"lenn" - Engelsk översättning

HU

"lenn" på engelska

EN
volume_up
lenn {prep.}

HU lenn
volume_up
{adverb}

lenn
De ott lenn, az egy csodálatos kés.
Beneath it is a wonderful knife.
Lenn a mélyben, a koromfekete víztömeg közepén ott lebegett az Árnyéktemplom, egy hatalmas légbuborék ölelésében.
There, deep beneath the otherwise pitch waters, he saw the Fane of Shadows suspended in a hemispherical bubble.
Magnézium alapú világítólövedékeire gondolt, amint belevágódnak a védtelen hajótestbe, s elérik lenn a gyúlékony nyersolajat.
He thought of his magnesium-based starshells slamming into her unprotected skin, penetrating the volatile crude oil beneath.

Användningsexempel för "lenn" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianMondd csak, nincs meg véletlenül Carmichaelék száma ott lenn Greenville-ben?
Say, um... do you happen to have the Carmichaels' number down there in Greenville?
HungarianA tizenkilenc esztendős és nem éppen lángeszű Ricky lenn dolgozott Öcsi benzinkútjánál.
Ricky, nineteen and not overburdened with brains, worked down at Sonny's Sunoco.
HungarianA keze céltalanul babrált valamit, valami bőrfélét lenn a kocsi padlóján.
Her hand, aimless now, toyed with somethingsome materialon the floor of the cab.
HungarianLenn a hallban ott az a táska, teli különböző gyógyszerekkel és mérgekkel.
In the hall below is an attache case with various drugs and medical supplies.
HungarianMegpróbáltam, amikor kijött, de ott lenn egyáltalán nem ismerem az utcákat.
I tried to go after you when you came out but I don't know the streets down there at all.
HungarianLenn az utcasarkon por kavargott a levegőben, mintha egy autó haladt volna végig az úton.
Down at the corner was dust in the air as though a car had passed that way.
HungarianVegye például azt a fiatal lányt ott lenn, Catherine-t, azt, aki felhozta magát ide.
Take that girl downstairs, Catherine, the one who showed you up here.
HungarianLenn a kaszinóban, rajtakaptak... néhány tökfejet rejtett kamerákkal.
Down at the casino, they caught... a couple of chumps with hidden cameras.
Hungarian- Hogyan hibáztathatsz, amikor ő ott van lenn, én meg képtelen vagyok hozzányúlni?
Do you blame me, with her down there and me unable to touch her?
HungarianMéghozzá odaát Arkansasban vagy lenn Mississippiben, vagy ha rajtam állna, még messzebb.
Over in Arkansas or back down there in Missippi or even further than that, if I had my way.
HungarianLenn, az alagsori garázsban begördítették Teddy Maynardot a furgonba, és becsukták az ajtót.
Deep in a basement garage, they rolled Teddy Maynard into his van and locked the doors.
HungarianCroft, megértem, hogy senki nincs ki oly rég óta lenn Sir William szolgálatában, mint ön.
Mrs. Croft, I understand no one has served Sir William longer thanyou have.
HungarianEzen a tengelyen az egy főre jutó keresetet mutatom inkább, szegények itt lenn, gazdagok ott fönn.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
HungarianÉgve hagytad lenn a villanyt mondta rosszallón, s érezte, az álom megint felülkerekedik rajta.
You left the light on downstairs, he chided, as sleep started to slide over him again.
HungarianNem emlékszel, milyen gyöngék és lankadtak voltunk amott lenn, a Doonon?
Remember we were weak and fainting down below there in the Doon.'
HungarianNos, ismertem én jó néhány jó öreg füzet lenn, az Entséd partján.
Why, I knew some good old willows down the Entwash, gone long ago, alas!
HungarianÓ, ó, ilyen jó sosem volt, még Ász Merrill-lel se annyi éve lenn a Vártónál!
Oh, it has never been like this, not even down at Castle Lake with Ace Merrill all those years ago.
HungarianA többiek már az asztalnál ültek - csak Amyas nem, ő lenn maradt a bástyakertben, és festett.
They were just sitting down - all but Amyas, who had remained down in the Battery painting.
HungarianBanks sosem árulta el, hogy lenn járt.
The Inspector added, It's bad, you know, that she's never said a word about being down there that day.
HungarianLenn, a sötétben valami halkan mozdult patkány is lehetett.
Something shifted softly in the dark below us, but it might have been a rat.