"handeln" - Svensk översättning

DE

"handeln" på svenska

SV

"handel" på tyska

DE handeln
volume_up
[handelnd|gehandelt] {verb}

1. allmänt

handeln (även: agieren, spielen)
Darum müssen dieses Parlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten handeln.
Det är därför detta parlament och medlemsstaternas parlament måste agera.
Und wenn beim Thema Jordanien politisch gehandelt werden muß, lassen Sie uns politisch handeln.
Om vi måste agera politiskt i fråga om Jordanien, låt oss då agera politiskt.
Die finnische Ratspräsidentschaft wird auf der Grundlage dieser Beschlüsse handeln.
Det finska ordförandeskapet kommer att agera utifrån dessa beslut.

2. "om"

handeln
Diejenigen Mitgliedstaaten, die handeln müßten, haben sich bisher nicht bewegt.
De medlemsstater som måste handla har hittills inte gjort någonting.
Der Bericht müßte von Betriebsverlagerungen und Direktinvestitionen in Drittländern handeln.
Betänkandet skulle handla om omlokaliseringar och direktinvesteringar i tredje land.
Weil wir das nicht zulassen dürfen, müssen wir handeln, und wir müssen sofort handeln!
Eftersom detta inte kan tolereras måste vi handla och handla snabbt!

Användningsexempel för "handeln" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

GermanRath hat den besorgten Bürger zudem mit falschen Argumenten zum Handeln animiert.
Rath drev de oroliga medborgarna till aktion med argument som dessutom var falska.
GermanIhr Handeln findet bei Jugendlichen weit mehr Aufmerksamkeit als das der Politiker.
De är mycket mer intresserade av vad sportstjärnorna gör än vad politikerna gör.
GermanIch begrüße den Titel dieses Dokuments „ Durch Handeln das Vertrauen stärken“.
Jag välkomnar titeln på det här dokumentet: ” Öka förtroendet genom handling ”.
GermanOffensichtlich handeln einzelstaatliche Behörden nicht überall in diesem Sinne.
Uppenbarligen handlar de enskilda staternas myndigheter inte överallt i denna anda.
GermanIhr rasches Handeln hat maßgeblich zur Eindämmung dieser Krankheit beigetragen.
Deras snabba respons bidrog i hög grad till att hejda spridningen av denna sjukdom.
GermanNoch einmal, sollte es sich lediglich um Rabatte handeln, ist alles in Ordnung.
Än en gång, om det bara handlar om reklamerbjudanden, är detta i sin ordning.
GermanAndernfalls würde es sich nur um partielle und unverbindliche Maßnahmen handeln.
Annars kommer vi oundvikligen att få hålla oss till delvisa och frivilliga åtgärder.
GermanDer Rat nimmt dies zur Kenntnis und wird in dem von mir genannten Sinne handeln.
. – Rådet har noterat er önskan och kommer att göra som jag tidigare har sagt.
GermanWir orientieren uns in unserem Handeln an unseren Werten, Idealen und Überzeugungen.
Våra värderingar, våra ideal och våra övertygelser vägleder oss i våra handlingar.
GermanWir wollen ein System schaffen, das schnelles und wirksames Handeln ermöglicht.
Vi vill skapa ett system som gör det möjligt att vidta snabba och effektiva åtgärder.
GermanFrau Präsidentin, ich wußte durchaus, um welchen Kommissar es sich handeln würde.
Fru ordförande, jag var mycket medveten om vilken kommissionsledamot det handlade om.
GermanWir müssen also vorbildlich positiv handeln, und hier sollte mehr getan werden.
Vi måste alltså vara positiva förebilder och vi borde uträtta mer på det här området.
GermanEs ist ja bekanntlich leichter, für seine Prinzipien zu kämpfen als danach zu handeln.
Det är som bekant lättare att slåss för sina principer än att leva upp till dem.
GermanSie haben die Pflicht, richtig zu handeln und Risiken zu tragen, nicht sie zu meiden.
Ni är skyldiga att träffa rätt och ta ansvar för risker, inte att undvika dem.
GermanWenn sich Europa nicht entscheiden kann, werden die USA hoffentlich allein handeln.
Om Europa inte kan bestämma sig så handlar Förenta staterna förhoppningsvis ensamma.
GermanEin Mangel an wissenschaftlichen Grundlagen zum Handeln herrscht wahrlich nicht!
Vi lider sannerligen inte brist på vetenskapligt underlag för handlandet!
GermanWir brauchen mehr internationale Vereinbarungen wie diese und müssen zügig handeln.
Vi behöver fler interna överenskommelser som denna och det måste ske snabbt.
GermanEine instabile Welt östlich und südlich von uns erfordert spezielles Handeln.
En instabil värld i vår östra och södra omgivning kräver särskilda åtgärder.
GermanNur unter dieser Voraussetzung kann die Europäische Union in diesem Sinne handeln.
Endast på detta villkor kommer Europeiska unionen att göra framsteg i den riktningen.
GermanSie ist zu passiv und zu zögerlich, wo unbedingtes Handeln erforderlich wäre.
Den är för passiv och för tveksam, och det där oinskränkt handlande vore nödvändigt.