HU figyelembe vesz
volume_up
{verb}

1. allmänt

figyelembe vesz (även: hivatkozik, figyel)
figyelembe vesz (även: tart, tekintetbe vesz, megfontol, tekint)
figyelembe vesz (även: törődik vmivel, vigyáz, felügyel, kifogásol)
Ezért helyesnek tartom, hogy a jelentés olyan tényezőket is figyelembe vesz, mint a rövidebb utazások vagy az internetes foglalások.
It is therefore right that the report should take into account features such as short breaks or the use of the Internet to book trips.
figyelembe vesz (även: tekintetbe vesz)

2. "vmit"

figyelembe vesz (även: elintéz, figyel, foglalkozik, ellát vmit)
volume_up
to attend {vb} (to sth)

Liknande översättningar för "figyelembe vesz" på engelska

vesz verb
venni verb
English
vész substantiv
English

Användningsexempel för "figyelembe vesz" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianAz a baj ezzel a határozattal, hogy túl kevés dolgot vesz figyelembe.
The problem with this resolution is that it takes account of so little.
HungarianA gazdaságpolitika ugyanaz maradt: nem vesz figyelembe sem szociális, sem környezeti szempontokat.
It is the same economic policy that takes no account of social or environmental considerations.
HungarianVagyis a Bizottság mindig csak magyaráz, de sosem vesz semmit figyelembe.
Always explaining, never taking account.
HungarianA közös álláspont figyelembe vesz a Parlament által az első olvasat során benyújtott számos módosítást is.
The common position also takes account of a number of amendments tabled by Parliament at first reading.
HungarianAz ütemtervet meghatározták, és egyértelműen látszik, hogy az nem vesz figyelembe minden gyakorlati elemet.
A timescale had been fixed, and it is obvious that it does not take all the practicalities into account.
HungarianBiztonsági szempontokat nem vesz figyelembe.
There is no consideration of the security aspects.
HungarianA Garriga Polledo-jelentés a regionális támogatásra vonatkozó átmenti kategória esetében 75 és 90% közötti értéket vesz figyelembe.
The Garriga Polledo report assumes a figure of between 75 and 90% for the intermediate category for regional support.
HungarianMindig számtalan dolgot vesz figyelembe, és az egyetlen, amit mondhatunk, az az, hogy gratulálunk Brian, ezt támogatni tudjuk.
He always takes a great number of things into account, and the only thing we can say is: excellent Brian, we can support that.
Hungariannem vesz figyelembe vmit
Hungarianfigyelembe vesz vmit
Hungarianfigyelembe vesz vmit
Hungarianfigyelembe vesz vmit
HungarianNem vesz figyelembe olyan etikai és kulturális szempontokat, amelyek az általunk képviselt társadalom szempontjából alapvető jelentőségűek.
Ethical and cultural issues that are of fundamental importance for the majority of the society that we represent are not being taken into account.
HungarianFontos, hogy amikor a borgyártás megvitatására kerül sor, legyen egy olyan perspektíva, amely minden tényezőt figyelembe vesz, beleértve a közegészségügy érdekeit is.
It is important to have a perspective which takes all factors into account, including the public health interest, when wine production is discussed.
HungarianAz előadó által beterjesztett kompromisszum kiegyensúlyozott, és figyelembe vesz különösen olyan kérdéseket, mint a megvalósíthatóság és a rendelkezések egyértelműsége.
The compromise presented by the rapporteur is balanced and takes particular account of issues such as workability and the clarity of the provisions.
HungarianA status quo forgatókönyv figyelembe vesz új hosszú távú gazdálkodási terveket, az ellenőrzési rendeletet, és a jogellenes, nem bejelentett halászattal kapcsolatos rendeletet.
This status quo scenario takes into account new long-term management plans, the Control Regulation and the Regulation on illegal, unreported fisheries.
HungarianHa jól értettem, a Bizottság a folyamat egészében támogat bennünket, és olyan előzetes költségvetési tervezetet ígér, amely figyelembe vesz mindent, amit mi figyelembe akarunk venni.
If I have understood correctly, the Commission is supporting us all the way and promising a preliminary draft budget that will take account of everything we want taken into account.