HU hiba
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

Ha az adatforrás elérése közben hiba történik, a Hiba történt esemény következik be.
The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - névtár keresési hiba.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - directory lookup error.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - kiszolgálóhiba.
Error trying to validate certificate from %S using OCSP - server error.
hiba (även: hiány, leromlás, kudarc, romlás)
volume_up
failure {substantiv}
Nem műszaki hiba, nem gyorshajtás, nem ital, nem rossz időjárás okozza.
No mechanical failure, no excessive speed, no booze, no bad weather.
Ha a hiba nem a hőkezelésnek tulajdonítható, a tételt el kell utasítani.
If the failure is not due to the heat treatment applied, the batch must be rejected.
XPath feldolgozási hiba: hiányzik a Name vagy Nodetype ellenőrzése:
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
hiba (även: tévedés, botlás)
volume_up
mistake {substantiv}
Ezért hiba volna a tájékoztatásra szánt forrásokat beszűkíteni.
For this reason, it would be a mistake to reduce the resources for communications.
Hiba lenne bevonni Ahmadinejad rendszerét a tárgyalási folyamatba.
It would be a mistake to include Ahmadinejad's regime in the process of negotiations.
E kérdés tekintetében hiba engedni a nem jogos török nyomásnak.
It is a mistake to give in to unjustified pressure from Turkey on this matter.
volume_up
failing {substantiv}
Ez súlyos hiba, amiért én teljes egészében a Bizottságot tartom felelősnek.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
- Ez már komoly hiba! - kiáltotta Elizabeth.
That is a failing indeed! cried Elizabeth.
További hiba az, hogy az EU nem határozott meg közös előírásokat.
Another failing is that the EU has not drawn up common standards.
volume_up
fault {substantiv}
Nem csillaginkban, Brutus, a hiba, Hanem magunkban, kik megbókolunk.
The fault (deere Brutus) is not in our Starres, But in our Selues, that we are vnderlings.
Ez valószínűleg egy hálózati hiba valahol a hely és az Ön gépe között.
This may be due to a network fault somewhere between the site and your computer.
Minden repülőőnél előőfordulhat műűszaki hiba.
All aircraft occasionally suffer a technical fault.
volume_up
flaw {substantiv}
A ruhájában lévő hiba azt jelenti, hogy hiba van a hajón?
Did a flaw in his suit constitute a flaw in the ship?
Megtudta, hogy a hiba nem a világban van, hanem őbenne.
It had been suggested to her that the flaw lay not in the universe but in herself.
A gyermekes pár házasélete viszont megjavul, és a gyermek is látható testi hiba nélkül fejlődik.
The couple with the child succeeds as a couple; the child develops without a detectable flaw.
hiba
volume_up
glitch {substantiv}
Egy darabig abban a reményben turkált az alTárgymutatóban, hogy hiba csúszott a rendszerbe.
She joggled the subIndex again, in the remote and forlorn chance there was some sort of ware glitch.
Volt egy kis hiba a felvételükben.
There was a glitch in their soundtrack.
- Must've been a power glitch.
volume_up
miss {substantiv}
Nagy hiba volna kihagyni ezt a lehetőséget, hogy Európa és Kína között bizalmi kapcsolatot létesítsünk.
It would be a great mistake to miss this opportunity of building trust between Europe and China.
Valóban úgy gondolom, hogy óriási hiba lenne, ha Európa elszalasztana egy kiváló lehetőséget az energiaügyi és éghajlat-változási intézkedéscsomaggal kapcsolatban.
I really do think that it would be a mistake of historic proportions if Europe missed the boat on the energy and climate change package.
A találkozó meghiúsulása feladja a leckét Dee-nek, az angol csoport nagymesterének, és Dee ki akarja deríteni, hogy mi is történt, hol lehetett a hiba.
Dee, the grand master of the English group that suffered the failure of the missed appointment, wants to discover what happened, where the error lay.
volume_up
amiss {substantiv} [föråld.]
Something was seriously amiss.
hiba (även: szégyenfolt, folt, pattanás)
volume_up
blemish {substantiv}
Szeme alól felszívódott a sötét vérömleny, eltűnt róla minden szeplő és hiba, bár én meg nem mondom, volt-e szeplője valaha.
The dark bruises under her eyes had gone away, in fact every blemish or flaw she had ever had had gone away, though what those flaws had been I couldn't have told you.
hiba (även: baki, gikszer, nyelvbotlás)
volume_up
bloomer {substantiv}
hiba (även: baklövés, melléfogás)
volume_up
blunder {substantiv}
hiba (även: fel-le mozgás, tévedés, bojt)
volume_up
bobble {substantiv}
hiba (även: baki)
volume_up
clinker {substantiv} [slang]
Bár készek vagyunk megelégedni egy kiegyensúlyozott kompromisszummal, ne feledjük el, hogy ez hiba.
Ladies and gentlemen, though we are prepared to make do with a balanced compromise, let us not forget that it is by default.
hiba (även: vétség, érdemtelenség)
volume_up
demerit {substantiv}
hiba (även: ballépés, baklövés, baki)
volume_up
flub-up {substantiv}
volume_up
lapse {substantiv}
Nem tudom, hogy ez csak tolmácsolási hiba volt vagy a biztos úr tévedett-e.
I do not know whether this was an interpreting mistake or a lapse on the part of the Commissioner.
volume_up
malformation {substantiv}
Adminisztrációs hiba történt, tudja, vagy valami ehhez hasonló.
Just a corporate mix-up, you know, that type of letter.
hiba
volume_up
shortcoming {substantiv}
A testi hiba néha értelmi túlfejlődést eredményez.
A physical shortcoming could produce a kind of mental excess.
volume_up
slip {substantiv}
Egy kis hiba az üdvözlőbeszédben, 20 évnyi törést okozott a kapcsolatokban.
A slip in the pronunciation of the greeting caused a 20-year rift.
De nagy hiba volna, ha a mostani megkönnyebbülés után visszaesnénk rossz szokásainkba.
But to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
- Francba - sikerült kimondania, ezúttal hiba nélkül.
Shit, he managed, without a slip.
hiba (även: betegség, aggodalom, baj, zavar)
volume_up
trouble {substantiv}
Csak az volt a hiba, hogy nem mindig egyezett az elképzelésünk.
But the trouble was, of course, that we didn't always all agree as to what she should do.
Are you having equipment trouble on the bridge?
''Oh, he might have had engine trouble.''
volume_up
wrong {substantiv}
Valami szervezési hiba történhetett.
Something must have gone wrong in the organisation.
Hiba lenne túlzottan gyors, és emiatt rossz döntéseket hozni.
It would be wrong to take excessively quick and thus wrong decisions.
A Zabpehelyprofesszort földelték el titokban, és az hiba volt.
They were burying the Sharp Cereal Professor in secret, and that was wrong.

