"handhaben" - Svensk översättning

DE

"handhaben" på svenska

DE handhaben
volume_up
[handhabend|gehandhabt] {verb}

Wir sind nicht so wankelmütig, daß wir das in diesem Jahr anders handhaben würden.
Vi är inte så ombytliga att vi i år skulle hantera frågan annorlunda.
Wie Herr Bangemann dieses Thema gestern gehandhabt hat, so kann man es nicht handhaben.
Man kan inte hantera frågan så som Bangemann gjorde i går.
Kommissionspräsident Prodi hat ja umrissen, wie die Frage des Jahresprogramms zukünftig zu handhaben ist.
Ordförande Prodi skissade ju på hur man framgent skall kunna hantera frågan om det årliga programmet.
handhaben (även: hantieren)
Dies wird zu einer politischen Situation führen, die nur schwer zu handhaben ist.
Det kommer att skapa en politisk situation som är svår att handskas med.
Bei den Altlasten im Boden sollte das Nahbereichsprinzip Anwendung finden, da nationale, regionale bzw. lokale Behörden diese Fragen am besten handhaben können.
Vad gäller historiska föroreningar av mark bör närhetsprincipen tillämpas, eftersom nationella, regionala eller lokala myndigheter är bäst lämpade att handskas med dessa frågor.

Användningsexempel för "handhaben" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanEs ist eine Schande, wie der Präsident und das Präsidium diese Dinge handhaben.
Det sätt på vilket ordföranden och presidiet har handskats med dessa frågor är en skandal.
GermanDadurch werden die Institutionen ermutigt, die Offenheit möglichst großzügig zu handhaben.
Det uppmuntrar institutionerna att gå så långt som möjligt när det gäller öppenhet.
GermanDer Rat rühmt sich, den Rasenmäher so vortrefflich handhaben zu können.
Rådet slår sig för bröstet eftersom det är så bra på att göra nedskärningar.
GermanMöge der Rat die Sache dann handhaben, wie er möchte, wir jedenfalls werden abstimmen.
Rådet kan göra vad det vill med beslutet, men vi kommer att rösta.
GermanDas haben wir in den nordischen Ländern getan, und wir können es in ganz Europa so handhaben.
Detta är någonting som vi i Norden har visat på och som vi kan sprida över hela Europa.
GermanDie GAP wird leichter zu handhaben und sehr viel vorteilhafter für die Landwirte sein.
Den gemensamma jordbrukspolitiken kommer att bli enklare att sköta och bättre för jordbrukarna.
GermanSo handhaben wir das in Europa auf nationaler, lokaler, regionaler, und auf europäischer Ebene.
Så har vi det i Europa, såväl på nationell, lokal och regional nivå som på europeisk nivå.
GermanDa bedarf es einer energischen Hand, aber auch des Fingerspitzengefühls, um die Dinge seriös zu handhaben.
Det krävs en fast hand men även en fingertoppskänsla för att kunna agera seriöst.
GermanDiese Glaubwürdigkeit impliziert jedoch, dass wir auch die Kriterien glaubwürdig handhaben.
Denna trovärdighet måste emellertid även gå hand i hand med att vi ger trovärdighet åt kriterierna.
GermanIch habe ihr angeboten, ihr beizubringen, wie sie es handhaben muß, doch sie wollte nicht.
Jag har erbjudit mig att lära henne men det vill hon inte.
GermanDer Trend, das Asylrecht restriktiv zu handhaben, wird stärker.
De drar med sig fenomen som rasism och främlingsfientlighet.
GermanWir haben daher lange überlegt, wie wir das handhaben sollen.
Vi har därför funderat länge på vad vi skall göra åt det här.
GermanAlles was horizontal strukturiert ist, läßt sich sehr viel schwieriger handhaben als vertikale Strukturen.
Allt som är horisontellt är mycket svårare än det som är vertikalt.
GermanDas also wollen wir jetzt sehr viel besser handhaben.
Det vill vi alltså nu göra på ett mycket bättre sätt.
GermanDann wird sich zeigen, ob wir bereit sind, diesen Tag als vollwertigen Sitzungstag zu handhaben oder nicht.
Då skulle det klart framgå om vi är beredda att behandla fredagen som en fullvärdig sammanträdesdag eller inte.
GermanSo handhaben wir die Dinge hier im Europäischen Parlament, und die anderen Institutionen können durchaus von uns lernen.
Så förhåller det sig här i Europaparlamentet och det är något övriga institutioner kan dra lärdom av.
GermanSo dürfen wir die Mitbestimmung nicht handhaben.
Så kan vi inte agera i ett medbeslutandeförfarande.
GermanEs wäre wesentlich besser, den Interessenkonflikt richtig zu handhaben und dies rechtlich abzusichern.
Det skulle verkligen vara bättre om en intressekonflikt hanterades korrekt, och det är viktigt att lagligheten garanteras.
GermanDas sollten wir auf jeden Fall so handhaben.
Jag anser verkligen att vi bör göra på det viset.
GermanGegenwärtig wird das Prinzip des ersten Asyllands angewendet, obwohl die Mitgliedstaaten Asylanträge sehr unterschiedlich handhaben.
I dag tillämpas principen om första asylland, trots att medlemsländerna bedömer asylansökningar mycket olika.