"-előtti" - Engelsk översättning

HU

"-előtti" på engelska

EN
EN

HU -előtti
volume_up
{adjektiv}

-előtti
volume_up
ante- {adj.}

Användningsexempel för "-előtti" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianNézzük az önök előtti sort, és kezdjük önnel uram: egy, kettő, három, négy, öt.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
HungarianA háztömb előtti kövezet összevissza törve, majdhogynem visszasüllyed a talajba.
The block in front of it had a broken paving that had almost gone back to dirt.
HungarianAz ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.
The doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
HungarianCrale halála előtti napon... azaz szept. 17-én került döntő stádiumba.
The thing came to a head on the day before he died - that is, on September 17th.
HungarianA cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
HungarianNem egészen ötven yarddal odébb Oleg Ivanics a férfivécé előtti sorban álldogált.
Not fifty yards away, Oleg Ivan'ch was standing in the line to use the men's room.
HungarianA Sandler felugatott, a kilőtt lövedékek pedig becsapódtak a férfi előtti ülésbe.
The Indian's Sandier shrilled as it spat slugs to rip into the gunman's cover.
HungarianEgy zajos német társaság nevetgélt és beszélgetett az étterem előtti belső udvaron.
A rowdy crowd of Germans laughed and talked on the patio outside the restaurant.
HungarianEz a rendelkezés kifejezetten és kizárólagosan a bíróság előtti keresetekre irányul.
This provision refers explicitly and exclusively to complaints before the Court.
HungarianKimentem az ajtó előtti lépcsőpihenőre, lenéztem a lépcső tölgy-gipsz csigaházába.
And a very strange chant came floating up the stairwell and through the open door.
HungarianÓlomdarabokat eresztett a vécéjébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba.
He put chunks of lead through his toilet and a washbasin and a bathtub enclosure.
HungarianA dohányzás kérdése többször is vitára adott okot a szülői látogatás előtti napokban.
The issue of smoking had been repeatedly discussed in the days before the visit.
HungarianLeeds és a legnagyobb fia a gyilkosság előtti délutánon...vitték el hozzá a kutyát.
Leeds and his oldest boy brought the dog in the afternoon before they were killed.
Hungarian1951-ben készült, és még a Korea előtti idő krómja és tölgyborítása csillogott rajta.
It was a 1951 Buick Dynaflow, heavy and shiny with pre-Korea chrome and real oak.
HungarianOroszország visszavonta csapatait az augusztus 8-i válság előtti határok mögé.
Russia withdrew its troops back over the borders from before the crisis of 8 August.
HungarianMajd a zakója következett; de előbb zsebei tartalmát a tükör előtti asztalkára rakodta.
The jacket followed, its pockets carefully emptied on to the dressing-table top.
HungarianA számítógépesek még egy lemezzel megbirkóztak; ez volt a halomban az utolsó előtti.
The computer people cracked one more disc, the next to the last of the bunch.
HungarianSzemügyre vette a bejárat előtti köveket, kiválasztott egyet, és letérdelt elé.
She studied the flagstones set before the door, then selected one and knelt before it.
HungarianA Rekordművelet előtti esemény az aktuális rekord megváltozása előtt következik be.
The Before record action event occurs before the current record is changed.
HungarianAz ehhez a számításhoz használt adózás előtti haszonkulcs a forgalom 10 %-a volt.
The pre-tax profit margin used for this calculation was 10 % of turnover.