"kell" - Engelsk översättning

HU

"kell" på engelska

HU kell
volume_up
{verb}

Vasutakat kell kialakítanunk, és létre kell hoznunk egy európai vasúthálózatot.
We need to develop the railways and we need to develop a European rail network.
Lokalizálnunk kell a spekulációt is, korlátoznunk kell, és fel kell lépnünk ellene.
We also need to localise speculation, we need to limit it and we need to combat it.
Ezekkel a kérdésekkel kell foglalkoznunk és most kell velük foglalkoznunk.
These are the issues we need to address, and we need to address them now.
kell
És azt mondták el kell búcsúznom tőle, meg kell tennem, amit meg kell tennem.
And they said you have to say bye to her, you have to do what you have to do.
Igen óvatosnak kell lennünk és minden tényezőt figyelembe kell vennünk.
We have to be very careful and we have to keep everything in perspective.
Ezért kell kreatívnak lennünk; ezért kell szolidaritást mutatnunk.
That is why we have to be creative; that is why we have to show solidarity.
Ennek érdekében a szabályozást a határokon átnyúló esetekre kell korlátozni.
This will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
Ezért a kezelésnek is hosszú távra kell szólnia, és türelem kell majd hozzá.
Therefore the treatment must be long-term as well and it will require patience.
Izgatószer kell nekik, veszekedés, hogy drámaivá tehessék az életüket.
They require the stimulant of dissension to create drama in their lives.

Användningsexempel för "kell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianHangsúlyozni kell, hogy senki nem akar ezzel a problémával érdemben foglalkozni.
It should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
HungarianDe egyvalamit tudnotok kell a daimónokról jelentette ki hevesen és határozottan.
But remember this about daemons, he said, and his voice was intense and emphatic.
HungarianDe ha meg kell halnom... - a hangja elhalt, ahogyan a fodrok a halott tó vizén.
But if I am to die ... and his voice faded, like the ripples in the dying pool.
HungarianA Lisszaboni Szerződés azt mondta, saját forrásokból kell a bevételt biztosítani.
The Treaty of Lisbon said that income had to be provided from our own resources.
HungarianMég mindig azt kell elhitetnem önökkel, amit én elhiszek, legalább egy kis időre.
It's still about making you believe what I believe, at least for a little while.
HungarianAz áldozatvédelemhez pénz kell, és ezt az életmentő pénzt okosan kell elkölteni.
Victim protection costs money, and this life-saving money should be spent wisely.
HungarianAmint tudják, az egészséget illetően még komoly kihívásokkal kell szembenéznünk.
As you know, regarding health, there are still considerable challenges to be met.
HungarianEz rendben is van, de akkor gondoskodni kell a meglévő pénzalapok feltöltéséről.
Fair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
HungarianEredményekkel kell szolgálnia az éghajlatváltozás és az energiaügy tekintetében.
It has an obligation to produce results with regard to climate change and energy.
HungarianAz Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
HungarianMa kell tennünk a jobb jövőért, akár a sportról, akár más területről legyen szó.
We should act today for a better future, whether in football or in other areas.
HungarianSzigorúan követelnünk kell az általunk bevezetett tilalom tiszteletben tartását.
This is an area where we should be tough in demanding compliance with our bans.
HungarianKi tudja, hány ügynökséget kell még bevonni, mire ezt az ügyet felgöngyölítjük.
Who knows how many other agencies will be involved by the time we sort this out?
HungarianEz egy olyan kérdés, amelyet nem is országos, hanem helyi szinten kell megoldani.
This is a matter that is probably best tackled not even nationally, but locally.
HungarianEz ellen a gyakorlat ellen küzdeni kell, különösen itt, az Európai Parlamentben.
Such practices should be opposed, particularly here in the European Parliament.
Hungarian...a második bekezdésben: "Ha bárhol egy másik kormányhivatalt kell bevonnia...
...in the second paragraph: Wherever other governmental agencies are involved...
HungarianLáthatólag mindegy volt neki, hogy járni, mászni, görnyedni vagy térdelni kell.
It didn't seem to matter to him whether he walked or crawled, bent over or knelt.
HungarianÍgy van három nehéz probléma, amit meg kell oldani, és így dolgozni kell rajta.
So three very tough problems that might be solvable, and so, should be worked on.
HungarianDe ha úgy adódna, akkor sem kell megijednie - igyekezett megnyugtatni Hastings.
But even if he does, Hastings assured her, there's nothing to be alarmed about.
Hungarian- El sem tudom képzelni, hogy bírod azt a sok rémséget, amivel együtt kell élned.
If Bob Robertson was intent on making Hell on Earth, we had the weather for it.