"hart" - Svensk översättning


Menade du hårt, här
DE

"hart" på svenska

SV
SV

DE hart
volume_up
{adjektiv}

volume_up
fast {adj.}
Ibland behöver vi också inta en fast hållning.
Herr Patten, håll fast vid er ståndpunkt!
Sie hat gewusst, wann sie hart bleiben musste und wann Zugeständnisse nötig waren.
Hon har förstått när hon har behövt visa fasthet och när hon behövt vara tillmötesgående.

Användningsexempel för "hart" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanDas ist eine hohe Belastung, die vornehmlich die Kleinunternehmer hart trifft.
Det handlar om en tung administrativ börda som inte minst drabbar småföretagarna.
GermanNatürlich sind diese hart verdrahtet, aber wir brauchen sie auf ausgeklügelte Weise.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
GermanWie schon gesagt, wurden die Ergebnisse bei der passiven Sicherheit hart erkämpft.
Som sagt har resultaten i fråga om passiv säkerhet uppnåtts genom stor ansträngning.
GermanMein ganz besonderer Dank gilt den Hilfskräften, die ungewöhnlich hart arbeiten mußten.
Jag vill särskilt tacka de tjänstemän som varit tvingade att arbeta extra mycket.
GermanDa konnten die Kriterien nicht hart genug sein und nicht hoch genug gesetzt werden.
Då kunde kriterierna inte vara tillräckligt hårda och inte tillräckligt högt ställda.
GermanDabei sind auch die Unterschiede zwischen Hart- und Weich-PVC zu berücksichtigen.
Man bör också ta hänsyn till skillnaderna mellan styv och mjukgjord PVC.
GermanAlle, die Gewalt verüben, woher sie auch immer kommen mögen, müssen hart bestraft werden.
Vi måste faktiskt vara hårda mot alla våldsutövare, oavsett var de kommer ifrån.
GermanDie Verhandlungen mit dem französischen Vorsitz waren zwar höflich, aber hart.
Förhandlingarna med det franska ordförandeskapet var hövliga, men hårda.
GermanSie hat gewusst, wann sie hart bleiben musste und wann Zugeständnisse nötig waren.
Hon har förstått när hon har behövt visa fasthet och när hon behövt vara tillmötesgående.
GermanNun, in diesem Kabinett wurde hart an den europäischen Beschäftigungsrichtlinien gearbeitet.
I det kabinettet tragglade man med de europeiska riktlinjerna för sysselsättning.
GermanIn Ihrem Fall ist der Präsidentschaft auch bewußt, wie hart Sie arbeiten.
Och när det gäller er vet vi i presidiet med vilken intensitet ni arbetar.
GermanBitte, bleiben Sie hart, was die militärische Absicherung des Friedens betrifft!
Var snälla och insistera på ett militärt säkerställande av freden!
GermanDie Ursachen für Drogenabhängigkeit können nicht in „ hart“ und „ weich“ aufgeteilt werden.
Orsakerna till narkotikamissbruk kan inte delas in i ” tunga ” och ” lätta ”.
GermanFrau Kommissarin, Sie waren natürlich ein bisschen hart hinsichtlich der Höhe der Zahlungen.
Fru kommissionär, ni har förstås varit hård i fråga om ersättningens storlek.
GermanUnsere Präsidentschaft wird in den nächsten Wochen hart weiterarbeiten.
Vårt ordförandeskap kommer att fortsätta sitt hårda arbete under de kommande veckorna.
GermanWir waren stets Verfechter der Logik der Wahrheit, auch wenn sie noch so hart ist.
Vi för vår del har alltid försvarat sanningen, hur hård den än är.
GermanAll diese Verbesserungen, für die wir hart gekämpft haben, würden wir einfach über Bord werfen.
Vi skulle bara kasta bort alla dessa förbättringar, som uppnåtts med stor möda.
GermanDeshalb müssen wir alle Register ziehen und hart durchgreifen, und zwar überall.
Vi måste därför göra allt vi kan för att stoppa detta och vidta tuffa åtgärder över hela linjen.
GermanGeänderte Spielregeln treffen die Unternehmen ebenso hart wie jeden anderen.
Ändras spelreglerna så vantrivs företagen; det är dåligt för alla.
GermanWarum also fühlen sich Felsen hart und undurchdringlich an. ~~~ und sehen auch so aus?
Varför ser då stenar ut att vara solida, hårda och ogenomträngliga?