HU lejár
volume_up
{verb}

1. allmänt

Néhány cselekvési terv hamarosan lejár.
Some action plans will expire soon.
Az ENISA megbízatása a rotációnak megfelelően jövő év közepén lejár.
ENISA's mandate expires half-way through next year by rotation.
Azt felelte erre, hogy éjfélkor lejár a vízuma, ami igaz is volt, ezért ismét útnak eredt.
He pleaded that his visa time expired at midnightwhich it didand set off again.
lejár
lejár (även: leáll, elfog, utolér, leszól)
Csak tartani kell a labdát, míg lejár az idő.
All you gotta do is run out the clock.

2. "vmi érvényessége"

lejár (även: esedékessé válik)
A Mauritániával kötött halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyve 2012. július 31-én lejár.
Mr President, the Protocol of the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania is due to expire on 31 July 2012.
A bázis bérlete 2017-ben lejár, de kevesen gondolják azt, hogy az oroszok önként kivonulnak majd a Krím-félszigetről.
The lease on this base is due to end in 2017, but few believe that the Russians will voluntarily leave the Crimea.
A kért dokumentumok némelyikének beszerzéséhez legalább egy hónap szükséges, miközben a projektek benyújtására vonatkozó határidő az adott hónap végén lejár.
At least a month is needed for some of the documents requested, while the appropriate session for submitting projects is due to finish at the end of that month.

3. "szavatosság"

4. "óra"

lejár

5. juridik

lejár (även: elévül)

Användningsexempel för "lejár" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianAmikor azonban lejár e mandátumuk, ez az egyetértés gyakran lassanként eltűnik.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
HungarianAzt felelte erre, hogy éjfélkor lejár a vízuma, ami igaz is volt, ezért ismét útnak eredt.
He pleaded that his visa time expired at midnightwhich it didand set off again.
HungarianForduljanak vissza, és adják át a jósnőnek ezt az üzenetet: az ideje hamarosan lejár.
Run back and give the fortuneteller this message: Her time is almost up.
HungarianVégül pedig a Bizottság 2001-ben kapott megbízatása az év végén lejár.
Lastly, the mandate given to the Commission in 2001 expires at the end of this year.
HungarianMár közel járunk a spanyol elnökség végéhez, amely öt hét múlva lejár.
It is now close to the end of the Spanish Presidency, with five weeks to go.
HungarianÖt perc múlva lejár a szolgálatom, de szólok Teldának, tartsa rajtad a szemét.
Look, honey, I get off duty in five minutes, but I'll tell Telda to watch you real close, okay.
HungarianEzért csak egy rövid időszakra érvényes, 2010. október 31-én lejár.
It is therefore valid for a short period, which, in principal, expires on 31 October 2010.
HungarianMennyire lehetek nyugodt afelől, hogy nem tesz el láb alól, amint a megbízatásom lejár?
Can I trust him to let me stay around when the job is over?
HungarianAz ENISA megbízatása a rotációnak megfelelően jövő év közepén lejár.
ENISA's mandate expires half-way through next year by rotation.
HungarianMielőtt lejár az időm itt, egyvalakit szeretnék élve hazaküldeni.
Before my time is up here, I would like to send one home alive.
HungarianVasárnap lejár a hét, amit Tommy nála tölt, és átfuvarozza a fiút Mayfairbe, Juliához.
On Sunday his week with Tommy would be over and he would drive the boy to Mayfair to hand him over to Julia.
HungarianA kanócát a Freya-ügy gyújtotta be, és az időő lassan lejár.
The fuse is lit by the Freya affair, and the time is running out.
HungarianAz EU munkahelyekkel és a növekedéssel kapcsolatos jelenlegi stratégiája, a lisszaboni stratégia jövőre lejár.
The EU's current strategy for jobs and growth, the Lisbon strategy, expires next year.
HungarianA kiotói egyezmény két év múlva lejár, azonban bizonyosságra és az alkalmazkodáshoz időre van szükségünk.
Kyoto runs out in two years, but we need certainty and time to adapt.
HungarianAz új tagállamokra kivetett kétéves munkaerő-piaci korlátozás ez év végén lejár.
The two-year restriction period on the labour market imposed on the new Member States expires at the end of this year.
HungarianKis idő múlva, hat hónapon belül lejár a Parlament mandátuma.
Shortly, in six months' time, Parliament will be outgoing.
HungarianMegint magának akarja, mert különben lejár a tizedik év azóta, hogy együtt vannak, és akkor At-sen szabad.
He wants to have her again or it will be a tenth-year since they are one, and she will be free.'
HungarianIsmered azt a szörnyű nőt, aki lejár ide Basil Blake-kel?
You know that dreadful woman who comes down with Basil Blake?
HungarianPárizsban akarom tudni magát, mire az én időm lejár.
I want to know you're in Paris, Lestat, when my-time comes.
Hungarianévfordulóján lejár.

The Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC) expires after fifty years.