"kérdés" - Engelsk översättning

HU

"kérdés" på engelska

volume_up
kérdés {substantiv}

HU kérdés
volume_up
{substantiv}

kérdés (även: eredmény, ügy, következmény, kiutalás)
volume_up
issue {substantiv}
És nemcsak emberi jogi kérdés, hanem elsősorban büntetőjogi kérdés.
Indeed, it is not only a human rights issue, but is a criminal law issue in the first instance.
Ez a kérdés van most napirenden; komoly kérdés és megoldatlan kérdés.
That issue is now on the table; it is serious, it is unresolved.
Ma az a kérdés, az egyetlen kérdés, ami e pillanatban számít, a 186. cikk.
The issue at stake this evening, the only issue that counts at the moment, is that of Article 186.
kérdés (även: ügy, dolog, baj, tartalom)
volume_up
matter {substantiv}
És ez -- legyen akármi is a nyomorult hitünk -- vallási kérdés, spirituális kérdés!
And these -- whatever our wretched beliefs -- is a religious matter, it's a spiritual matter.
Ebből a szempontból a tartalékok birtoklása alapvető nemzetbiztonsági kérdés.
In this respect the possession of reserves is a matter of basic national security.
A nyitóünnepségeken való politikusi részvétel más kérdés.
Participation by politicians at the opening ceremony is another matter entirely.
kérdés (även: aggály, kétség, kérdőjel)
volume_up
query {substantiv}
A meglepett kérdés kicsúszott Neele felügyelő száján.
The sharp query slipped out before Inspector Neele could control it.
Keresési kérdés hozzáadása a könyvjelzőkhöz
Add search query to bookmarks
That's a very good query, Mary.
kérdés (även: vita tárgya, probléma, kétség)
volume_up
question {substantiv}
Ehhez a kérdéshez van két kiegészítő kérdés, de ez lesz utolsó kérdés.
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
Mivel Heaton-Harris úr, a 44. kérdés szerzője nincs jelen, ezért ez a kérdés kimarad.
As the author of Question 44, Mr Heaton-Harris, is not present, that question falls.
Hogyan tarthatnánk vitát, ha nincs kérdés és nincs jelen a kérdés szerzője?
How can we have a debate without the question, and without the author of the question?
volume_up
score {substantiv}
Ezután az a kérdés, hogy mi az eredmény itt.
The question is, what's the score here?'
Ugyanez a kérdés merült fel és maradt válasz nélkül ezen a nyugtalan szombat délelőőttön Európa és Amerika számos hivatalában.
The same question was being asked, but not answered, in a score of offices across America and Europe that unquiet Saturday morning.

Användningsexempel för "kérdés" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianA kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
I will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
HungarianKülönleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
It is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
HungarianÚgy vélem, ez a négy kérdés fontos szerepet játszik az elkövetkező néhány évben.
These are four subjects that I think are important for the forthcoming few years.
HungarianA Tanács már minden szinten rengeteg munkát elvégzett számos kérdés rendezésére.
The Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
HungarianVitáink során még az a kérdés is felmerült, hogy lényegében senki sem vitatkozik.
Another point arose during our discussions, one that nobody essentially disputes.
HungarianA jelentéstervezetben említett számos konkrét kérdés képezi a mai vita tárgyát.
There are many specific points raised in the draft report under discussion today.
HungarianKérdés: És ezen túlmenően, már sötét volt, és másfél háznyira jártak a templomtól.
Q. And in any case, it was dark and you were a block and a half from the church.
HungarianBár az optimizmus nehéz kérdés, amikor Harrskkal és Teradockal kerül kapcsolatba.
Though optimism is difficult in the face of juveniles like Harrsk and Teradoc.
HungarianKérdés: Mr. Quillan, hol volt ön május huszonhetedikén éjjel fél tizenegykor?
Q. Where were you on the night of May twenty-seventh at 10:30 P.M., Mr. Quillan?
HungarianMostanra már sok kérdés merült fel, amelyek közül némelyikre szeretnék reagálni.
Now, a lot of issues have been raised. I will try to comment on some of them.
HungarianA második kérdés: több milliárd eurót ruháznak be a transzeurópai hálózatokba.
A second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
HungarianEbben a pillanatban nem összpontosíthatunk a két kérdés közül csak az egyikre.
At this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
HungarianAz, hogy legyenek-e büntetések vagy bírságok, az egyik legösszetettebb kérdés volt.
Whether there should be penalties or fines was one of the most complex questions.
HungarianEz a kérdés folyamatosan problémát jelentett, újra és újra felvetették a választóim.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
HungarianAz egyik legfontosabb kérdés a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése.
One of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
HungarianAzt hiszem, ez olyan kérdés, amire mindenkinek magának kell megtalálnia a választ.
I guess that is one of the things everybody has to figure out for themselves.
HungarianAztán itt volt Deirdre, és a rengeteg megválaszolatlan kérdés Deirdre körül.
And then there was Deirdre, and so many questions yet unanswered about Deirdre.
HungarianMég egy kérdés: mi történne, ha mind az ötven tartály kémlelőőnyílását kinyitnánk?
What would happen if we opened all the fifty inspection hatches to the cargo tanks?
HungarianElnök asszony, néhány gyors kérdés, ha szabad, önön keresztül a biztos úrhoz.
Madam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
HungarianAz állásfoglalásban szereplő minden kérdés aktuális probléma Lettország számára.
All the issues included in the resolution are of current concern to Latvia.