"jókora" - Engelsk översättning

HU

"jókora" på engelska

HU

jókora {adjektiv}

volume_up
Biztos vagyok benne, hogy jókora készletünk van, uram.
I am sure we have a sizable inventory, sir.
Másokban szerszámokat tároltak, létfenntartó rendszereket, volt kert, egy tekintélyes méretű számítógép, és egy jókora fúziós erőmű.
Others were tool rooms, life-support systems, a garden, a fair-sized computer, a sizable fusion plant.
Berohantunk egy kapun egy jókora ház vestibulumába; a ház ugyanolyan alaprajzú, ugyanolyan színű volt, mint az én római házam, csak sokkal kisebb.
We were rushed through the gates and into the vestibule of a sizable house no different in design or color than my own in Rome, only much smaller.
Jókora számban élnek albínók a világon.
There is a sizeable population of albinos in the world.
Külön hadseregeket kisebb, de még mindig jókora egységeket küldtek a Rhenntől északnak és délnek, hogy hátunkba kerüljenek.
They have sent separate armies—smaller than the one we face, but still sizeable— both north and south of the Rhenn to get behind us.
Van néhány szövetségesem, akik a kastélyától északra megpróbálják feltartani, de jókora sereggel rendelkezik, és nem kétséges, hogy hamarosan utat tör magának.
I have friends who are impeding his march northward from his keep, but he has a sizeable army, and I'm certain he will soon break his way through.'

Användningsexempel för "jókora" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianA ház jókora, kettős ajtajai felé fordulva, megint fontolóra vette a gondolatot.
Turning toward the large double doors of the mansion, he reconsidered the thought.
HungarianJókora lyukaknak, mintha valaki nagy kaliberű puskával két lövést adott volna le rá.
And now I was somehow sure that George had finally snapped and killed his wife .
HungarianA kép közepén zarándok térdelt, a kezében zarándokbot helyett jókora horgony.
On the right, a kneeling pilgrim held a heavy anchor as though it were his staff.
HungarianAz egyiket jókora lencsét körülvevő, furcsán szimmetrikus kristályprizmák alkották.
One consisted of a large lens surrounded by oddly asymmetrical crystal prisms.
HungarianRövidre nyírt barna hajat és szakállt viselt, helyenként jókora szürke beütéssel.
He had close-trimmed brown hair and beard, with a good deal of gray in both.
Hungarianmotyogta rémülten Alec jókora adag tört krumplival a szájában.
Were gonnawhat ? cried a shocked Alec through a mouthful of mashed potatoes.
HungarianNem nagy távolságra jókora bungaló állt, amelyben a gazdag Mr. Rafiel lakott.
At some little distance there was the large bungalow occupied by the rich Mr. Rafter.
HungarianJókora előcsarnokban álltak, a négy méter magas falakat festmények borították.
They were in the large entrance foyer, its high, four-meter walls covered with artwork.
HungarianKinyíltak az ajtók, és két férfi szállt ki belőle, jókora dobozokat cipelve.
The truck doors opened, and two men got out, both carrying large boxes in their arms.
HungarianGearing fizetett, jókora jattot adott, aztán megindult a masszív betontányér felé.
He paid his fare plus a generous tip, got out, walked toward the massive concrete bowl.
HungarianLufkin egysaroknyira volt onnan, a katonai kordon mögött, ahol jókora tömeg gyűlt össze.
He was a block away, behind an army barricade, watching with thousands of others.
HungarianAkkorák voltak, mint egy-egy jókora üveggolyó, és zavaros, taknyos nyálka lepte őket.
They were the size of large marbles and coated with a murky, snotlike slime.
HungarianOroszország és Ukrajna jókora csapást mértek saját magukra és a jó hírükre.
Russia and Ukraine have dealt themselves and their reputations heavy blows.
HungarianMindenesetre egyet sikerült egy jókora ütéssel telibe találnom: csak úgy repült.
However, I had the satisfaction of catching one of them a good punch that sent him flying.
Hungarian- Ha segítesz hazavinni az egyik korsót, kapsz egy jókora karaj kenyeret - mondta.
If you help me to carry these jugs home, I'll give you a slice of bread.
HungarianEstére jókora fekete zúzódás lesz a helyén, de pillanatnyilag semmit sem érzett.
By nightfall there would be a huge black bruise there, but for the moment he felt nothing.
HungarianMég jókora távolságra álltam az ormány végétől, de már megváltozott bennem valami.
Already I was changed, although I was still a long way from the nozzle.
HungarianVégül egy lankás hegyoldalhoz ért, amelyet jókora darabon földcsuszamlás csúfított el.
Mulder found his way to the base of a steep slope a mudslide had gouged the hillside.
HungarianEgy jókora kődarab feküdt a moha között, Holmes azt is megvizsgálta és eltette.
A jagged stone was lying among the moss, and this also he carefully examined and retained.
HungarianA szovjet hadsereg marsallja két jókora adag Sztolicsnaja vodkát töltött.
The marshal of the Red Army poured two generous slugs of Stolichnaya vodka.