"következmény" - Engelsk översättning

HU

"következmény" på engelska

HU következmény
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

következmény (även: fontosság)
volume_up
consequence {substantiv}
Mennyi vakbuzgóságot okoz majd ez az elkerülhetetlen következmény?
How much bigotry is going to be caused by this inevitable consequence?
Az egyik következmény az volt, hogy érvénytelenítette a tulajdonjogok hagyományos fogalmát.
As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
Ez nem okvetlenül káros nem tervezett következmény.
That's not necessarily a bad unintended consequence.
következmény (även: utóhatás)
volume_up
aftermath {substantiv}
E pillanatban, azt hiszem, már mindent tudtam, és mindaz, amit mondott, már csak következmény volt.
I think I knew everything in that instant, and all that he told me was only aftermath.
következmény (även: folyomány)
volume_up
corollary {substantiv}
következmény (även: teljesítmény, eredmény, hatás, értelem)
volume_up
effect {substantiv}
Tudja, egy efféle pszichés következmény valószínűtlen, hacsak valóban nem hisz ebben a személyben.
You see, a psychic effect like that is unlikely unless she believed in this person.
Ez a felmelegedési folyamat összefügg a naptevékenységgel, tehát a felmelegedés inkább következmény, semmint ok.
This warming process correlates with the sun's activity so that warming is an effect rather than a cause.
Végül is több ezer személy dolgozott sok éven keresztül az uránbányákban minden látható káros következmény nélkül.
After all, thousands of individuals have been working in uranium mines for many years, with no obvious ill effects.
következmény
volume_up
entailment {substantiv}
következmény (även: kicsapódás, kiválás)
volume_up
fallout {substantiv}
következmény (även: megállapítás, következtetés)
volume_up
inference {substantiv}
következmény (även: eredmény, ügy, kiutalás, kiosztás)
volume_up
issue {substantiv}
következmény (även: eredmény, folyomány, kinövés)
volume_up
outgrowth {substantiv}
volume_up
recoil {substantiv}
következmény (även: folytatás, fejlemény)
volume_up
sequel {substantiv}
következmény (även: kíséret, hívek, utóbaj)
volume_up
sequelae {substantiv}
következmény (även: eredmény, végeredmény, kimenetel)
volume_up
upshot {substantiv}
The upshot was, there was an internal inquiry.

2. sjöfart: "eseményé"

következmény
volume_up
backwash {substantiv}

Användningsexempel för "következmény" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianDe megtudtuk, hogy 40-nél kevesebben voltak, így hát nem lett semmilyen következmény.
We found out that there were fewer than 40 of them, so no action resulted.
HungarianHa egyszerre futtatja a(z) %1 és %2 programot, adatvesztés lehet a következmény.
Running %1 and %2 at the same time can cause the loss of mail.
HungarianTovábbi következmény lehet, hogy Örményország Oroszországtól való függősége tovább erősödik.
Another result may be a further strengthening of Armenia's increasing dependence on Russia.
HungarianDe ami nem volt jó, az pedig az ezekből eredő három következmény.
But what was not good, the consequences of that were three things.
HungarianA következmény a belső kereslet lefékeződése egy olyan időpontban, amikor a külső kereslet eltűnőben van.
The result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
HungarianAz egyik ilyen következmény az, hogy nehéz meghatározni, melyik autógyártó valóban európai.
One of these consequences is that it is difficult to define which car manufacturers are truly European.
HungarianMi más lehet a következmény, mint két megsebzett vámpír, akik még az eddiginél is jobban gyűlölik egymást?
What could be the outcome, but two wounded creatures hating each other even more than now?
HungarianMegtörtént, ami ilyenkor meg szokott, és én lettem a következmény.
The usual sort of thing happened, and I was the result.
HungarianEz bizony igen negatív következmény, ami elkerülhető lett volna.
This outcome is very bad and it could have been avoided.
HungarianA költségeket nem az összes okozott ártalmas következmény, hanem alig néhány tényező alapján osztják el.
Costs are not apportioned for all the deleterious consequences caused, only for a small number of factors.
HungarianA következmény a nők közötti szegénység megnövekedése.
The consequences are increased poverty amongst women.
HungarianAz elv nem változik, és a következmény sem.
The principle doesn't change, and neither does the response.'
HungarianAláírta a Kiotói Egyezményt, aztán 26 %-kal növelte a szén-dioxid-kibocsátást minden következmény nélkül.
Canada signed the Kyoto Treaty, and then increased its carbon-dioxide emissions by 26% without any consequences.
HungarianA két legfontosabb következmény a következő: először is, az ítéletek után már nem érvényes az egyenlő bánásmód.
The two most serious consequences are as follows: firstly, equal treatment no longer applies after the judgments.
HungarianVégül is több ezer személy dolgozott sok éven keresztül az uránbányákban minden látható káros következmény nélkül.
After all, thousands of individuals have been working in uranium mines for many years, with no obvious ill effects.
HungarianA következmény nem más, mint a bizottságok közötti haszontalan konfrontáció, amely az egész intézmény erkölcsi hitelét ássa alá.
The result is sterile confrontation between committees that damages the credibility of the whole institution.
HungarianEz azt jelentette, hogy a járművezető azon a napon nem tudott berakodni és kirakodni, amelyhez minden kapcsolódó következmény társult.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
HungarianAzonban van egy további következmény is.
HungarianKövetkezmény (csak néhány igénél)
HungarianTermészetesen ez a következmény.