HU barátságos
volume_up
{adjektiv}

barátságos (även: nyájas, kedves, baráti, jóindulatú)
- Lamurk hangja barátságos maradt, de tekintete megkeményedett.
Lamurk's voice remained friendly, but his eyes took on a veiled character.
Ez a különbség a barátságos és az ellenséges poligráfteszt között.
This is the difference between a friendly and a hostile polygraph test.
- Amikor itt jártam adatgyűjtésen a készülő forgatókönyvemhez, nagyon barátságos volt.
When I came up here to do research for that screenplay, he was friendly.
barátságos (även: előzékeny, nyájas, udvarias, kellemes)
Stirling Oliver kíváncsi és barátságos volt.
Stirling Oliver was affable and curious as well.
Gilles nagyon barátságos és udvarias volt.
Gilles was very affable and polite.
Ismét lenyűgözte Lightner arca, mert annyi barátságos kedvességet árasztott, annyira biztatott, hogy nyíltsággal feleljenek a nyíltságára.
The doctor found himself captivated again by Lightner's expression, so affable and trusting, so inviting of trust in return.
barátságos (även: szeretetre méltó, kedves)
Felé fordította székét, és barátságos kíváncsisággal nézett Tellre.
He turned on his stool and looked at Tell with amiable curiosity.
"Londonban még kedves és barátságos tudott lenni a nagybátyámhoz és nénémhez, miért nem viselkedik velem is így?
He could be still amiable, still pleasing, to my uncle and aunt, when he was in town; and why not to me?
- Vénebb vagyok, mint amilyennek látszom, és kevésbé barátságos.
I am older than I look, and less amiable.
barátságos (även: békés, baráti, jóindulatú, szívélyes)
Aillas hosszú percekig tanulmányozta a harminchat többé-kevésbé barátságos arcot.
For several minutes Aillas considered the thirty-six more or less amicable faces.
Ketten is megkérdezték, nem kellene-e újraindítanunk a barátságos tárgyalásokat.
Two people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Amerikai vallatói barátságos pszichopatának írták le.
His American interrogators described him as an amicable psychopath.
barátságos (även: kényelmes, meghitt)
volume_up
cozy {adj.}
Olyan barátságos volt, ketten abban a közös, tágas, gengszterstílusú dobozban.
It was so cozy, two of us in a single, roomy, gangster-style casket.
Ahol Boaz lakott, a barátságos alsóbb szinten, dúsan és szaporán tenyésztek a harmóniumok.
On the cozy lower level where Boaz lived, the harmoniums were plentiful and fast-growing.
A mosolya egyszerre volt barátságos és fanyar.
Her smile was cozy and acid at the same time.
Battle főfelügyelő barátságos arccal köszöntötte őket.
Superintendent Battle's face was quite genial as he greeted them.
Az orvos hangja barátságos volt, de Susant kényelmetlen érzés fogta el.
His tone was genial, but it made Susan feel a little uncomfortable.
Magam elé képzeltem barátságos arcát, okos szürke szemét.
I envisioned him, his genial face and clever gray eyes.
barátságos (även: kellemes, kedves, jóindulatú)
volume_up
kindly {adj.}
Tartalékos volt, egy haifai szerviz tulajdonosa, hozzáértő, barátságos ember.
He was a reservist who owned a garage in Haifa, a kindly, competent man of fifty years.
Itallal kínálta őket, amit ők persze nem fogadtak el, és barátságos érdeklődést tanúsított az ügyködésük iránt.
He offered them drinks which they refused, and went on to express a kindly interest in their activities.
They were kindly folk who lived here.
barátságos (även: , kellemes, igényes, kedves)
volume_up
nice {adj.}
Nem mintha nem lenne kedves és barátságos az emberhez.
6a DEAD MAJ^f'S FOLLY Not as her isn't always very nice spoken a^ friendly.
There was a nice friendly smell of tweed.
Mifsudról másnap reggel kiderült, hogy csöppet sem barátságos ember.
Mifsud, interviewed the next morning, was not a nice man.
barátságos (även: pajtáskodó)
volume_up
chummy {adj.} [vard.]
barátságos (även: barátkozó, társaságkedvelő)
barátságos (även: szívélyes, szíverősítő)
Elizabeth a helyén maradt, s nem mondhatni, hogy túlságosan barátságos érzéseket táplált iránta.
Darcy walked off; and Elizabeth remained with no very cordial feelings toward him.
- Csak nyugodtan, ha jólesik - mondta Ash barátságos mosollyal.
Please, do what you wish, said Ash with a cordial smile.
barátságos (även: kényelmes, meghitt, hangulatos)
volume_up
cosy {adj.}
Azoknak, akik barátságos és civilizált hatalomváltásra számítanak ezekben az országokban, újból el kellene gondolkodniuk.
Those who expect a cosy and civilised transfer of power in all or any of these countries might think again.
barátságos (även: szíves, engedékeny, nyájas, udvarias)
Barátságos, hűvös, csendes épület a tűző kaliforniai napfényben.
Gracious and cool and quiet in the bright California sun.
Ez a szégyentelen beavatkozás még figyelemreméltóbb, ha arra gondolunk, hogy jövőre Kína akarja az olimpiai játékok barátságos házigazdáját játszani.
That shameless interference is all the more remarkable when we remember that next year China wants to play the gracious host of the Olympic Games.
barátságos (även: egyszerű, mesterkéletlen, kellemetlen, házias)
volume_up
homely {adj.}
Jól ismert, barátságos szagot éreztem, por és dohány szagát, olyan világ szagát, amelyben emberek élnek, és élni is akarnak.
