"ami" - Engelsk översättning

HU

"ami" på engelska

volume_up
ami {konj.}
EN
volume_up
ami {pron.}
EN

HU ami
volume_up
{konjunktion}

ami (även: annyira, ennyire, aki, akit)
volume_up
that {konj.}
Ami a többit illeti, remélem, hogy pályán vagyunk, már ami a közösségi jogalkotás tekintetében.
As for the rest, I hope that we are on track as regards Community legislation.
Olyasmibe nyertünk beavatást, ami fölébe tornyosul a földi várakozásoknak, ami maga az Isteni."
that rises above all earthly expectations, something that is purely Divine.'
Ami a kitüntetéseimet illeti: Marilee-nek csak annyit mondtam, úgy gondolom, megkaptam, ami járt.
About my medals: all I said to Marilee was that I guessed I had received my share.

Användningsexempel för "ami" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianLemoine mosolygott, s volt valami a mosolyában, ami figyelmessé tette Anthony t.
Lemoine smiled, and something in his smile seemed to attract Anthony's attention.
HungarianMegvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
You protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
HungarianAz ő kedvéért csináltam mondta a férfi , mert állítólag imád mindent, ami szép.
I did it for her, he said, because she is supposed to be such a lover of beauty.
HungarianTúltettem magam rajta, mint ahogy annyi más dolgon is, ami nem fontos az életben.
I put it aside with the things--the very many things--that don't matter in life.
HungarianHa valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
For whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
HungarianSemmi olyasmi, ami miatt fölkelsz az éjszaka közepén, és levelet írsz a mamának.
Nothing you'd get up in the middle of the night and write home to mother about.
HungarianAmi a finanszírozást és az egyszerűsítést illeti, vannak fontosabb intézkedések.
With regard to funding and simplification, there are more significant measures.
HungarianEz ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
This again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
HungarianMint amikor az ember a sötétbe néz, és megpillant valamit, ami fel akarja falni.
It was looking into the dark and seeing something that was going to cat you up.
HungarianFurcsa egy világ: egy olyan bolygón, ami erről nevezetes, tiltott dolog a mágia.
It's a strange universemagic illegal on the one planet where it's known to exist.
HungarianAmi az emberiséget illeti, testén fekélyes, soha nem gyógyuló sebek keletkeztek.
As far as humanity was concerned, all wounds were about to become very permanent.
HungarianAmi meg a varázstudományát illeti... csak a tudatlanok mondják őt varázslónőnek.
As for her magic-it is only the ignorant among them who say she is a sorceress.
HungarianA szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
It placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
HungarianAmikor Deeds elajándékozta a szerencséjét, elajándékozott olyat, ami nem az övé.
Also, when Deeds gave away his fortune, he gave away something that wasn't his.
HungarianAmi engem illet, én azt hiszem, hogy csupán egyetlen faj létezik - az emberi faj.
As far as I am concerned, I believe that there is only one race - the human race.
HungarianOlyan történetet agyalt ki, ami pontosan beleillik a képbe, azonban mégsem igaz.
She thought it out so that it would meet the case exactly, but it wasn't true.
HungarianCsak egy példát hadd hozzak, ami szerintem végtelenül egyszerű, és amit imádok.
Let me just give you one example that I think is incredibly simple, and I love.
HungarianFel tudtunk írni egy egyenletet, ami képes megjósolni egy támadás valószínűségét.
And we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
HungarianA tüzek már kialvóban voltak; a lángok mindent felemésztettek, ami éghető volt.
The fires were dying down, having devoured all they could get their tongues to.
HungarianTegnap este csak homályosan rémlett, ami történt, de ma egész nap gondolkoztam.
It was all a blur in my mind last night, but I've been thinking about it today.