"kinyúló" - Engelsk översättning

HU

"kinyúló" på engelska

volume_up
kinyúló {substantiv}

HU kinyúló
volume_up
{substantiv}

kinyúló (även: kiálló, kiszögellő, kiugró)
volume_up
projecting {substantiv}
Légzsilipek, ablakok, kinyúló antennák, és kisebb, ismeretlen rendeltetésű tárgyak.
Air locks, windows, projecting antennae, and things less identifiable.
Körbetekintve egy, a tetőről kinyúló, négyszögletes építményt vett észre, kinyitotta az ajtaját, és lebámult a koromsötét lépcsőházba.
Glancing around, he saw a rectangular structure projecting from the roof, opened its door, and stared toward the black of a stairwell.
A bankot pueblo stílusúra tervezték: lapos tetős, négyzet alakú épület volt, a homokkő-utánzatú falak tetejéről kinyúló támasztógerendákkal.
The bank had been designed to look like a pueblo: flatroofed, square, with support beams projecting from the top of the imitation-sandstone walls.

Användningsexempel för "kinyúló" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianMozgásra kényszerítette a lábát, s az elvitte a sziget kinyúló nyakára.
He forced his feet to move until they had carried him out on to the neck of land.
Hungarian- Azzal beleakasztotta a mutatóujját Garp kinyúló gatyakorcába, és maga felé vonta.
She pulls him toward her by the elastic waistband of his running shorts.
HungarianA szarkofágból kinyúló szellemkéz egy rövid nyelű, széles pengéjű dárdát markolt.
A ghostly hand rose from the sarcophagus holding a short-handled, broad-bladed spear in its grasp.
HungarianGaunt csúful rávigyorodott, és kinyúló keze egyre közeledett hozzá.
Mr. Gaunt's lips pulled back from his teeth in a macabre grin.
HungarianA négy égtáj felé kinyúló test absztrakt mintázatát a kereszt ágait lezáró körök tették teljessé.
Spreading out along the four routes were abstract designs, each of which ended in a circle.
HungarianA farokuszonyából kinyúló, szigetelt kábel segítségével irányították.
This was like an exercise, the sonarman thought, but easier.
HungarianEzután a nadrág volt soron; takarosán összehajtogatva, a ruhafogas kinyúló karjára fektette.
The trousers came next, to be meticulously folded and laid over the protruding arm of the dumb waiter.
HungarianTucatnyi rigó irányította robot gurult le a gép oldalából kinyúló rámpán.
A dozen rigger drones rolled down the extended ramp.
HungarianMókusok futkostak a kerítések és téglafalak mögül kinyúló vaskos, alacsony ágakon.
Squirrels scurried along the thick heavy branches that reached out low and far over the fences and the brick walls.
HungarianAmint a szövetnek első kinyúló szála elérte a lábát, a szabadság értékes pillanatai már véget is értek.
As the first tendrils of mingled spirit touched her foot the precious moments of liberation ceased.
HungarianKinyúló kéz húzott fehér csíkot az árnyékok között.
A hand reached out, no more than a streak of white in the shadows.
HungarianNamm őrnagy hátrébb húzódott a Vigalmon keresztülhúzódó, zsúfolt transzdahl út fölé kinyúló erkély széléről.
He stepped back from the edge of the balcony overlooking the crowded Trans-Dahl thoroughfare through Fleshplay.
HungarianMásrészt azonban ennek a csapszeges elsütőszerkezetnek nem lehet oldalt kinyúló karja, mint a Mauser 7,92-esnek vagy a Lee Enfield 303-asnak.
`On the other hand, it cannot have a bolt with a handle that sticks met sideways like the Mauser 7.92 or the Lee Enfield .303.
HungarianHanem amikor Ász megállt az állványból kinyúló kosár előtt a Tucker Talismannal, a fény nyomban zöldre váltott, és a táblán ezt olvasta:
Except when Ace rolled the Tucker Talisman up to the basket jutting out from the post, the light turned green on its own and the little sign shone out:
HungarianMindketten szentül hitték, hogy ízzé-porrá zúzódnak, de a talányos áramlatok a túlsó part felé sodorták őket, és Floyt bele tudott kapaszkodni egy kinyúló sziklába.
But fickle waters spun and bucked them toward the far bank, and Floyt was able to grab a large rock sticking above the foam.
HungarianFurcsa módon, a ló a tó másik oldalán nem kapaszkodott fel a töltésre, hanem még a nyílt vízen jobbra fordult, s végül egy kinyúló földnyelv mögött tűnt el.
Oddly, it did not walk out onto the bank on the other side of the lake, but rather continued into the open water to the right, disappearing finally around an outthrust peninsula.
HungarianÚjra végiglovagoltak a keskeny utcákon, ahol a házak kinyúló felső szintjei korai árnyékot vetettek a kövekre, és elértek ugyanahhoz a fogadóhoz, ahol már korábban is megszálltak.
Once again they rode through the narrow streets with the overhanging houses casting a premature darkness, and arrived back at the inn where they had previously stayed.