A homely smell, a smell of dust and tobacco smoke, the smell of a world where men live, and keep on living.
Ezeken a nagylemezeken van Janis Joplin kedves, barátságos arca; az arc, ami túl gyorsan öregedett, lett szigorú és sebzett.
And the face of Janis Joplin that sweet, homely face, which had grown old and harsh and wounded far too soon.
barátságos (även: kedves, vidám, jókedvű, rendes)
volume_up
jolly {adj.}
barátságos (även: barátkozó, bratyizó)
volume_up
matey {adj.}
barátságos (även: tisztességes, kellemes, kedves, biztos)
volume_up
snug {adj.}
Sajnos, behoztam ebbe a barátságos szobába a vihar meg az eső nyomait.
I fear that I have brought some traces of the storm and rain into your snug chamber.
Képzeljétek el dísztelen, de meleg és barátságos tornyainkat, ahonnan ropogó tüzek tartják távol a hideget.
See our towers very bare, yet warm and snug, and filled with skins and comfortable chairs, and raging fires to keep us warm.
Az étterem mindenesetre meleg és barátságos volt, s Munro mentegetőőzése, hogy kimegy a kocsijához cigarettáért, nem tűűnt fel a nőőnek.
The restaurant in any case was warm and snug, and when he excused himself to fetch extra cigarettes from his car, she thought nothing of it.
barátságos (även: barátkozó, társaságkedvelő)
Miss Jones mindig olyan barátságos volt.
Miss Lorrimer was always so friendly and sociable.
barátságos (även: nyájas, kellemes, kedves, lágy)
volume_up
suave {adj.}

Användningsexempel för "barátságos" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianMost hát eloszlott a félelmük, és megint egyszerű, barátságos halászokká váltak.
With their sense of caution appeased, they were merely good, simple fisherfolk.
HungarianSzereztem egy barátságos külsejű üveget, kék és ezüst címkével, rajta öt csillaggal.
I got a likely-looking bottle with a blue and silver label and five stars on it.
HungarianHogyan fog Ausfaller reagálni, ha három barátságos űrjármű kezdi megközelíteni?
How would Ausfaller react when three familiar spacecraft came cruising into his space?
HungarianBemászott az autóba, elindította, majd barátságos integetéssel elhajtott.
She climbed into the car and started it, waving a cheerful hand at the two girls.
HungarianMit fog csinálni Ausfaller, mikor három barátságos űrjármű közelít hozzá?
Just what was Ausfaller going to do when three familiar spacecraft came near?
Hungarian- Ez az a barátságos kéz, mely elhárítja a balszerencse ostorát? - nevetett az ezredes.
'Is this the Hand of Friendship to avert the Whip of Calamity?' laughed the Colonel.
HungarianSir Henry Coombs megtévesztően barátságos tekintete a moszkvai irodavezető felé fordult.
Sir Henry Coombss deceptively mild eyes turned to his Moscow Head of Station.
Hungarian- Mindhárman értékes ajándékot viszünk neki, és barátságos fogadtatásra számítunk.
Each of us brings a valuable host-gift, and we expect a jovial welcome.
HungarianBeszélt neki közben, és barátságos szavában izgatóan változtak a nyomatékok.
She knew he was only a baby, and he was boredhe needed some distraction.
HungarianRosalia keresztet vetett, körülnézett barátságos konyhájában, és végre elmosolyodott.
She crossed herself, looked around her homey kitchen, and at last smiled.
HungarianA könyvtárlátogatóknak fenntartott, barátságos háziorvos-arcot öltötte fel.
He greeted them with the homey, family-doctor geniality reserved for library-subscribers.
HungarianMartel elfintorodott; szinte összezsugorodott Sparhawk barátságos ütése alatt.
Martel winced, once again shrinking from Sparhawk's comradely blow.
HungarianA név hidegen csengett, még a barátságos teremben is, és Molly hirtelen egyedül érezte magát.
The name rang coldly, even in the bright room, and Molly felt suddenly lonely.
HungarianJó reggelt, Bubovoj ezredes mondta barátságos hangon Andropov, anélkül hogy felállt volna.
Good morning, colonel Bubovoy, Andropov said pleasantly, without rising.
HungarianValaha csupán hálószoba lehetett, de átrendezték, és barátságos nappali szoba lett belőle.
What had at one time been a bedroom had been turned into a cheerful-looking sitting-room.
HungarianCasmir király barátságos üdvözlésre emelte a karját, amelyet Milo király hasonlóval viszonzott.
King Casmir, Queen Sollace and Princess Madouc stood waiting on the terrace.
HungarianMég egyszer szeretném tehát megköszönni a biztos úrnak és kollégáimnak barátságos szavaikat.
So again I would like to thank the Commissioner and my colleagues for their warm words.
HungarianNem hallhatta a telefont sem, mert az benn, a barátságos ház mélyében csengett.
And she did not hear the telephone, ringing in her warm house.
HungarianLibby Holtzman magas, sápadt, fekete hajú nő volt, a szeme barna és barátságos.
Libby Holtzman was a tall woman with thick ebony hair that framed a pale face and warm brown eyes.
HungarianHa pedig olyan neveletlenek lennének, hogy ilyen barátságos fölszólításra se tágítanának előlem?
At such a speech, I can almost see those poor fellows running like the wind.