"feláll" - Engelsk översättning

HU

"feláll" på engelska

HU feláll
volume_up
{verb}

1. allmänt

Ez nem úgy megy, hogy az ember feláll, leteszi a tűt, aztán szépen visszafekszik.
You don't get up and set the needle down and then lay back down, okay?
- Amikor feláll, jobb kezével kapaszkodjon a korlátba, baljával pedig támaszkodjon rám.
When you get up, hold on to the railing with your right hand, and hold on to me with your left hand.
to get up from the table
Láttam, ahogy feláll a székéből, és az ablakhoz megy.
I saw her rise from her chair and move towards the window.
(A Parlament feláll és egyperces csendet tart).
(The assembly rose and observed one minute's silence).
(A Képviselőház feláll és az előadót tapssal köszönti)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
feláll (även: egyenesen áll)
Ha ismét feláll, és megzavarja az ülést, akkor fel fogom szólítani az ülésterem elhagyására.
If you stand up again and interrupt the sitting, I will ask you to leave the Chamber.
Egyszer mindenki feláll majd, ha Charles Dart belép.
Then they'll stand up as Charles Dart enters rooms!
... and the hair stand up on the back of your neck.
feláll (även: emel, megjelöl, felemelkedik, fokoz)
A szeme sarkából látta, hogy Roger árnyéka megmozdul, s a barátja feláll.
From the corner of his eye he saw Roger's shadow move as he stood up quickly.
Egy héten belül másodszor éreztem, hogy feláll a tarkómon a szr.
I felt the hair on the back of my neck go up; the second time in one week.
Elfelejtettem a nevét, de remélem, megtiszteli a Házat azzal, hogy feláll, amikor beszél.
I forget his name, but I also hope he will stand up when he speaks and show some respect for this House.

2. "szőr"

feláll (även: felborzol)

Användningsexempel för "feláll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianAz embernek már attól feláll, hogy hallgatja jegyezte meg az egyik SZBSZ-es tiszt.
A man could get hard just listening to this bitch, one of the FSS officers observed.
HungarianVisszatért a reggelijéhez, aztán úgy döntött, feláll, és szed még magának a büféasztalról.
He returned to his breakfast, then decided to stand and get more off the buffet.
HungarianBooker ügyfele mindkét kezével az arcát törli, feláll és elnézést kér.
Booker's client wipes his face with both hands, stands and excuses himself.
HungarianTöbbször említették még a gonosz szót, aztán hallottam, hogy az illető feláll, és távozni készül.
They mentioned evil several times, then the stranger rose to leave.
HungarianDrummond feláll, és vállát vonogatva tanulmányozza az asztalon szétszórva heverő papírokat.
Drummond is on his feet, shrugging while examining the spread of paperwork before him on the table.
HungarianPierce-nek, aztán feláll, és így szól:
He shuffles paper, whispers to T. Price, then stands and says, Our next witness is Richard Pellrod.
HungarianNemsokára biztosan feláll, és magamra hagy, mert nekem nincs erőm elmenni tőle.
After a little time, surely, now he would arise and leave me, for I had not the strength to go forth from him.
HungarianTudjuk, hogy ez a felülvizsgálat akkor történik majd meg, amikor a következő Európai Parlament feláll.
We know that this revision will be carried out once the next European Parliament is in place.
Hungarian- kérdezte közvetlenül, és éreztem, hogy a hátamon feláll a szőr.
'Writin anything good, Bow-Wow?' he asked casually, and I felt the hair stiffen on the back of my neck.
HungarianKérem az ügyvéd urakat az irodámba mondja Hale, azzal feláll, és gyorsan eltűnik a pulpitus mögött.
I'd like to see counsel in chambers, Hale says, rising and quickly disappearing behind the bench.
HungarianSmoot lassan feláll és az asztal végéhez sétál, hogy megkérdezze, nem tudna-e segíteni esetleg.
Smoot slowly gets to his feet and walks to the end of the table to inquire if he might be of assistance.
HungarianÉrezte, hogy kézfején a feláll szőr és elmosolyodott.
He felt static run in the hairs on the back of his hand, and smiled.
Hungarian(A Ház feláll és egyperces néma csenddel adózik az elhunytak emlékének)
(The House rose and observed a minute's silence)
HungarianFeláll, elindul a konyha felé, és közben megszólal a telefon.
She stands and heads for the kitchen as the phone rings.
Hungarian(A Képviselőház feláll és az előadót tapssal köszönti)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
HungarianÚgy tűnik, hogy a végén Angliában kötünk ki, és azt vettem észre hogy neked feláll a faszod, ha Angliáról van szó.
This course heads back to England, and I've noticed you've had a hard-on for anything English.
HungarianAbban a pillanatban, amikor belép, valaki, aki ekkorra már kifizette a számláját, feláll, és elindul az ajtó felé.
Just before he enters, the other man has paid his bill, risen, and is walking toward the door.
Hungarian(A Parlament feláll és ovációval ünnepli a szónokot)
(The House rose and accorded the speaker a standing ovation)
Hungarian(A Ház feláll, és egyperces csenddel emlékezik az áldozatokra.)
(The House rose and observed a minute's silence)
Hungarian(A Ház feláll és egy perces csenddel emlékezik az elhunytakra)
(The House rose and observed a minute's silence)