"verzögern" - Svensk översättning

DE

"verzögern" på svenska

DE

verzögern [verzögernd|verzögert] {verb}

volume_up
Sie werden in der Presse oft beschuldigt, die Osterweiterung zu verzögern oder gar zu verhindern.
De blir ofta anklagade i pressen för att fördröja eller till och med förhindra östutvidgningen.
Wir dürfen den Beitrittsprozess nicht verzögern, sollten aber auch nicht den Fuß auf das Gaspedal setzen.
Vi bör inte fördröja anslutningsförfarandet med mer göromål, men vi får heller inte börja trampa på gasen.
Jag vill inte fördröja vårt arbete.

Användningsexempel för "verzögern" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanNicht, daß sich bei einem so komplexen Projekt nicht auch etwas verzögern könnte.
Inte att det för ett så komplext projekt inte skulle kunna inträffa förseningar.
GermanEs jetzt zu verzögern, wäre ein harter Schlag für unsere südafrikanischen Partner.
Att stoppa det nu vore ett allvarligt slag mot våra sydafrikanska partner.
GermanIch bin sehr dafür, die Dinge nicht zu verzögern, wenn Lösungen möglich erscheinen.
Jag är en ivrig förespråkare av att inte dra frågorna i långbänk, när det finns möjliga lösningar.
GermanManchmal sah ich Ähnlichkeiten mit Cäsar, der ebenso imstande war, Schlachten zu verzögern.
Ibland kunde jag se en likhet med Caesar som var lika skicklig på att skjuta upp fältslag.
GermanGleichzeitig dürfen aber interne Probleme der Union den Erweiterungsprozeß nicht verzögern.
Samtidigt får EU: s interna frågor inte försena utvidgningsprocessen.
GermanAbschlagszahlungen durch die Kommission verzögern sich zum Teil um Jahre.
Delbetalningarna från kommissionen försenas delvis med flera år.
GermanIch sehe keinen Grund, die Umsetzung der Richtlinie zu verzögern.
Jag ser ingen anledning till att skjuta upp tillämpningen av direktivet.
GermanAus unserer Sicht würde das die Umsetzung der Strategie unnötig verzögern.
Vi anser emellertid att ett sådant förfarande i onödan skulle sakta ned genomförandet av strategin.
GermanIch appelliere heute und an dieser Stelle an den Rat, das Vermittlungsverfahren nicht zu verzögern.
Jag vädjar här och nu till rådet att inte förhala förlikningsförfarandet.
GermanSorge bereitet uns allerdings die Tatsache, dass praktische Probleme die Umsetzung verzögern könnten.
Vi är emellertid bekymrade över att de praktiska problemen kan fördröja genomförandet.
GermanDas darf die schnelle Umsetzung der Richtlinie jedoch nicht verzögern.
Detta får dock inte förhindra direktivets snabba genomförande.
GermanSie werden in der Presse oft beschuldigt, die Osterweiterung zu verzögern oder gar zu verhindern.
De blir ofta anklagade i pressen för att fördröja eller till och med förhindra östutvidgningen.
GermanZu viele Ausschüsse verzögern und verwirren letztendlich.
Till slut blir man bara försenad och förvirrad av för många kommittéer.
GermanDas tut mir wirklich leid, denn genau das zeigt, daß der Rat diese Angelegenheit verzögern will.
Det gör mig verkligen indignerad, eftersom just det visar att rådet vill förhala det här ärendet.
GermanDort gab es auch Leute, die mit genau denselben Argumenten versuchten, die Arbeit zu verzögern.
I den diskussionen finns det människor som med precis samma argument har försökt fördröja arbetet.
GermanDie Monopole müssen, wenn sie die Öffnung ihrer Netze verzögern, mit empfindlichen Strafen belegt werden.
Monopolen måste fås att betala kännbara ersättningar om de dröjer med öppnandet av näten.
GermanEs geht nicht darum, den Erweiterungsprozeß zu verzögern, sondern ihn zu einem Erfolg werden zu lassen.
Målet är inte att skjuta upp utvidgningen, utan att lyckas med den.
GermanErstens sollten wir diesen Prozess nicht noch weiter verzögern.
För det första bör vi inte ytterligare försena denna process.
GermanHerr Kommissar, glauben Sie, dass diese Probleme die Aufnahme Russlands in die WTO verzögern werden?
– Anser ni, herr kommissionsledamot, att dessa problem kommer att försena Rysslands inträde i WTO?
GermanVor zwei Monaten wurde von der Fraktion versucht, unsere Zustimmung zu den Beitrittsverträgen zu verzögern.
För två månader sedan agerade de för att skjuta upp vårt godkännande av anslutningsfördragen.