"Entschädigung" - Svensk översättning

DE

"Entschädigung" på svenska

DE

Entschädigung {femininum}

volume_up
Entschädigung (även: Wiedergutmachung)
Abschließend zum Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzung.
Slutligen, i fråga om fonden för ersättning av skada orsakad av oljeförorening.
Eine weitere wichtige Frage betrifft die Entschädigung von Patentinhabern.
En annan viktig fråga är frågan om ersättning för patenthavare.
Geschieht das nach einem Unfall, wird oft eine Entschädigung gezahlt.
Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.
Entschädigung
Gelingt es den Fluggesellschaften, Freiwillige zu finden, zahlen sie diese Entschädigung natürlich nicht.
När flygbolagen lyckas finna frivilliga behöver de naturligtvis inte betala skadestånd.
Entschädigung soll an die Familien derjenigen gezahlt werden, die in irakischer Haft verstorben oder die verschwunden sind.
Skadestånd skall utbetalas till familjerna till dem som dött i irakisk fångenskap eller försvunnit.
Entschädigungen oder Beihilfen können wir nur zahlen, wenn es sich um eine Tierkrankheit handelt.
Skadestånd eller stöd kan vi bara betala när det handlar om en djursjukdom.
Entschädigung
Für diese Art der Entschädigung bestehen auch internationale Regelungen.
Det finns också internationella bestämmelser för denna typ av kompensation.
Der Passagier verdient deshalb selbst unter diesen Umständen eine angemessene Entschädigung.
Passageraren förtjänar därför korrekt kompensation även under dessa förhållanden.
Wird die Kommission all jenen Entschädigung zahlen, denen dies zugesichert wurde?
Kommer kommissionen betala ut kompensation till alla dem som har blivit lovade det?

Användningsexempel för "Entschädigung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanWird die Kommission all jenen Entschädigung zahlen, denen dies zugesichert wurde?
Kommer kommissionen betala ut kompensation till alla dem som har blivit lovade det?
GermanEiner der kontroversesten Punkte des Statuts ist die Höhe der Entschädigung.
En av de mest kontroversiella punkterna i stadgan är nivån på ersättningen.
GermanFür eine Entschädigung müssten wir sämtliche Gemeinschaftsmittel mobilisieren.
Vi skulle tvingas mobilisera alla gemenskapens resurser för att lyckas med kompensationen.
GermanDann ist klar, daß eine Regelung zur Entschädigung des Verbrauchers getroffen werden muß.
Då är det fråga om ett klart fall, och det krävs ett avtal som gottgör konsumenten.
GermanFür diese Art der Entschädigung bestehen auch internationale Regelungen.
Det finns också internationella bestämmelser för denna typ av kompensation.
GermanDer Passagier verdient deshalb selbst unter diesen Umständen eine angemessene Entschädigung.
Passageraren förtjänar därför korrekt kompensation även under dessa förhållanden.
GermanGeschieht das nach einem Unfall, wird oft eine Entschädigung gezahlt.
Om detta inträffar på grund av en olyckshändelse utbetalas ofta ersättning.
GermanEine solche Entschädigung lockt die falschen Leute für die Rolle eines EP-Abgeordneten an.
En sådan lön drar till sig fel personer som ledamöter i Europaparlamentet.
GermanManche fordern eine gerechte Nutzung ohne gerechte Entschädigung.
Vissa skulle hävda att det bör finnas rättvist användande utan rättvis ersättning.
GermanDer französische Staat hat bereits Mittel zur Entschädigung bereitgestellt.
Den franska staten har frigjort medel för att ersätta förstörelsen.
GermanDie Entschädigung der betroffenen Parteien ist eine weitere Frage, die angesprochen werden muss.
Ytterligare en fråga som måste tas upp är ersättning till skadelidande parter.
GermanWenig später legte die Kommission ihr Grünbuch über die Entschädigung für Opfer von Straftaten vor.
Kort därefter framlade kommissionen sin grönbok om ersättning till brottsoffer.
GermanAbschließend zum Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzung.
Slutligen, i fråga om fonden för ersättning av skada orsakad av oljeförorening.
GermanDie Errichtung eines Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzung soll bis 2003 abgeschlossen sein.
Skapandet av en EU-kompensationsfond för oljeutsläpp väntas bli klart 2003.
GermanGestern haben wir im Rat auch über das Thema der Entschädigung von Landwirten diskutiert.
I går diskuterade vi också i rådet om ersättning till jordbrukare.
GermanDasselbe gilt für die Frage einer Entschädigung der durch die BSE-Krise geschädigten Landwirte.
Detsamma gäller för frågan om gottgörelse för de genom BSE-krisen drabbade lantbrukarna.
GermanEine weitere wichtige Frage betrifft die Entschädigung von Patentinhabern.
En annan viktig fråga är frågan om ersättning för patenthavare.
GermanWir haben lange über die Frage der Entschädigung der Opfer dieser Krise gesprochen.
Vi har länge talat om ersättningsfrågan till krisens offer.
GermanFür europäische Landwirte wurde eine Entschädigung in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vorgeschlagen.
För europeiska jordbrukare föreslås en kompensation som uppgår till 7,5 miljarder euro.
GermanDas ist so, als würden wir nur ein Drittel der Entschädigung erhalten, die wir bis jetzt bekommen haben.
Det är som om vi skulle få en ersättning på en tredjedel av vad vi hittills fått.

Synonymer (tyska) till "Entschädigung":

Entschädigung