"kelet" - Engelsk översättning

HU

"kelet" på engelska

volume_up
kelet {substantiv}

HU kelet
volume_up
{substantiv}

kelet
volume_up
east {substantiv}
Erre pedig rátehetjük Kelet-Európát, Kelet-Ázsiát és Dél-Ázsiát.
And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we put South Asia.
A Tupoljev gyorsan ereszkedett a kommunista Kelet-Németország főő repülőőterére.
The Tupolev let down rapidly to the main airport of Communist East Germany.
Mindkettő ezredes, mindkettő elhárító, mindkettő Kelet-Berlinben.
Both colonels, both in counterintelligence, both in East Berlin.
kelet (även: randevú, dátum, időpont, randi)
volume_up
date {substantiv}
Az EU eddig 4,6 millió euró értékben hajtott végre intézkedéseket Kelet-Jeruzsálemben.
To date, in East Jerusalem, the EU is implementing activities costing EUR 4.6 million.
Mostanáig e piac nem igen nyílt meg a Közép- és Kelet-Európából érkezett új vállalkozások előtt.
To date, the latter has not been very accessible to new enterprises from Central and Eastern Europe.
Philip Lombard a bűnös abban, hogy 1932 februárjában egy kelet-afrikai törzs huszonegy tagja elpusztult.
Philip Lombard, that upon a date in February, 1932, you were guilty of the death of twenty-one men, members of an East African tribe.
kelet (även: hajnal)
volume_up
dawning {substantiv}

Användningsexempel för "kelet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianNem csoda, hogy Londonban Tannock urat Kelet-Európa képviselőjeként ismerik.
No wonder that in London Mr Tannock is known as the Member for Eastern Europe.
HungarianA Nagy Kelet kufárai semmiben sem hisznek, de szertartásuk még nekik is van.
Even those merchants of the Great Orient, who believe in nothing, have a ceremony.
Hungarian- A jelentésében ön azt írja róla, hogy a szovjet-/kelet-európai osztály új reménysége.
In your reports you describe his reputation in the SE Division as a rising star.
HungarianAmint azt kollégája mondaná, Közép- és Kelet-Európa történelme a mi történelmünk.
As your colleague would say, the history of central and eastern Europe is our history.
HungarianKelet-Európa sötét éjszakáiban Lestat volt az egyetlen vámpír, akit találtam.
In the dark nights of eastern Europe, Lestat was the only vampire I'd found.
HungarianEK-Kelet- és dél-afrikai államok (AES) gazdasági partnerségi megállapodás (szavazás)
EC-Eastern and Southern African States Economic Partnership Agreement (vote)
HungarianNem írhatunk alá biankó csekket, hogy kivásároljuk a kelet-európai országokat.
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
HungarianA kelet-nyugati szembenállásnak is vége - ki hitte volna ezt tíz évvel ezelőtt?
Ryan refilled his mug without looking, something that even a hangover allowed him to do.
HungarianA bangladesi, a kelet-kínai és a vietnámi emberek vannak a legnagyobb veszélyben.
The most vulnerable are those in Bangladesh, eastern China and Vietnam.
HungarianTizenkilenc halálhajó vitorlázott délnek, míg a négy k'orthan hadihajó kelet felé haladt.
Nineteen ships of death sailed south, while four Korthan raiders cut eastward.
HungarianA közép- és kelet-európai új tagállamok bizonyultak a leginkább sebezhetőeknek.
The new Member States in Central and Eastern Europe have proven to be the most vulnerable.
HungarianKelet-Európa a több milliárd értékű hamisított gyógyszerek kereskedelmének fő útvonala.
Eastern Europe is the main route of the trade in falsified medicines worth billions.
HungarianEzt lehet, hogy még további kelet-európai országokkal és Törökországgal is megismétli.
This may well be repeated with yet more Eastern European states and Turkey.
HungarianTárgy: A kelet-európai helyzet és kilátások a pénzügyi válság összefüggésében
Subject: Eastern Europe's situation and prospects in the context of the financial crisis
HungarianMiközben kelet felé lovagoltak, sem a táj, sem az időjárás nem változott.
The countryside did not improve as they rode eastward, nor did the weather.
HungarianAmi éppen lezajlott, az egy alapvető változás volt a Közel-Kelet történetében.
What was going on was the fundamental shift in Middle Eastern history.
HungarianKelet-európaiak millióinak életét keserítik meg még mindig a kommunista borzalmak.
Tens of millions of eastern Europeans still live a life troubled by the Communist horrors.
HungarianKelet felé, egy hasadékon át első ízben pillantottuk meg a büszke Ben Cruachant.
And eastward, through a gap in the first we got a glimpse of the lofty mass of Ben Cruachan.
HungarianEz nem csak a fejlődő országokban probléma, hanem Kelet-Európában is.
This is not just a problem in developing countries but also in eastern Europe.
HungarianA jobb kéz felőli Munkins út kelet felé vezetett, hogy később csatlakozzon az Icnield úthoz.
To the right Munkins Road led eastward, at last to a junction with Icnield Way.