"felkeres" - Engelsk översättning

HU

"felkeres" på engelska

HU felkeres
volume_up
{verb}

Användningsexempel för "felkeres" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianValójában már nemzetközi felkérés is érkezett arra, hogy tegyük közzé a jelentést.
In fact, there has been an international call for it to be published.
HungarianHa viszont valóban felkérés érkezik, készen kell állnunk arra, hogy cselekedjünk.
But if we do receive a request, we need to be prepared to react.
Hungarian- Most a pavilonba kell menned, és Lancelet ma éjjel felkeres.
Now you must go to the pavilion, and sometime this night Lancelet will come to you.
HungarianEgyre több felkérés érkezik az EU-hoz, hogy segítséget és támogatást nyújtson ezeken a területeken.
There are increasing requests to the EU to provide assistance and support in these areas.
HungarianÚgy gondolom egyértelmű, hogy van egy előzetes felkérés.
Obviously I consider that there is indeed a prior request that has been clearly made.
HungarianNos, még egyszer, ez egy felkérés az emberek felé, hogy feküdjenek el a gleccseren és öleljék magukhoz.
And once again, it's this invitation that asks people to lay down on the glacier and give it a hug.
HungarianAz Európai Unió felé több irányból érkezik felkérés.
Several calls are being made on the European Union.
HungarianAmikor egy miniszterelnök felkeres bennünket, ugyanazon országból sokan jelentkeznek szólásra.
(SV) Mr President, when a Prime Minister visits us, many people from the same country want to speak and that is good.
HungarianNem mulaszthatjuk el ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy sajnálatosan későn érkezett meg a felkérés a Parlamenthez tárgybeli döntésének meghozatalára.
We cannot, however, fail to point out the regrettable delay in calling Parliament to rule on this matter.
Hungarianfelkérés nélkül tesz meg vmit
Hungarianfelkeres vkit vmilyen ügyben
Hungarian. - (SL) Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra az a felkérés, hogy beszéljek ez előtt a nagyérdemű gyülekezet előtt.
President of the Republic of Slovenia. - (SL) Mr President, ladies and gentlemen, it is a great honour to have been invited to address this esteemed assembly.
HungarianAmikor bármely polgár a választókörzetemben felkeres, akkor csak annyit mondok neki, hogy azt írja vissza a cégnek, hogy minden további levelezést nekem küldjön meg.
When any member of the public contacts me in my constituency, I simply say to them to write back to the company and tell it to send all future correspondence to me.
HungarianEzzel csak azt akarom mondani: ha Saakashvili elnök párbeszédet javasol Oroszországgal, szükséges, hogy a másik fél is megértse, hogy ez őszinte felkérés a táncra.
What I want to say is: if President Saakashvili is suggesting dialogue with Russia, it is necessary for the other party to understand that this is a genuine invitation to dance.
HungarianLehetőségem van belátásom szerint cselekedni, de itt van emellett a felkérés megfogalmazása is: kitér a sürgős ügyekről való szavazásra, az összes sürgős ügyre, nem csupán egyre.
However, I have discretion, and there is also the way in which the request is worded: it concerns the vote on urgencies, which is all the urgencies; not just one of them but all of them.