2. vardagligt

hiba (även: gikszer, nyelvbotlás)
volume_up
blooper {substantiv}

Användningsexempel för "hiba" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianJelentéktelen hiba volt, de a kijavítása irgalmatlanul hosszú ideig tartott.
III Technically, it was a branch of metamathematics, usually called metamathics.
Hungarian- Ebben a szövegben valami hiba van - tette hozzá, mikor végigolvasta az írást.
This is not quite correct, however, he added, glancing over the document.
HungarianHiba volt, hogy visszajött ide: ez önsanyargatás volt, de Charmaine-nak is fájt.
Useless to go back and apologize, that would only make matters messier.
HungarianAhogyan azt az előadó is jelezte, a módszerben még mindig számos hiba van.
There are still many flaws in the methods used, as the rapporteur points out.
HungarianNagyon nagy hiba lenne alábecsülni őket - vonta le Popov a következtetést.
It would be very dangerous to underestimate either of them, Popov concluded.
HungarianHogyan lehetséges, hogy mindegyik gépagyúnál ugyanaz a hiba jelentkezik?
Somehow he could fathom the hard, real world better from this cool, abstract frame.
HungarianE két hiba folytán két óra sem kellett a halott kilétének megállapításához.
The two together had provided complete identification within two hours of the killing.
HungarianA nagy önbizalmat, azt kiolvasom a leveléből, és abban hiba nincs is.
I can see by your letter that you believe in yourself, and I guess that's good.
HungarianEmiatt egyértelműen állíthatjuk, hogy hiba történt a jövő előrejelzésében.
For this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
HungarianA felfedett néhány hiba vagy szabálytalanság megakadályozta-e a projektek végrehajtását?
Did the few errors or irregularities identified prevent projects from being completed?
HungarianMinden, amit látnak belőle, balsiker, hiba, bűn, eltévelyedés, mocsok, üledék, undor.
All they saw of it was the failures, the dirt, the dregs, the aberrations and the disgust.
HungarianSokkal kisebb a lehetősége, mint annak, hogy egy rakétahajtómű-hiba miatt hal meg.
That's less than your chance of being killed in a motor accident!
HungarianA hiba oka lehet egy elgépelés a címben, vagy a webhely nem létezik.
This could be due to a misspelling in the address or because the site does not exist.
HungarianNagy hiba lenne azt gondolni, hogy azzal, amit maga itt csinál, megállíthatja a homokot.
You're greatly mistaken if you think you can set yourself up against it with such methods.
HungarianÉppen a hiba lehetséges okát kerestük, mikor a fúró megtámadott.
We were attempting to trace the source of the malfunction when it attacked me.
HungarianLassabban ment, mint kellett volna, mert egy kisebb műszaki hiba hátráltatta a munkát.
It had taken longer than expected, due to a minor equipment problem.
HungarianMég mindig szereti Jacket, és ha a férje nem látja ezt, akkor benne van a hiba.
Whatever the house needed, she either did herself or 'contracted out' - Jack's phrase - to others.
HungarianHiba lehet-- de ő a mi kiskutyánk, aki állandóan a szőnyegre szarik.
We had to-- he's like the little puppy that keeps shitting on the carpet.
HungarianHogy mi volt ez a hiba, azt csak hónapok múlva tudta meg a rendőrségtől, már a siralomházban.
He would not learn of it until told by the police as he sat months later in Death Row.
HungarianA nagy titkod egyáltalán nem titok, és a csodás következtetésedben is hiba rejlik.
Your mystery is no mystery and your great conclusion erroneous.