HU engedékeny
volume_up
{adjektiv}

engedékeny (även: elnéző)
Egyszer engedékeny hangulatban találta Chosst.
Then, once, she found Choss in an indulgent mood.
Engedékeny testvére volt, aki megengedte, hogy hét-nyolc éves korában a nyakán lógjon, miközben ő már tizenhárom volt.
He'd been an indulgent older brother, allowing her to tag along when she was seven or eight, and he thirteen.
A jelentés alábecsüli a bankok válság előidézésben betöltött szerepét, azok különösen az utóbbi években tapasztalható, túlságosan engedékeny és spekulatív tendenciái miatt.
The report underestimates the degree to which the banks were to blame for the crisis, due to their over-indulgent and speculative tendencies, especially over recent years.
engedékeny (även: alkalmazkodó, beleegyező)
engedékeny (även: szolgálatkész, előzékeny)
engedékeny (även: ügyes, alkalmazkodó, könnyű, gyors)
volume_up
facile {adj.}
engedékeny (även: szerető, gyengéd, dédelgető)
volume_up
fond {adj.}
Aldreas király sosem volt valami engedékeny velünk.
King Aldreas was never really very fond of us.'
Aldreas igenis nagyon engedékeny volt saját húgával szemben, de apád rákényszerítette, hogy valaki mást vegyen feleségül.
Aldreas was very fond of his sister, and then your father forced him to marry someone else.
Könnyen befolyásolható, túlságosan is engedékeny, gyanútlanul enged minden rábeszélésnek.
I became very fond of Hattie, all the mor^ ^ perhaps, because I soon realised that she v^^-sh^ ^ 5ay-not fully capable of f^111^ elf?
engedékeny (även: elnéző, megbocsátó)
engedékeny (även: szíves, nyájas, barátságos, udvarias)
engedékeny (även: elnéző, türelmes, megengedő)
Akárki is volt a parancsnokunk, engedékeny volt, elragadtatott, és végül mindig hálás.
He was our patron for just a little while, permissive and fascinated and finally grateful.
És higgyék el, ha a kezemet nem kötnék meg a törvény béklyói, a törvényé, amely szerintem túl engedékeny a büntetések kiszabását tekintve
And believe me, if my hands were not tied by the unalterable fetters of the law, a law that has become, in my view, far too permissive and inadequate in its standards of punishment...
Végezetül, európai szinten kell koordinálni a bevándorlási politikákat, hogy meg tudjuk előzni a "hívó hatással” bíró engedékeny jogszabályokat és szabályozási folyamatokat.
Finally, there must be coordination of immigration policies at European level in order to prevent permissive laws and regularisation processes that have a 'call effect'.
engedékeny (även: engedelmes, alázatos)
Az üzletbe lépve, az olcsó áruk kirakodóvásárának szentelt helyiségben Sephrenia viselkedése egy szempillantás alatt megváltozott engedékeny, szinte már hízelgő lett.
Inside the shop, a room devoted to the display of cheap furniture, Sephrenia's attitude became ingratiating, even oddly submissive.
Szerintem a bájos Rosamund győz, aki látszólag engedékeny, de a valóságban ennek ellenkezője.
I back Rosamund who looks so sweet and yielding and isn't. Husbands, presumably back their own wives.
Ashton ismételte Gelmar, és elmosolyodott; ajka olyan fintorba csavarodott, mintha kést forgatnának meg az engedékeny húsban.
Ashton, said Gelmar, and smiled, a small twisting of the lips as one might twist a knife blade in the yielding flesh.
Te máris lenézed fiadat, mert a halandókat szereti, mert mindig a közelükben akar lenni, mert olyan engedékeny a hegedűshöz.
Already you despise your son for his love of mortals, his need to be ever near them, his yielding to the violinist.

Användningsexempel för "engedékeny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianÉs Hattie, ahogy ön elmondta nekem, engedékeny volt, jószívű és befolyásolható.
250 DEAD MAJfS FOLLT She was, as you have told me, docile, affectionate, suggestible.
HungarianTrullnak az volt a véleménye, hogy Fear túlságosan engedékeny Rhulanddal.
Fear was, in Trulls opinion, displaying far too much indulgence when it came to Rhulad.
HungarianAzt szeretném kérdezni, hogy miért olyan engedékeny a Bizottság a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban?
I would like to ask you why the Commission is being so lax about Hungary's Media Act.
HungarianSajnálatos módon, a másik oldal nem ennyire engedékeny.
Unfortunately, the other side has not been so willing.
HungarianEngedékeny voltam, amennyire csak tőlem tellett.
I made allowances - did my best in every way.
Hungariankérdezi engedékeny jámborsággal.
HungarianBiztosan engedékeny lesz.
Woman: He must be programmed for courage.
HungarianMilyen engedékeny, Joe Roy.
HungarianReggel ismét kipróbálja a hipnotikus regressziót Melanie-n, de most nem lesz olyan engedékeny, mint először volt vele.
In the morning she would use hypnotic-regression therapy with Melanie once more, and this time she would press the child harder than she had the first time.
Hungarian- Rendkívül hízelgő számomra - mondta Bingley -, hogy barátom szavait bókra fordította, s az egészből az derült ki, milyen engedékeny a természetem.
I am exceedingly gratified, said Bingley, by your converting what my friend says into a compliment on the sweetness of my temper.
HungarianA leírás mégsem illik Ravelston egyéniségére: ő pusztán túl engedékeny szerkesztő volt, azaz kiszolgáltatta magát szerzői kénye-kedvének.
This was not really Ravelstons character; merely he was softer-hearted than an editor ought to be, and consequently was at the mercy of his contributors.
HungarianS éppen ma van a napja, mikor mosakodásra való vizet hoznak, meg különben is az asszony olyan élvezettel mosogatja őt, így ma valószínűleg engedékeny lesz.
Not only was it the day for the delivery of the bath water, but the woman especially liked to wash him and would surely not put up any objection.
HungarianA felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.
But the wisdom that is from above, first indeed is chaste, then peaceable, modest, easy to be persuaded, consenting to the good, full of mercy and good fruits, without judging, without dissimulation.