"Ereignis" - Svensk översättning

DE

"Ereignis" på svenska

DE

Ereignis {neutrum}

volume_up
Im Listenfeld Ereignis wählen Sie das Programm-Ereignis aus, dem Sie ein Makro zuordnen möchten.
I listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
Schließlich ist die Straßburger Konferenz ein enorm wichtiges Ereignis.
Avslutningsvis, konferensen i Strasbourg är en mycket viktig händelse.
Diese Einführung wird ganz ohne Zweifel ein historisches Ereignis sein.
Införandet av sedlar och mynt kommer utan tvivel att bli en historisk händelse.

Användningsexempel för "Ereignis" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDabei erinnere ich mich an ein wichtiges Ereignis jüngeren Datums in Frankreich.
I det hänseendet tycker jag att ett exempel nyligen i Frankrike är mycket viktigt.
GermanDies ist ein historisches Ereignis, das uns alle mit Dankbarkeit und Demut erfüllt.
Detta är en historisk händelse som fyller oss alla med tacksamhet och ödmjukhet.
GermanDieses Ereignis tritt ein, wenn sich die Maus innerhalb des Kontrollfelds befindet.
Den här händelsen inträffar när muspekaren befinner sig inom kontrollfältet.
GermanDie Wahl des Kommissionspräsidenten ist jedoch nicht nur ein punktuelles Ereignis.
Valet av kommissionsordförande är dock inte enbart en handling för stunden.
GermanNun steht das Ereignis vor der Tür; die Partie ist sozusagen schon jetzt verloren.
Nu kommer evenemanget snart att äga rum; slaget är nästintill förlorat nu.
GermanNach diesem schlimmen Ereignis muss Rockett sich entscheiden, wie sie darüber denkt.
Efter en sådan jobbig händelse, får man bestämma hur man känner sig om det.
GermanDieses Ereignis tritt ein, wenn der Mauszeiger das Kontrollfeld verläßt.
Den här händelsen inträffar när muspekaren befinner sig utanför kontrollfältet.
GermanIn meiner Heimat wäre es ein politisches Ereignis gewesen, wenn ich geschwiegen hätte!
Det hade varit en stor politisk händelse i mitt land om jag hade hållit tyst!
GermanEin positives Ereignis also, das auch in sehr positiver Weise eingeleitet wurde.
Detta är positivt, och man har också tagit sig an det på ett bra sätt i inledningsskedet.
GermanDiese Einführung wird ganz ohne Zweifel ein historisches Ereignis sein.
Införandet av sedlar och mynt kommer utan tvivel att bli en historisk händelse.
GermanDieses Makro oder diese Ereignisprozedur wird ausgelöst, sobald das Ereignis eintritt.
Makrot eller händelseproceduren sätts då igång så snart händelsen inträffar.
GermanDieses Ereignis tritt ein, wenn in einem Eingabefeld Text eingegeben oder verändert wird.
Den här händelsen inträffar när text i ett inmatningsfält skrivs in eller ändras.
GermanWir alle sind uns dessen bewußt, daß sich hier ein beispielloses Ereignis vollzieht.
Vi är alla medvetna om att det är en unik händelse som äger rum här i dag.
GermanIch kann antworten, dass der Rat über das genannte Ereignis nicht informiert ist.
Jag kan svara att rådet inte fått någon information om nämnda händelse.
GermanEin solches Ereignis hätte zum Auseinanderbrechen der Europäischen Union führen können.
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
GermanEs ist ein Ereignis, das zumindest die Seeleute unter den Finnen niemals vergessen werden.
Det är en händelse som åtminstone sjöfarande finländare aldrig kommer att glömma.
GermanMit diesem historischen Ereignis haben wir das Ende der Teilung Europas erreicht.
Det är en historisk händelse som innebär att vi står vid slutpunkten för det delade Europa.
GermanDieses Ereignis wollen wir zu einem echten Willkommensfest in Irland machen.
Vi har för avsikt att göra detta till ett verkligt välkomnande i Irland.
GermanDiese Wahlen sind zweifellos ein bedeutendes Ereignis im politischen Leben Simbabwes.
Detta val är definitivt en viktig milstolpe för det inhemska politiska livet i Zimbabwe.
GermanDas Parlament hat den Rat um eine Erklärung zu diesem Ereignis gebeten.
Parlamentet har lagt fram önskemål om att rådet gör ett uttalande om denna händelse.

Synonymer (tyska) till "Ereignis":

Ereignis