"lépést tart" - Engelsk översättning

HU

"lépést tart" på engelska

HU lépést tart
volume_up
{verb}

Csak lépést tart a várható éves 2,2%-os inflációval 2017-ig.
It will just keep up with the expected inflation of 2.2% a year until 2017.
to keep up with sth

Liknande översättningar för "lépést tart" på engelska

tart verb

Användningsexempel för "lépést tart" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianEnnek következtében a felsőoktatásunk egyszerűen nem tart lépést India igényeivel.
As a result of that our higher education is simply not keeping pace with India's demands.
HungarianA költségvetés kicsi, és nem tart lépést az Európai Unió bővítésével.
The budget is small, and is not keeping pace with the enlargement of the European Union.
Hungariankérdezte Murray, hadd lássák, hogy lépést tart a témával.
Dan asked, wanting to make sure he was up to speed on this.
HungarianSajnos a kommunikáció az Európai Unió és polgárai közt nem tart lépést a változásokkal.
Unfortunately, communication between the European Union and its citizens is not keeping up with these changes.
HungarianEgy autó húzódik melléje, lassan halad, lépést tart vele.
A car coming next to him, moving slowly, keeping pace with him.
HungarianA nyelvünk nem tart lépést a társadalmunk változásaival, melyek közül sokat a technológia tett lehetővé.
Our language hasn't caught up with the changes in our society, many of which have been brought about by technology.
HungarianA Bizottság valójában megígérte, hogy a tárgyalási folyamat lépést tart a törökországi reformfolyamattal.
Indeed, the Commission had promised that the negotiation process would keep pace with the reform process in Turkey.
HungarianÉs maga az, aki nem tart lépést ! az eseményekkel, Gerrard.
And you're not with the program, Gerrard!
HungarianVégre egy boszorkány, aki lépést tart a korral!
Now that was a witch for this day and time.
HungarianEgyetértek képviselőtársaimmal, akik rámutattak egy olyan költségvetés szükségességére, amely lépést tart törekvéseinkkel.
I agree with my fellow Members who pointed out the need for a budget which is in keeping with our ambitions.
HungarianA Bizottság lépést tart a fejleményekkel.
The Commission keeps pace with developments.
HungarianEgyetértek az előadóval abban, hogy a jelenlegi, fokozottan összetett héa-rendszer nem tart lépést a belső piac fejlődésével.
I agree with the rapporteur that, with its increasing complexity, the current VAT system is not keeping pace with the development of the internal market.
Hungarianlépést tart vkivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungarianlépést tart vkivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungariannem tart lépést vmivel
Hungarianlépést tart vmivel
Hungarianlépést tart vkivel
Hungarianlépést tart a világgal