"foglalkozik" - Engelsk översättning

HU

"foglalkozik" på engelska

HU foglalkozik
volume_up
{verb}

1. allmänt

foglalkozik (även: irányít, kezel, hozzányúl, bánik)
Topelist, mondja meg Miss Thomasnak, hogy örömmel foglalkozik a képekkel.
Stevens, was eager to handle the paintings.
The ACLU's foglalkozik az ügyeddel újra a New York Boxing Commission.
The ACLU's handling your case against the New York Boxing Commission.
Az Europol az Európai Unió bűnüldöző hatósága, amely bűnügyi információk cseréjével és elemzésével foglalkozik.
Europol is the European Union law enforcement agency that handles the exchange and analysis of criminal intelligence.

2. "vmivel"

foglalkozik (även: elintéz, figyel, figyelembe vesz, ellát vmit)
volume_up
to attend {vb} (to sth)
Cornwall pedig majd foglalkozik Ascher Mergerrel.
Mr Cornwall can attend to the Ascher Merger.
Az Európai Bizottság 1999 óta foglalkozik a kutatásban dolgozó nők hiányával.
Since 1999, the European Commission has been attending to the issue of the lack of women in research.
A jelentés foglalkozik továbbá a tagállamok előtt álló nyugdíj-, egészségügyi és hosszú távú gondozással kapcsolatos problémákkal is.
It will also attend to the challenges which some Member States must tackle in the field of pensions, healthcare and long-term care.

3. "vkivel"

foglalkozik (även: ellát, gondoz, kiszolgál, figyel)
volume_up
to attend {vb} (to sb)
Cornwall pedig majd foglalkozik Ascher Mergerrel.
Mr Cornwall can attend to the Ascher Merger.
Az Európai Bizottság 1999 óta foglalkozik a kutatásban dolgozó nők hiányával.
Since 1999, the European Commission has been attending to the issue of the lack of women in research.
A jelentés foglalkozik továbbá a tagállamok előtt álló nyugdíj-, egészségügyi és hosszú távú gondozással kapcsolatos problémákkal is.
It will also attend to the challenges which some Member States must tackle in the field of pensions, healthcare and long-term care.

4. "gondolattal"

Användningsexempel för "foglalkozik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianA jelentés foglalkozik e kérdésekkel, magam pedig a javaslatok mellett voksoltam.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
HungarianA decemberi plenáris ülés hagyományosan részben az emberi jogokkal foglalkozik.
Traditionally, the plenary session in December is partly devoted to human rights.
HungarianA jelentés foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és én az ajánlásai mellett szavaztam.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
HungarianHa egy ember halottakkal foglalkozik, valamennyi átragad rá a halál misztériumából.
When a man worked with the dead, some of the mystery of death rubbed off on him.
HungarianA jegyzőkönyv a biztonsági szempontok mellett a környezetvédelemmel is foglalkozik.
As well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
HungarianFurcsának találta, hogy a műsor csak bolygószintű katasztrófákkal foglalkozik.
To his amazement, it concentrated solely on disasters of planetary dimensions.
HungarianA jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásával foglalkozik.
The report deals with the implementation of the excessive deficit procedure.
HungarianTovábbá úgy tűnik, hogy a jelentés túl sokat foglalkozik a szolidaritás kérdésével.
Moreover, the report appears to deal predominantly with the subject of solidarity.
Hungarian- Úgy van, őexcellenciája foglalkozik ezzel az üggyel - mondotta Gondureau.
Yes, his Excellency is taking a personal interest in the matter, said Gondureau.
HungarianAz európai regionális politika és kohéziós politika pontosan ezzel foglalkozik.
European regional policy and cohesion policy deal with precisely this issue.
HungarianEzért üdvözlöm különösen azt, hogy a jelentés foglalkozik a nemek egyenlőségével.
I therefore welcome in particular the report's reference to gender equality.
HungarianA jelentés a versenypolitika válság idején betöltött szerepével is foglalkozik.
The report also deals with the role of competition policy during the crisis.
HungarianA szülési szabadság körülbelül az egyetlen dolog, amivel a jelentés nem foglalkozik.
Baby leave is just about the only thing that has not been covered in this report.
HungarianA jövőbeni rendelet foglalkozik a rendszerek biztonságával és biztonságosságával is.
The future regulation also tackles the issue of safety and security of systems.
HungarianAnnak is nagyon örülök, hogy a jelentés foglalkozik a glutamátok kérdésével is.
I am also extremely glad that we addressed the question of glutamates in the report.
HungarianEzekkel nem foglalkozik ez az állásfoglalás, és ezért követelünk egy módosítást.
They are not covered by this resolution and that is why we are demanding an amendment.
HungarianE szöveg foglalkozik mind a nukleáris kérdéssel, mind pedig az emberi jogi helyzettel.
This text deals both with the nuclear issue and with the human rights situation.
HungarianJelenleg teljes mértékben a román kormány foglalkozik e kisebbség integrációjával.
Actually, the Romanian Government deals fully with the integration of this minority.
HungarianEz a konkrét projekt a forgalomirányítási rendszer telepítésével foglalkozik.
This particular project deals with the deployment of the traffic management system.
HungarianÁtverésekkel foglalkozik, és egy szállítmánya érkezett egy srác számára Tampa-ba.
He's running some sort of scam importing merchandise for some guy in Tampa.