"egyidejű" - Engelsk översättning

HU

"egyidejű" på engelska

volume_up
egyidejű {substantiv}

HU egyidejű
volume_up
{substantiv}

egyidejű (även: megegyező)
volume_up
concurrent {substantiv}

Användningsexempel för "egyidejű" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianSzerkesztésre az Alt billentyű lenyomásával és egyidejű kattintással jelölhet ki objektumokat.
To select an object for editing, hold down the Alt key when you click.
HungarianÉs nagyon erős ellenfél az olyan, amelyik képes megszervezni egyidejű akciókat a plexum egész területén.
Any enemy that could arrange simultaneous hits across the plex was a powerful one.
HungarianA kommunikáció a Földön egyidejű volt, vagy legalábbis nem
Communications on Earth were instantaneous, of course, or near enough as made no difference.
HungarianMindenesetre egyidejű intézkedést kell hozni mindkét területen, és ez mindig így történt.
However, in any case, action must be taken in both areas at the same time and this has always been the case.
HungarianMeghatározza, hogy több bejegyzés egyidejű kiválasztása megengedett-e.
Determines if a multiple entry selection is allowed.
HungarianEz volna az első eset, mikor harcoló katonák ütközet közben gyakorlatilag egyidejű képpel rendelkezzenek a harctérről.
It would be the first time crews would have access to virtual real-time imagery during a conflict.
HungarianAz oly sok nagytestű faj közel egyidejű kipusztulása felvet egy nyilvánvaló kérdést: mi okozta ezt?
Besides this genetic reason, there is also a second reason why New Guineans may have come to be smarter than Westerners.
HungarianA szénbányák regionális sűrűsége miatt az egyidejű bezárások társadalmi hatása jelentős lehet.
I understand that due to the regional concentration of coal mines, the social impact of simultaneous closure could be significant.
HungarianVégül pedig az áttérést egyidejű és egyetlen szakaszban kell végrehajtani, és valamennyi tagállamnak át kell állnia.
Lastly, that this migration should be carried out in a single, one-shot phase, processed by all Member States.
HungarianA szövegek egyidejű vizsgálata kihívást, és az egyes intézményeink számára komoly leterheltséget jelent.
The simultaneous consideration of these texts is a challenge and constitutes a heavy workload for each of our institutions.
HungarianEgyetlen nehéz gépjárművekkel kapcsolatos előrelépés sem jelentett semmit, mivel az egyidejű forgalomnövekedés mindent törölt.
Any improvement in each individual goods vehicle meant nothing, as simultaneous growth cancelled everything out.
HungarianEz az infrastruktúra hasznos a tőkének, és érinti az egyidejű privatizációt, ami nagyjából a spekulációnak felel meg.
This infrastructure is useful for capital, and it involves simultaneous privatisation, which is tantamount to speculation.
HungarianA jelentés elfogadása azt jelenti, hogy megszavazzuk a 2009-ben alkalmazott egyidejű és összefogott ösztönzés politikáját.
Accepting this report means voting in favour of abandoning the policy of concerted stimulus that was implemented in 2009.
HungarianAmi a pénzügyi konszolidációt illeti, világos, hogy a múlt rendezése és a jövő egyidejű tervezése rendkívül nehéz.
With regard to financial consolidation, it is clear that dealing with the past while planning for the future is extremely difficult.
HungarianEz az állandó kommunikációs csatorna pedig lehetővé tenné a számunkra, hogy biztosítsuk az új intézkedések egyidejű végrehajtását.
This permanent channel of communication will also help us to ensure a simultaneous implementation of the new measures.
HungarianEzek az olyan stratégiai eszközök, mint az Európai Kutatási Tanács egyidejű elindításából is igencsak nyilvánvalóak.
These are all the more evident in view of the simultaneous launch of new strategic instruments such as the European Research Council.
HungarianÖnök joggal hangsúlyozták az egyidejű és párhuzamos elkötelezettség és feltételhez kötöttség fontosságát az európai uniós bővítésnél.
You have rightly underlined the importance of simultaneous and parallel commitment and conditionality in EU enlargement.
HungarianÉves egyidejű ellenőrzésre van szükségünk, amely azonosítani tudja a hibákat, és biztosítani tudja a legszigorúbb előírásoknak való megfelelést.
We need an annual contemporary signing-off which can identify errors and ensure compliance to the highest standard.
HungarianEgy másik példa a dohánytermelés támogatásának és a dohányfogyasztás csökkentésére irányuló intézkedések egyidejű megvalósítása.
Another example is the support for tobacco production being put in place at the same time as measures to reduce tobacco consumption.
HungarianA következő lapon az egyidejű bombakioldás lépései voltak. mellette lévő radarra és a navigátorra pillantott.
measures point in sixty seconds. start-counter Defense copies, First Lieutenant Hawthorne replied, double-checking his jammer and trackbreaker switch Positions.