HU üt
volume_up
{verb}

1. allmänt

Kicsit meggyűrődött, megviselte a hosszú út Kurtz hátsó zsebében, de azért föl lehetett ismerni.
It was battered and slightly curved from its long trip in Kurtz's rear pocket, but still recognizable.
Amikor Homer Gamache csúnyán összevert tetemére nézett amely a 35. út árkában hevert, azt kívánta: bárcsak még most is ott rendőrködne.
Looking at Homer Gamache's battered body, lying in a ditch beside Route 35, he wished he was still there.
A folyótól egy út vezetett ide, mellette autó állt, egy meglehetősen ütött-kopott és ódivatú autó.
A road led away from the river and a car was standing there - a somewhat battered and archaic car.
Elhátráltam a fától, amelyiknek nekimentem, és sikerült a kocsit ismét az út felé kormányoznom.
I backed away from the tree I'd hit and managed to get the car pointed down the lane again.
És ha mondhatok valamit... nem úgy üt, mint egy nő.
And let me tell you... she didn't hit like a girl.
Sparhawk engem nem üt meg, mert túl kicsi vagyok.
Sparhawk won't hit me because I'm too little.
Mikor az óra éjfélt üt, meg tudja ölni Drakulát.
When the bell begins to toll midnight... you'll be able to kill Dracula.
Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is.
And bring hither the fatted calf, and kill it: and let us eat and make merry:
Háborogtam, hogy miért nem ölte meg a New York-i út.
I wished that the journey to New York had killed 76
üt (även: ver)
Az aszfaltot kőlapokkal bontották be, amikor a széles üt megszűnt utcaként működni, és átalakították közép-amerikai bevásárlóközponttá.
The asphalt had been covered with tile when the boulevard had ceased being a street and had been transformed into the Mid-America Mall.
Az út szélén kaleidoszkópszerűen villantak fel a képregény üzletek, az alkatrész és gépjármű kereskedések, bankfiókok, illetve gyorséttermek.
Boulevard, through a kaleidoscope of strip malls, lube shops, car dealerships, bank branches, and fast-food franchises.
san megölték a belvárosi kajáldákat, mint ahogy a 32-es út mentén levő multiplex mozi intézte el a belvárosi Ékszer Filmszínházat.
The restaurants out by Wal-Mart and the new Statler Mall are killing the downtown eateries just as surely as the new cineplex out on 32 killed off the old Gem Theater downtown.
üt
- He hits like a hammer.
Mint a képregényekben Miki egér vagy Donald kacsa, amikor kalapáccsal véletlenül a saját kezére üt.
His hand had begun to look like one of those cartoon images where Bugs Bunny or Daffy Duck had just slammed himself with a hammer.
üt (även: döf, szúr)
- Mi tehát sétáljunk fel, kopogtassunk be a kapun, és kérdezzük meg, hogy erre vezet-e az út Mordorba?
`And so we are to walk up and knock at their gate and ask if we're on the right road for Mordor?
Amikor megpróbált fölkelni, Betsy arcon rúgta úgy, hogy kifeküdt az út közepén.
When she tried to get up, Betsy kicked her in the face and knocked her sprawling in the middle of the street.
A lány, kivágva a kertkaput, olyan erővel üt- között belém, mely csaknem lerepített a járdáról.
Through the gate the girl came and collided with me with a force that nearly knocked me off the pavement.
üt (även: dob, átemel, beível)
üt (även: elver, ver, verekszik, tör)
Az út eleinte a tengerrel párhuzamosan vezetett: hullámok ostromolta homokos part mellett haladtak, amelyen itt-ott kis halászkunyhók álltak.
The road led first along the shore past sandy beaches pounded by surf and, at intervals, fisherman's hut.
üt (även: bevág, megüt, behúz, hajt)
Se jobbra, se balra nem fért volna el a sárkány mellett, az egyetlen út a forrón lélegző száj volt előtte így hát Pajkos eszeveszett csapkodásba kezdett.
With no hope of escape to left or right of the monster, and only the prospect of its hotbreathed throat ahead, Mischief went into a flailing frenzy, punching its snout, its lips, even its gums.
- Tizenöt mérföldnyire innen három fenyőfa áll az út szélén, mindháromnak a törzsére egy kos koponya van szögezve.
Fifteen miles along the trail you will discover three pines by the road, with a ram's skull nailed to each.
A nap megjelent a keleti hegyvonulat fölött, és rásütött az út mellett magasodó három fenyőre, amelyeknek törzsére egy-egy kos koponya volt szegezve.
The sun appeared above the eastern ridge and shone upon three pines standing tall beside the trail, with a ram's skull nailed to the trunk of each.
üt (även: összecsap, megüt, kotyog, dob)
Fel is hasítottam volna, ha Lestat talpra nem ránt és arcul nem üt.
I would have cut into his wrist if Lestat hadn't pulled me to my feet and slapped my face.
üt (även: dörömböl, ver, kalapál)
- Azt hallottam, hogy először ilyen mézesmázos hangot üt meg,...amíg beférkőzik az ember bizalmába, aztán hamm!
- I hear she's all sugar and sweetness... and gets into your good graces and then wham!

