HU

előtt {postposition}

volume_up
előtt
Az EU előtt, az Egyesült Államok előtt, Oroszország előtt és az egész világ előtt.
Before the EU, before the US, before Russia and before the entire world.
Ótata előtt, minden ősöm előtt, az angyalok és a szentek előtt!
Before Pops, before all my ancestors, before the angels and the saints!
Az Újratöltés előtt esemény az űrlap újratöltése előtt következik be.
The Before reloading event occurs before the form is reloaded.
előtt (även: ezelőtt)
Kapott egy büntetőcédulát, pontosan Martel háza előtt négy héttel ezelőtt.
You got a parking ticket in front of Martel's apartment, four weeks ago.
- Domreis előtt is találkoztunk, méghozzá Tantrevalles erdejében.
Madouc said: “We met even before, long ago, in the Forest of Tantrevalles.
Régen volt már, mikor a Sohasemvolt eljött, még az óceán, a harangok, az ellebegés előtt.
A long time ago the Neverwas came, before the ocean and the bell and the floating away.

Användningsexempel för "előtt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianMindig történik valami ehhez hasonló az Európai Tanács ülése előtt három nappal.
Something like this always happens three days before a European Council meeting.
HungarianAdja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
Type the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
HungarianStark vezetője gondosan ügyelt rá, nehogy e néma íj és nyíl előtt haladjanak el.
Stark's guide took good care not to pass in front of that silent bow and arrow.
HungarianCaerid, van még módom rá, hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét?
Caerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving? he asked.
HungarianÚgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Hungarian- Ha lesz, majd szólunk" - mondta az asszony, és becsukta a kaput az orrom előtt.
'Ay, we'll just ask ye when we want ye,' said she, and shut the door in my face.
HungarianAz magához tért annyira, hogy tisztelegjen a boszorkány előtt, amikor elé vitték.
He recovered enough to sketch a salute to the witch as they brought him to her.
HungarianAz oktató elfordult a székkel, és a maga előtt sorakozó gombokat is megnyomta.
The instructor swung the chair around and flicked at the lights in front of him.
HungarianTisztára söpörte előttük a terepet, az északföldiek meghátráltak haragja előtt.
She swept the ground before them, and the Northlanders retreated before her fury.
Hungarian- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
HungarianNem adnak elégséges tájékoztatást a fogyasztóknak a szerződések aláírása előtt.
They do not provide consumers with enough information prior to signing contracts.
HungarianFelidézhetik a vitát is, amelyet a múlt évben Koppenhága előtt folytattunk itt.
Recall, if you will, the debate that we had here last year prior to Copenhagen.
HungarianMás nem volt látható, csak Gandalf, fehéren, szálasan az elfeketült tűzhely előtt.
Only Gandalf could be seen, standing white and tall before the blackened hearth.
HungarianSúlyos hiba lenne, ha éppen a szavazás előtt tévesen tájékoztatná a Parlamentet.
If he misinformed Parliament, just before the vote, that would be a serious error.
HungarianBenazir Bhuttó sajnos merénylet áldozata lett néhány héttel a választások előtt.
Unfortunately, Benazir Bhutto was assassinated a few weeks prior to the elections.
HungarianÖnök előtt látható a valódi II. Ramszesz, vagy ahogy mi ismerjük, a Nagy Ramszesz.
This is the true Ramses the Second, right before you, known as Ramses the Great.
HungarianGordon szinte maga előtt látta, miképpen reagál Mrs. Thompson erre a bekezdésre.
Gordon could well imagine Mrs. Thompson s reaction, on reading that paragraph.
HungarianEgy évvel a választások előtt, válsághelyzetben komoly próbatétel áll előttünk.
One year prior to elections, in a crisis situation, we are facing a major test.
HungarianMeleg szél söpört végig a tájon, maga előtt hajtva megannyi ronggyá tépett sátrat.
Then, as that shattering wrath departed, we saw a cloud of dust and smoke arise.
HungarianA könnycseppek szabadon hullottak az arcára; egy zsebkendőt tartott a szája előtt.
Tears flowed freely down her cheeks, and she held a handkerchief over her mouth.