdte tétován Ander, ám Allanon rögtön megrázta a fejét.
Ander suggested hesitantly, but Allanon was already shaking his head no.
HungarianMenj, fogj másikat, és edd meg nyersen, ha akarod - de magadban, hogy ne is lássalak!
Go and catch another and eat it as you fancy somewhere private and out o' my sight.
HungarianVolt néhány fekete cserepes ház is, sőt egyiket-másikat vörösre mázolt bádoggal fedték.
Some of the roofs were shingled with black tile; others were of zinc, painted red.
HungarianKét kezemet a kocsi ajtaján nyugtattam, egyiket a kilincsen, másikat a letekert ablakon.
I rested my hands on the doorone on the handle, one on the rolled-down window.
HungarianRussell odaadta az egyiknek az üres kannát, és kapott helyette egy másikat, tele vízzel.
Russell tossed one man the empty canteen, and had a full one returned the same way.
HungarianVele együtt két gonosztevőt is fölfeszítettek, az egyiket jobb, a másikat bal felől.
Which of these three, in thy opinion, was neighbour to him that fell among the robbers?
HungarianAz őrnagy, lévén katonaember, némi kritikával illette a csatajelenetek egyikét-másikát.
The Major, as a military man, criticized at some length the Crusading battle scenes.
HungarianKét asszony fog együtt őrölni, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
And the light shineth in darkness: and the darkness did not comprehend it.
HungarianLapozgatni kezd, az egyik lapot felemeli, leteszi, aztán megint egy másikat tart maga elé.
He turns pages, holds one up, then puts it down, takes another, then another.
HungarianHolmes izgatottan tekingetve keresett másikat, de üres kocsi sehol nem volt látható.
Holmes looked eagerly round for another, but no-empty one was in sight.