2. "labdát"

Elsőként, kezdem azt gondolni, hogy a romantikus szerelem egy út, egy alapvető párválasztási út.
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
A szokásos, Moszkva központján átvezető reggeli út negyven percig tartott.
This was a routine fourteen-minute drive through central Moscow.
Nem tart egy egész napig Pasadenából az út Veneziába.
It doesn't take all day to drive from Pasadena to Venice.

3. "vmit"

Mind a négy kereke forgott, és csikorogva nekiment az út menti korlátnak.
All four wheels spun, and the truck skidded into the guardrails with a jarring bang.

4. "krikettben"

üt
A tornácon strázsált ugyan egy rendőrdenevér, de az út felé fordulva, alighanem azt figyelte, nem kell-e külső beavatkozástól tartani.
One police-bat had been left to stand sentry on the porch, but it was turned in the direction of the street, possibly watching for unwanted interference.
Maga a sziklabarlang elrémítő hely, a hozzávezető út meredek, vaksötét, göröngyös és telistele denevérrel.
The cavern was a terrifying place, hollowed out from the solid rock, the approach steep, tortuous, pitch-dark and full or bats.

Användningsexempel för "üt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

HungarianOrszágos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
HungarianAz út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
HungarianMegjósolom, hogy a világ véget ér szilveszter éjjelén, amikor éjfélt üt az óra.
I predict that the world will end at the stroke of midnight on New Year's Eve.
HungarianMég egy fiatalember számára is kényelmetlen volna a konyhába vezető közvetett út.
Even for a young man, the indirect route into the kitchen would be a nuisance.
HungarianA visszapillantó tükörbe nézett, látta, hogy az út üres, így gyorsan visszafarolt.
He glanced in the rearview mirror, saw the road was empty, and backed up quickly.
HungarianAz erdő egy út menti ároknál hirtelen véget ért, a túloldalán már az autóút volt.
The woods stopped abruptly at a right-of-way ditch, and there was the highway.
HungarianAz út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
The road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
HungarianAz út árnyékos fasorok közt vitt, és a palota egyik oldalbejáratába torkollott.
The trail led up across shaded garden slopes to a side entrance of the palace.
HungarianMarjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
Marjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
HungarianA cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
We are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
HungarianNéhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő füvön át, az út felé.
Seconds later, his sedan crunched away across the crackling grass toward the road.
HungarianHosszú az út ide ki a pokolba biciklin, úgyhogy mindig magukat hagyom legutoljára.
`It's a long ride out here on a bicycle, and I always leave you till the last.'
HungarianHa kiértünk az erdőből, már sokkal jobb lesz az út, és gyorsabban haladhatunk.
'Once we get out of this forest, the roads improve and we'll make better time.'
HungarianAmikor olyan ízt akar ami nem okoz súlyfelesleget, az egyetlen út felfelé vezet.
When you want the taste that won't weigh you down, the only way to go is up.
HungarianAz út szélén Elliot egy éttermet pillantott meg, ezért úgy döntöttek, megállnak.
A roadside diner stood on the right, and Elliot pulled into the parking lot.
HungarianA hídon túl az út egy kis erdőn vezet keresztül gondolkodott hangosan Simon.
Beyond the bridge the road takes a cut through small woods, Simon thought aloud.
HungarianA hegyi út magasabbra kanyarodott, a bérelt Volkswagen motorja köpködni kezdett.
As the mountain road curved higher, the rented Volkswagen's engine began to sputter.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
HungarianMENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
Menion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
HungarianLe merném fogadni, hogy veszedelmes az az út is, amit Wilnek tartogatsz, nem igaz?
I'll wager this journey you've got panned for him is dangerous, too, isn't it?