"képvisel" - Engelsk översättning

HU

"képvisel" på engelska

HU képvisel
volume_up
{verb}

képvisel (även: helyettesít)
Ez a Parlament szilárd álláspontot képvisel majd a Tanáccsal folytatott tárgyalások során.
We are a Parliament that will stand firm in the negotiations with the Council.
Ön milyen álláspontot képvisel az éghajlatváltozással kapcsolatos vitában?
Where do you stand on the climate change debate?
Milyen álláspontot képvisel az Európai Bizottság?
Where does the European Commission stand on this?

Användningsexempel för "képvisel" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianDusseault atya a lovagrend tagja, de gyűlöli mindazt, amit a lovagrend képvisel.
Father Dusseault belongs to the Fraternity, but he hates what the order stands for.
HungarianÚgy vélték, hogy egyetlen sárkány sem férhet hozzá ahhoz, amit a kristály képvisel.
You believed that no dragon should have access to what the crystal represented.
HungarianEz a jelentés nagyszámú kompromisszumot képvisel a vita mindegyik oldala részéről.
This report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
HungarianÉs már egész kis koromban megtanított arra a kiváltságra, amit az étkezés képvisel.
And he taught me very early on about the privilege that eating represents.
HungarianTény, hogy meglehetősen Neander-völgyi álláspontot képvisel abortuszügyben.
But all of that does not justify the time and the passion in their position.
HungarianAz EU-ban előállított GDP-hez képest folyamatosan csökkenő arányt képvisel.
Looking at the GDP we have generated in the EU, its volume has constantly decreased.
HungarianEgyütt élnek, és a néni nagyon szeret főzni a gyerekeknek, akiket Reggie képvisel.
They live together, and she loves to cook for the kids Reggie represents.
HungarianÍme a lényeges különbség ezek között: a LOLcats közösségi értékeket képvisel.
Here is the critical difference between these: LOLcats is communal value.
HungarianEz kiválóan illene azokhoz az értékekhez, amelyeket az alapjogi charta képvisel.
This accords excellently with the values that the Charter of Fundamental Rights represents.
HungarianEgy innovatív megközelítést képvisel a nemzetközi egészségfinanszírozás terén.
It represents an innovative approach to international health financing.
HungarianHa Európa nem képvisel következetes álláspontot, akkor nem játszhat szerepet.
If Europe does not take a consistent line, then it has no role to play.
HungarianCsang valószínűleg egy nézetet képvisel, méghozzá egy mérvadó nézetet a Politbürón belül.
Zhang probably does repre­sent a view, and a powerful view, inside their Politburo.
HungarianEz a referenciául választott anyag azonban kb. száz másik anyagot is képvisel.
However, this substance represents a group of around a hundred others.
HungarianA jelentés valódi európai nézőpontot képvisel az európai projekt jövőjével kapcsolatban.
It is a genuine European perspective on the future of the European project.
HungarianEddig soha nem tudta felmérni, mekkora erőt képvisel egy amerikai nagyvállalat.
He'd never appreciated the power of a major American corporation.
HungarianE két csoport egymással ütköző ideológiát képvisel, és ennek megfelelően kell szavaznia.
These two groups have conflicting ideologies and must vote accordingly.
HungarianAz ilyen jellegű problémákat csak akkor lehet megoldani, ha az EU egységes álláspontot képvisel.
Problems of this nature can only be resolved if the EU adopts a united stance.
HungarianA javaslat jó, és Európa lakossága számára hozzáadott értéket képvisel.
The proposal is good and provides added value for the people of Europe.
HungarianFel kell tennünk a kérdést: kit képvisel az EU, ha nem a tagállamait?
We have to ask: who does the EU represent if it is not the Member States?
HungarianA Parlament számos egyéb javaslata is pozitív hozzájárulást képvisel.
Many other proposals by Parliament also represent positive contributions.