"hauptsächlich" - Svensk översättning

DE

"hauptsächlich" på svenska

DE hauptsächlich
volume_up
{adjektiv}

hauptsächlich
Die Hindernisse treten nicht hauptsächlich zwischen benachbarten Regionen auf, sondern betreffen die Mobilität über größere Entfernungen oder transnational statt grenzüberschreitend.
Hindren finns inte i första hand mellan angränsande områden, utan med avseende på rörlighet över större avstånd, eller transnationellt i stället för cross-border.
hauptsächlich (även: wesentlich, primär, haupt-)
hauptsächlich
Dabei wurden drei Abänderungen hauptsächlich aus technischen Gründen überflüssig.
Tre ändringsförslag hade därvid, huvudsakligen av tekniska skäl, blivit överflödiga.
Diese grauenhaften Taten finden hauptsächlich in notleidenden Drittstaaten statt.
Denna ohygglighet äger rum huvudsakligen i tredje land som lider av misär.
Rumänien und Bulgarien unterscheiden sich hauptsächlich in der Umsetzung.
Skillnaden mellan Rumänien och Bulgarien gäller huvudsakligen genomförandet.

Synonymer (tyska) till "hauptsächlich":

hauptsächlich

Användningsexempel för "hauptsächlich" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanAber hauptsächlich... um die Zukunft zu GESTALTEN anstatt auf sie zu warten.
Men framför allt ... ~~~ för att SKAPA framtiden i stället för att vänta på den.
GermanDaher kann und sollte die EU hauptsächlich auf der Nachfrageseite eingreifen.
Därför är det huvudsakligen i samband med efterfrågan som EU kan och bör ingripa.
GermanZu Fehlern kommt es hauptsächlich auf der Ebene der Endempfänger der Beihilfen.
Felen inträffar oftast på den nivå där de slutgiltiga förmånstagarna berörs.
GermanDavon betroffen sind hauptsächlich ungarische Schulen im zweisprachigen Gebiet.
Bland annat avskedades Alexander Tóth, en ungersk realskolelärare, den 30 juni 1997.
GermanDabei wurden drei Abänderungen hauptsächlich aus technischen Gründen überflüssig.
Tre ändringsförslag hade därvid, huvudsakligen av tekniska skäl, blivit överflödiga.
GermanDient es nicht hauptsächlich als Informationssystem gegen unerwünschte Migration?
Fungerar det inte främst som ett informationssystem mot oönskad invandring?
GermanDiese grauenhaften Taten finden hauptsächlich in notleidenden Drittstaaten statt.
Denna ohygglighet äger rum huvudsakligen i tredje land som lider av misär.
GermanWie Sie wissen, beruht die New Economy hauptsächlich auf den Dienstleistungen.
Som ni vet grundar sig modern ekonomisk verksamhet i huvudsak på tjänster.
GermanDamit meine ich hauptsächlich den Wegfall sämtlicher drogenbezogener Themen.
Jag avser främst att alla narkotikarelaterade frågor har tagits bort från förslaget.
German   Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kenntnisse betreffen hauptsächlich
    Den information som avses i punkterna 1 och 2 skall huvudsakligen beröra
GermanBeim Aufbau Europas ging es bisher hauptsächlich um den finanziellen Aspekt.
I byggandet av Europa har ekonomin hittills varit det dominerande inslaget.
GermanEin Teil der Wahrheit ist, daß auch dies hauptsächlich eine nationale Frage ist.
En del av sanningen är att även detta i huvudsak är en nationell fråga.
GermanZuerst gab es den Iran­Irak­Krieg, der hauptsächlich durch den Westen finanziert wurde.
Först hade vi kriget mellan Iran och Irak; ett krig som i huvudsak stöddes av Väst.
German   Die unter die Absätze 1 und 2 fallenden Kenntnisse betreffen hauptsächlich
    Den information som avses i punkterna 1 och 2 skall i huvudsak beröra
GermanHier denke ich hauptsächlich an Menschen mit einem sehr niedrigen Einkommen.
Jag vill även be om att man särskilt uppmärksammar människor med mycket låga inkomster.
GermanDie Bewertungskriterien für das Versagen sind hauptsächlich subjektiv geprägt.
Kriterierna för att peka ut ett misslyckande är väsentligen subjektiva.
GermanUnd mein Vortrag heute wird hauptsächlich von diesen kognitiven Fallen handeln.
Och min presentation idag kommer mest att handla om dessa tankefällor.
GermanDie restlichen 85 % werden hauptsächlich aus ärmeren Ländern zollfrei eingeführt.
De återstående 85 procenten importeras huvudsakligen tullfritt från de fattigare länderna.
GermanRumänien und Bulgarien unterscheiden sich hauptsächlich in der Umsetzung.
Skillnaden mellan Rumänien och Bulgarien gäller huvudsakligen genomförandet.
GermanIn ihnen geht es hauptsächlich um die Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke.
Där handlar det i första hand om ingredienser i alkoholhaltiga produkter.