"felkelő" - Engelsk översättning

HU

"felkelő" på engelska

volume_up
felkelő {substantiv}

HU felkelő
volume_up
{substantiv}

felkelő (även: inszurgens, lázadó, rebellis, zendülő)
volume_up
insurrectionist {substantiv}
felkelő (även: lázadó, zendülő)
volume_up
rebel {substantiv}
Két napon belül fontos megbeszélések lesznek Líbiában a szudáni kormány és több felkelő erők között.
In two days' time, important talks are to take place in Libya between the Sudanese Government and various rebel forces.
A február elején, a felfegyverzett felkelő csoportok által végrehajtott államcsíny-kísérlet, és az ezt követő események csak még inkább megerősítettek ebbéli meggyőződésemben.
The attempted coup at the beginning of February by armed rebel movements and ensuing events have served to reinforce this conviction.

Användningsexempel för "felkelő" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianA lány felsóhajtott az ölében, elmosolyodott, és elfordította arcát a felkelő naptól.
The girl sighed in her lap, ceased to smile, turned her face from the sunrise.
HungarianHa szépen megkérnénk, a te Aphraeled képes lenne megállítani a felkelő napot?
Could this Aphrael of yours stop the sun from coming up if we asked her to?
HungarianKávéztak, a felkelő napban gyönyörködtek és a stratégiai lépéseket tárgyalták meg.
They drank coffee, watched the sun rise gently on the hori- 454 zon and talked strategy.
HungarianNyolckor, a felkelő napnál található Abdiás, a rendkívüli flóra szigete.
At Eight Oclock, as the day brightens, stands Obadiah, an island of extraordinary flora.
HungarianSzínét sem látta a felkelő holdnak, holott már régen az égbolton kellett volna lennie...
She could see no sign of rising moon, though it should have been long since in the sky ...
HungarianPopov előző este nem húzta le a rolót, és hirtelen ébresztette a felkelő nap.
Popov hadn't closed his shades the previous evening, and so the dawn awoke him rather abruptly.
HungarianA felkelő nap arany fényben fürdette a vidéket, odafent pacsirták repkedtek és daloltak.
The new-risen sun was golden, and larks whirled and sang overhead.
HungarianA kamrában mindössze az öt ember tartózkodott, a magas szék és a felkelő újhold sápatag fénye.
In the room were five people, the tall chair, and the mealy light of the rising new moon.
HungarianOlyan tisztán látom a felkelő hold fényében, mint álmaimban!
I can see it as clearly under the rising moon as ever I saw it in my dreams.
HungarianAzonnal tisztulnom kell innen, és elrejtőznöm a felkelő nap elől.
I had to get far away immediately and hide myself from the coming sun.
HungarianJóleső elgondolni, hogy amikor végre belefáradunk a világba, még mindig ott a felkelő nap.
Sweet to think on it, that when we are at last weary of all this world there is the rising sun.
HungarianLáttam az álmot, a felkelő napot, tudtam, hogy én, a vérivó, meg fogok halni a nap sugaraitól.
I saw the dream, the rising sun, knowing I the blood drinker would die in the rays of the sun.
HungarianElvtársak próbált nyugalmat erőltetni magára Csien , nem rejthetjük el a felkelő napot.
Comrades, Qian said, struggling to keep his voice reasonable, we cannot conceal the rising of the sun.
HungarianÁm a felhők isteni habokban bodorodtak a felkelő hold alatt.
But the clouds rose in a triumphant mass beneath the emerging moon.
HungarianHarry Leicester kapitány a szemét dörzsölve nézte a felkelő napot.
Captain Harry Leicester saw the sun rise, rubbing weary eyes.
HungarianKöhögött, megrázta fejét és felemelt fejjel elindult a felkelő nap felé, el a víztől.
She coughed, shook her head, lifted her chin, and strode away from the water, heading toward the rising sun.
HungarianSparhawk nyugat felé nézett, ahol a felkelő nap sugarai megcsillantak a tó felszínén.
Sparhawk looked towards the west where the light from the newly risen sun sparkled on the waters of the lake.
Hungarian- Amikor valami feladat vagy kötelesség szólít, a felkelő nap érzéketlen bizonyságával cselekszem.
When service or duty is the call, then I respond with the insensate certainty of the rising sun!
HungarianÉvekkel ezelőtt színes filmeket hozott nekik a felkelő napról, a kék égről, az egyiptomi piramisokról.
Years ago, he had brought them color films of the rising sun, the blue sky, the pyramids of Egypt.
HungarianA hajnal fényei egyre erősödtek, és a felkelő nap első sugarainál megpillantották Irien völgyét.
And early in that morning the land fell away below them and the hills opened up into the slope of Irien.