"wenig" - Svensk översättning

DE

"wenig" på svenska

SV
SV

DE wenig
volume_up
{adjektiv}

wenig
Das Programm bezieht sich auf seltene Krankheiten, also Erkrankungen mit weniger als fünf Fällen auf 10 000 Personen.
Programmet gäller de sällsynta sjukdomarna, d.v.s. de med färre än fem fall på 10 000 personer.
In einem Europa, das seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, in seinen Grenzen Frieden zu schaffen, kommt es erfreulicherweise immer weniger zu Erscheinungen wie in Nordirland und dem Baskenland.
. – I ett EU som har visat sig klara av att skapa fred inom unionens gränser har företeelser likt dem i Nordirland och Baskien lyckligtvis blivit alltmer sällsynta.
Sie machen deutlich, daß die wenigen Daten, die die Kommission anführt, nicht verläßlich sind, und daß die großen Unternehmen Beihilfen, die für KMU bestimmt waren, eingestrichen haben.
Där anges att de sällsynta uppgifterna från kommissionen inte är tillförlitliga och att stora företag erhåller stöd som egentligen är avsett för små och medelstora företag.

Användningsexempel för "wenig" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanZu wenig beachtet wird der demografische Wandel und das Fehlen von Spezialisten.
För liten hänsyn tas till demografiska förändringar och bristen på specialister.
GermanDie übrigen halten wir für schwer realisierbar oder sogar ein wenig unangebracht.
De övriga verkar vara svåra att förverkliga, och går t.o.m. något utanför frågan.
GermanWir senken diese Zölle dann wieder ein wenig durch die Gewährung von Nachlässen.
Vi mildrar det sedan en aning genom att ge vissa rabatter på dessa importavgifter.
GermanWenig getan hat man für die serbische Opposition, wenig getan für Herrn Rugova.
Vi har inte gjort mycket för den serbiska oppositionen, inte heller för Rugova.
GermanEs scheint uns, als würden die Fragen ein wenig aus dem Vakuum heraus behandelt.
Vi tycks gripa oss an dessa frågor utan att ha riktigt stadig mark under fötterna.
GermanBioethanol ist ein Ausweg, sofern er sich mit wenig Energie herstellen lässt.
Bioetanol är en lösning, förutsatt att den kan produceras med små energimängder.
GermanIch halte es nur für wenig sinnvoll, sich hier im Plenum darüber aufzuregen.
Jag tycker bara inte att det finns någon anledning att bli upphetsad i kammaren.
GermanEbenso wenig umstritten ist die Tatsache, dass dieses Problem weiter zunehmen wird.
Det råder dessutom ingen tvekan om att problemet kommer att fortsätta att växa.
GermanEbenso wenig wurde meine Frage nach den Vertragsverletzungsverfahren beantwortet.
Jag har inte heller fått något svar på min fråga om överträdelseförfarandena.
GermanWenig an negativen Erinnerungen und einer gegenwärtigen Schicksalergebenheit.
Från Framtidsfokus får du lyftkraften att sträva efter nya mål och utmaningar.
GermanEbenso wenig wünschenswert wäre die Aufgabe des Prinzips „ ein Land, ein Kommissar“.
Det vore heller inte önskvärt att överge principen ” ett land, en kommissionär ”.
GermanEbenso wenig erleichtert er die Zusammenarbeit zwischen so vielen Mitgliedstaaten.
Det gör det heller inte lättare för oss att samarbeta med så många medlemmar.
GermanNun haben wir Gesetzestexte vorliegen, die unklar und wenig professionell sind.
Nu har vi fått lagtexter som är oklara och inte tillräckligt professionella.
GermanEine der Firmen, ICI, hat in dieser Beziehung wenig Ruhmreiches vorzuweisen.
Ett av företagen, ICI, har uppvisat mycket dåliga resultat i det här avseendet.
GermanEs mag ein wenig erstaunlich anmuten, dass dies als richtig erachtet wurde.
Man kan uttrycka lätt förvåning över att detta förslag bedömdes vara godtagbart.
GermanIch weiß, das ist ein wenig verwirrend, aber die ganze Richtlinie ist verwirrend!
Jag vet att detta är något förvirrande, men det är ett förvirrande direktiv!
GermanAuch in der realen Politik wird diesen Fragen viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Dessa frågor får också alldeles för litet uppmärksamhet i den konkreta politiken.
GermanIch finde es schade, daß auch den Häfen so wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
Jag beklagar att hamnarnas plats tagits hänsyn till i så liten utsträckning.
GermanEs gibt Länder mit viel und mit wenig Produktions- und Wachstumsmöglichkeiten.
Det finns länder med stor eller liten kapacitet för produktion och tillväxt.
GermanEin wenig, so finde ich, widersprechen wir uns in dieser Richtlinie selbst.
Det blir ju litet grand som att tala emot sig själv i detta direktiv, tycker jag.