"csalódás" - Engelsk översättning

HU

"csalódás" på engelska

volume_up
csalódás {substantiv}

HU csalódás
volume_up
{substantiv}

csalódás (även: kiábrándulás, kiábrándultság)
volume_up
disappointment {substantiv}
Illékony frusztráció, a bekalkulált csalódás múló bosszúsága.
'That is temporary annoyance, the passing irritation of foreseen disappointment.
A csalódás az iszlám szélsőségesek karjaiba kergetheti Törökországot.
Disappointment could drive Turkey into the hands of Islamic extremists.
Jessie-n áthullámzott az ernyedtség és a mélységes csalódás.
Jessie felt a deep wave of exhaustion and disappointment.
csalódás (även: fortély, tévedés, csalás)
volume_up
deception {substantiv}
volume_up
delusion {substantiv}
csalódás (även: kiábrándulás)
volume_up
disillusion {substantiv}
Lefoszlott róla a fáradtság és a csalódás.
Gone was the weariness and the disillusion.
Akik akár csak néhány hetet Spanyolországban töltöttek, azokat nyilván mind érte kisebb-nagyobb csalódás.
I suppose there is no one who spent more than a few weeks in Spain without being in some degree disillusioned.
csalódás (även: kiábrándulás)
volume_up
disillusionment {substantiv}
volume_up
letdown {substantiv}
csalódás (även: csökkenés, kudarc, balszerencse, akadály)
volume_up
setback {substantiv}
Sok kudarc és csalódás ért bennünket, de a Szerződés mindig elsődleges fontosságú ügy maradt - egy arra késztető ügy, hogy egy demokratikus és eredményes Európa jöjjön létre.
We have had many setbacks and some disappointments, but every time the overriding case for the Treaty has won through - the compelling case for a democratic and effective Europe.
csalódás (även: befolyás, pech, pia, vacak)
volume_up
suck {substantiv}

Användningsexempel för "csalódás" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianVic először azt hitte, nem jól lát, vagy valamiféle optikai csalódás áldozata.
At first Vic thought he hadn't seen right; it was some sort of optical illusion.
HungarianRendkívül nagy csalódás volt azt tapasztalni, hogy a SIS II. még nem működőképes.
It has been extremely disappointing to face the fact that SIS II is not yet operational.
Hungarian- Éppen ezért nagy csalódás számunkra, hogy feltételül szabta az ellenőrzésüket.
'We find your conditional willingness to participate disappointing.'
HungarianFennáll annak a veszélye azonban, hogy keserves csalódás éri őket nem is túl sokára.
They are in danger of having a rude awakening before too long, however.
HungarianMost így 40 év után azonban el kell ismernem, hogy sok csalódás is ért minket.
Now nearly 40 years on, however, I have to recognise that there have been many disappointments.
HungarianAz alkohol nem homályosította el az agyát* csak tompította a csalódás fájdalmát
The alcohol did nothing for the clarity of his mind: it simply dulled the ache of frustration he felt.
HungarianVáratlanul könnyek szöktek a szemébe, a düh és a csalódás könnyei.
Suddenly there were tears in his eyes, tears of rage and frustration.
HungarianDe arcán csalódás tükröződött, mint aki tudja, hogy mégsem tehet semmit.
But she looked frustrated, as if knowing that she could not.
HungarianEbben óriásit tévedtünk, és nagyon hamar keserű csalódás ért minket, ezért elvesztettük minden reményünket.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
HungarianReggel Melancthe izgatottan sietett Zuck sátrához, itt azonban mély csalódás érte.
In the morning Melancthe went in great anticipation to the booth of Zuck the trader, where she was disappointed anew.
HungarianHa nem ismerték volna az első ablakot, azt hitték volna, hogy optikai csalódás játszik velük.
If they hadn't already seen the first window, they would have thought this was some kind of optical trick.
HungarianDe ennek ellenére, attól tartok, súlyos csalódás fogja érni.
But, all the same, I'm afraid he's going to be disappointed.
HungarianAz általános elégedettséget csupán néhány csalódás árnyékolta be.
A few disappointments marred the general satisfaction.
HungarianHa pedig rossz, nem érte csalódás, mert tudta, hogy így lesz.
If it was bad, then that's what he'd expected all along.
HungarianA másik férfi jól végigmért vagy 10 másodpercen keresztül, és ennyit mondott: "A mindenit, mekkora csalódás!"
And this man looked me up and down for about 10 seconds, and he said, "My, what an anticlimax!"
HungarianA számtalan, szavakba nem foglalható csalódás irtózatos, szinte tiszteletet parancsoló dühvé gomolyodott benne.
Numberless and inexpressible frustrations combined to make his rage elemental and awe-inspiring.
HungarianMég a vállamban érzett fájdalom sem több, mint érzéki csalódás.
Even the ache in my shoulder is but an illusion.
HungarianKeserű csalódás érte, amikor kiderült, hogy nem így van.
When he was gone the house seemed shockingly empty.
HungarianTalán optikai csalódás vagy ilyesmi, de nem lehet igaz.
It might be an illusion, but it could not be true.
HungarianAkik akár csak néhány hetet Spanyolországban töltöttek, azokat nyilván mind érte kisebb-nagyobb csalódás.
I suppose there is no one who spent more than a few weeks in Spain without being in some degree disillusioned.