"lefelé" - Engelsk översättning

HU

"lefelé" på engelska

HU lefelé
volume_up
{adverb}

lefelé (även: le, le-, irányában, leégve)
volume_up
down {adv.}
Azután megint fölkapták őket, s csak vitték, lefelé, lefelé, sok-sok lépcsőn, majd befordultak valahová.
Then they were picked up and carried down, down many steps, and round a corner.
Angyalon kezdett meglátszani az erőlködés, miközben fejjel lefelé tartotta magát.
Angel was beginning to show the strain of holding himself upside down.
Ejha, az a szakasz igencsak belefutott valamibe mutatott lefelé Boyle.
Oops, that platoon down there just walked into something, Boyle reported, pointing.
lefelé
A soványabbik Scoleri testvér Stantz mögött materializálódott és lefelé támadt.
The emaciated Scoleri ghost materialized from behind Stantz and lunged downward.
Dennie óvatosan ereszkedett lefelé, miközben hullámokban tört rá a klausztrofóbia.
She picked her way downward carefully, fighting back waves of claustrophobia.
Vágólapról történő cellabeszúráskor a célcellák lefelé tolódnak.
Target cells are shifted downward when you insert cells from the clipboard.
lefelé
Balra fordult és lefelé indult, hogy minél távolabb kerüljön az épülettől.
She turned left and drove downhill, away from the Mile-stone Corporation.
Ezúttal nem lefelé, Sidewinder irányába tartott, hanem fel a hegyek közé.
This time she was not heading downhill, toward Sidewinder, but up into the high country.
Arra menjetek, majd hegynek lefelé egy Hirosze nevű városba.
Head for it, then downhill to a town called Hirose.
lefelé (även: óta)
Mintha végtelen erdők sötétje csurogna lefelé a hegyek oldalában.
It is as if the twilight under endless trees were flowing downwards from the hills.'
Ami csak akkor védhető, ha a harmonizáció felfelé, nem pedig lefelé történik, miként ez a javaslatban szerepelt.
This is only justifiable so long as harmonisation is upwards and not downwards, as proposed.
Az elkövetkező hetekben saját prognózisunkat is korrigáljuk, szintén lefelé.
Our forecasts in a few weeks are going to be revised downwards.
lefelé
Egy idősebb, lúdtalpú bácsi sétált lefelé a parkoló kocsik mellett, sárga krétával jelölve meg a kerekeket.
An elderly flatfoot was strolling down the line of parked cars, marking tires with yellow chalk.
Fél mérföldnyire megközelítettük a bugyborékoló hullámtörést, majd újra kelet felé kanyarodtunk, és ebben az irányban siklottunk lefelé a hullámtörés mentén.
When we had closed to within half a mile of the boiling surf, we turned east again and began to run down the line of the surf eastwards.

Användningsexempel för "lefelé" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Hungarian- A fiatalasszony orsója ismét pörögni kezdett, s a kerék lassan megindult lefelé.
Her own spindle began to twirl again, and the reel sank slowly toward the floor.
HungarianAhogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
But he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
HungarianA kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
The call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
Hungarian- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
All right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
HungarianMivel emlékezett, hogy a múltkor a fegyver lefelé hordott, Alacrity följebb célzott.
Remembering that his weapon had fired low the first time, Alacrity aimed higher.
HungarianA Comanche gyorsan ereszkedett lefelé, és a parti ormok irányába vette útját.
The Comanche was falling rapidly now, heading toward the clutter of the coast.
HungarianAmint elindultak lefelé, a járat bezárult mögöttük, és ellepték őket az árnyékok.
As they descended, the shaft closed behind them, and the shadows swarmed toward them.
HungarianSiklottam lefelé, mint máskor, csak sötét volt, és a hó is sötét volt, és nem világos.
It is the same runs except that it is dark and the snow is dark instead of light.
HungarianIndultak a sötétbe, lefelé három fordulót, aztán egy fekete csigalépcső következett.
Into the darkness, three rungs to a landing, then a spiral staircase of black stone.
HungarianRákanyarodott az útra, és a két gépkocsi nyomán elindult lefelé a hágóról.
Drew was positive he'd never seen them before, yet he felt a puzzling kinship.
HungarianA lefelé mutató gyertya alá kistányért tettek, hogy felfogja a csöpögő viaszt.
A saucer had been set beneath the latter candle to catch the melting wax when it fell.
HungarianElkapott rajtunk van mondta az EWO, amint az első bomba elindult lefelé.
He's got us-the SAM site has us now, the EWO said as the first weapon fell free.
HungarianAmikor meglátta, hogy Bugybor Elalle is ott baktat Tehol nyomában lefelé, elfintorodott.
Seeing Shurq Elalle following a step behind Bugg, her face twisted with distaste.
Hungarian- Elég régi lehet ez az épület - jegyezte meg Lodovik, amikor elindultak lefelé.
This must be a very old building, Lodovik observed as they descended.
HungarianGördült lefelé, sebessége és mérete nőttön nőtt, amíg lavinává nem hatalmasodott.
It rolled, gathering speed and size as it went, until it was monstrous.
HungarianAlfa lefelé fordította a karját, és a penge hegyét egyenesen Kham torkának szegezte.
Alpha angled his arm, pointing the tip of his blade toward Kham's throat.
HungarianMelege volt, a bilincsei lánccal összekötött vasmandzsetták lefelé húzták a kezeit.
He was hot, and the manacles were heavy, broad iron cuffs with a length of chain between.
HungarianSorak bepillantott a kámzsa alá, s látta, hogy az arcát fátyol takarja, a szemétől lefelé.
Sorak could see that the lower part of his face, beneath his hood, was veiled.
HungarianLassan pásztázta a lámpájával a falakat, majd végül lefelé világított.
He slowly scanned the area with his flashlight, eventually spotlighting the floor.
HungarianLefelé fordította a tekintetét, mint aki nem meri bőszíteni a megvadult ragadozót.
He kept his eyes downcast, like a man confronted by an enraged animal.