"kút" - Engelsk översättning

HU

"kút" på engelska

volume_up
kút {substantiv}

HU kút
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

kút (även: forrás, szökőkút, ivókút)
volume_up
fountain {substantiv}
Constant mámoros képzeletében már szökött a kút.
Constant was rapt, imagining that the fountain was running.
Voren egy padon üldögélt a kút mellett.
Voren was seated on a bench beside the fountain.
Furulya a kút hűs vizébe mártott egy zsebkendőt, és azzal törölgette az apró varázslónő arcát.
Flute had dipped a handkerchief into the fountain and was gently bathing the small woman's face with it.
kút (även: szakadék, csapda, üreg, árok)
volume_up
pit {substantiv}
He moved slightly then, stirring from his deep pit.
A nap és az égbolt elsötétedett a kút füstjétől.
And the sun and the air were darkened with the smoke of the pit.
Ehelyett a pénz egyszerűen eltűnik, és az EU egy átutalási unióvá korcsosul, amely egyben egy feneketlen kút is.
Instead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
kút (även: pumpa, papucscipő, szivattyú)
volume_up
pump {substantiv}
Fékezve beszaladtam a kiszolgálóterületre, be az egyik kút mögé; alig kaptam levegt, böfögtem, és lüktetett az egész fejem.
I skidded into the forecourt and ran behind a pump, gasping and belching and feeling my head pound.
All six gas pumps was off their hooks.
Leült a két kút közös talapzatára, és egy darabig a bolthelyiség elsötétített üvegét bámulta.
He sat down on the plinth supporting the pumps and stared at the dark glass of the office for a while.
kút
volume_up
water well {substantiv}
kút (även: forrás, akna)
volume_up
well {substantiv}
Kerekes kút volt, és Pinokkió nyomban nekiállt a munkának.
Then go to that well you see yonder and draw one hundred bucketfuls of water.
Akkor történt, hogy az idősebbik bátyám fejét belenyomtam a kút vödrébe.
That was when I crammed my older brother's head into the wooden well-bucket.
Pedig tulajdonképpen egyik kút sem szennyeződött be.
And neither well was actually polluted, either.

2. "kis átmérőjű"

kút
volume_up
borehole {substantiv} [GBR]

Användningsexempel för "kút" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianRosszcsont nem mondhatta volna meg, honnan, de mintha a Sunoco-kút felől hallatszott volna.
Buster couldn't be sure, but he thought they came from the Sunoco station.
HungarianGondolj arra, hogy a sivatagban milyen kevés kút van, és azok is milyen rosszak.
Remember how few and bad were the wells in the sand.
HungarianAztán fölrobbant az Amoco, aztán a Mobil-kút a Summer Streeten...
Then Teddy's Amoco blew up, then that Mobil station on Summer Street- Citgo, Billy corrected.
HungarianFuldoklók hangja zavarta fel a nyugodt, hideg vizet, csontok és hús ülepedett a kút fenekére.
Drowning voices had screamed in the chill water, cold flesh and bone had settled on the pale floor.
HungarianLeült a két kút közös talapzatára, és egy darabig a bolthelyiség elsötétített üvegét bámulta.
He sat down on the plinth supporting the pumps and stared at the dark glass of the office for a while.
HungarianEz összesen tizenhat fényórányi normál űr, plusz majdnem öt fényóra a kút peremétől be a Földig.
That added up to sixteen light-hours of normal space, plus almost five light-hours from the edge of the singularity inward to Earth.
HungarianVolt az a második robbanás is, az Amoco-kút, ugye és akkor elhatároztam, hogy bemegyek a városba, hogy megnézzem, mi történik.
There was a second explosion-Teddy's Amoco station, I know now-and I decided to go downtown and see what was happening.
HungarianMind a hat kút le volt akasztva.
HungarianTöbb mint 315 mélytengeri kutunk van, ezek több mint 300 méteres mélységben vannak, de néhány kút mélysége az 1 600 métert is eléri.
We have got more than 315 deepwater wells, i.e. wells over 300 metres deep, while some of them have been up to 1 600 metres deep.
HungarianJÚLIUSI DÉLELÕTT volt, tíz óra tájt, Brad Roach a Jenny kút irodájában ült, lábát fölrakta az asztalra, és a Kukucská-t olvasta.
At around ten o'clock on a morning in July, Brad Roach was sitting in the office of the Jenny station with his feet up, reading Inside View.
HungarianEz nem önkiszolgáló kút.
HungarianA kút felirata szerint itt OLCSÓ BENZIN és TISZTA MOSDÓ található, de a TISZTA MOSDÓ bizonyosan érvénytelenné vált Mr.
The sign outside the station read CHEAP GAS CLEAN TOILETS, but the CLEAN TOILETS part was certainly out of date by the time Mr Gray left.
HungarianMintha az aletiométerről olvastam volna, az a mélyre hatoló megértés, az a kristálytisztaság, de a kút fenekét mégse látja az ember.
It was like when I read the alethiometer, all that clearness and understanding going so deep you can't see the bottom, but clear all the way down.
HungarianSzerencsére a hiperhullám terjedése nem igényel időt, és minden civilizált rendszer tart egy hiperhullám átjátszó állomást a gravitációs kút külső szélén.
Fortunately, hyperwave is instantaneous, and every civilized system keeps a hyperwave relay station just oumide the singularity.
HungarianEgyiknek a játék ez a kút; a tőzsde, a kép- vagy bogárgyűjtés, a zene; másiknak egy nő, aki szája íze szerint tud főzni.
For some this spring is play, or the stock-exchange, or music, or a collection of pictures or insects; for others it is some woman who can give them the dainties they like.
HungarianEgy harmadik, kezeslábasára hímzett neve szerint a kút tulajdonosa, a földön ült nyitott páncélszekrénye előtt, és piszkos bőrtokot babusgatott.
A third man, the station owner according to the name on his coverall, sat on the floor by the open safe with a dirty steel case cradled in his arms as if it were a baby.
HungarianCsak egy bizonyos kút vizére szomjaznak, még ha poshadt is; hogy ihassanak belőle, eladnák a feleségüket, a gyermekeiket, a lelkűket is eladnák az ördögnek.
They must drink the water from some particular spring - it is stagnant as often as not; but they will sell their wives and families, they will sell their own souls to the devil to get it.
HungarianA Sunoco-kút neonfényei fehér négyszöget vetítettek ki a makadám szervizútra, amint Eddie odakanyarodott használtan vett Oldsán, amellyel a Honda égése óta járt.
The fluorescents in the Sunoco station's office threw a white trapezoid on the macadam of the service tarmac as Eddie pulled in-driving the second-hand Olds which had replaced the Civic.