HU

előterjeszt {verb}

volume_up
előterjeszt (även: javasol, előretol)
Dánia miniszterelnöke, Rasmussen úr várhatóan előterjeszt ma egy szöveget, amelyben azonban sok fontos számadat helyét üresen hagyták.
Prime Minister Rasmussen of Denmark will probably put forward a text today - but with a lot of the key numbers still left blank.
Ezt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban.
It will then be up to the Commission to analyse the initiative and decide, within a timeframe of three months, if it will put forward European legislation on the issue.
Amennyiben Horvátország teljesíti a megfelelő kritériumokat, előterjeszt-e a Bizottság 2008 őszén egy ideiglenes ütemtervet a csatlakozási tárgyalások 2009-es lezárására?
Provided that Croatia meets the relevant criteria, will the Commission put forward, in autumn 2008, a provisional timetable for the conclusion of the accession negotiations in 2009?
Dánia miniszterelnöke, Rasmussen úr várhatóan előterjeszt ma egy szöveget, amelyben azonban sok fontos számadat helyét üresen hagyták.
Prime Minister Rasmussen of Denmark will probably put forward a text today - but with a lot of the key numbers still left blank.
Ezt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban.
It will then be up to the Commission to analyse the initiative and decide, within a timeframe of three months, if it will put forward European legislation on the issue.
Amennyiben Horvátország teljesíti a megfelelő kritériumokat, előterjeszt-e a Bizottság 2008 őszén egy ideiglenes ütemtervet a csatlakozási tárgyalások 2009-es lezárására?
Provided that Croatia meets the relevant criteria, will the Commission put forward, in autumn 2008, a provisional timetable for the conclusion of the accession negotiations in 2009?
Képviselőcsoportom a plenáris ülésre elhatározta, hogy ismételten előterjeszt néhány módosítást, amelyek a tárgyban járatos Bizottság tagjaitól jöttek.
For the plenary my group decided to retable some amendments that came from the Members of the committee that is knowledgeable on the subject.

Användningsexempel för "előterjeszt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianElőterjeszt-e a Bizottság egész Európára kiterjesztett politikát a személyes segítségre vonatkozóan?
Will the Commission bring forward a Europe-wide policy on personal assistance?
HungarianEz azonban még nem szerepel abban a költségvetésben, amelyet a biztos úr hamarosan előterjeszt.
However, this is not yet included in the budget that the Commissioner is soon to present.
HungarianA Bizottság azt tervezi, hogy 2011-ben előterjeszt egy új uniós stratégiát az állatjólléttel kapcsolatban.
The Commission plans to present a new EU strategy for animal welfare in 2011.
HungarianElőterjeszt-e a Bizottság egy ajánlást a parti őrséggel kapcsolatban ebben a parlamenti ciklusban vagy sem?
Mr Commissioner, will the Commission be putting forward a proposal on the coast guard in this parliamentary term or not?
HungarianDánia miniszterelnöke, Rasmussen úr várhatóan előterjeszt ma egy szöveget, amelyben azonban sok fontos számadat helyét üresen hagyták.
Prime Minister Rasmussen of Denmark will probably put forward a text today - but with a lot of the key numbers still left blank.
HungarianEzért javaslom képviselőcsoportomnak, hogy támogassa azt a javaslatot, amelyet tudomásom szerint Lichtenberger asszony nemsokára előterjeszt.
That is why I will be recommending to my group to support a proposal that Mrs Lichtenberger, I believe, is going to make shortly.
HungarianBarroso úr, bízom benne, hogy néhány napon belül, március elején - ha jól tudom, március 3-án - előterjeszt majd erről egy dokumentumot.
Mr Barroso, I hope that in a few days' time, at the beginning of March - I think it is 3 March - you come forward with a paper on this.
HungarianKépviselőcsoportom a plenáris ülésre elhatározta, hogy ismételten előterjeszt néhány módosítást, amelyek a tárgyban járatos Bizottság tagjaitól jöttek.
For the plenary my group decided to retable some amendments that came from the Members of the committee that is knowledgeable on the subject.
HungarianA bizottság bármely egyéb kérdést megvizsgálhat, amelyet az elnök a saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam képviselőjének a kérésére előterjeszt.
The Committee may consider any other question referred to it by its Chairman either on his own initiative or at the request of the representative of a Member State.
HungarianA Bizottság bejelentette, hogy az év folyamán előterjeszt egy tanulmányt, amelyben megvizsgálja Koszovó politikai és társadalmi-gazdasági fejlődése előmozdításának lehetőségeit.
The Commission has announced that later this year it will present a study examining ways of furthering Kosovo's political and socio-economic development.
HungarianEzt követően a Bizottságnak kell elemeznie a kezdeményezést, és három hónapon belül kell eldöntenie, hogy előterjeszt-e európai jogszabályt a kérdéssel kapcsolatban.
It will then be up to the Commission to analyse the initiative and decide, within a timeframe of three months, if it will put forward European legislation on the issue.
HungarianAmennyiben Horvátország teljesíti a megfelelő kritériumokat, előterjeszt-e a Bizottság 2008 őszén egy ideiglenes ütemtervet a csatlakozási tárgyalások 2009-es lezárására?
Provided that Croatia meets the relevant criteria, will the Commission put forward, in autumn 2008, a provisional timetable for the conclusion of the accession negotiations in 2009?