"entfalten" - Svensk översättning

DE

"entfalten" på svenska

DE

entfalten [entfaltend|entfaltet] {verb}

volume_up
Das irakische Volk wird vereint den nationalen Widerstand entfalten und organisieren.
Enat kommer det irakiska folket att organisera och utveckla sitt nationella motstånd.
Der Euro wird eine Eigendynamik entfalten und sich auf den Märkten und bei der Bevölkerung durchsetzen.
Euron kommer att utveckla en egen dynamik och få genomslag såväl på marknaderna som hos befolkningen.
Dürfte ich den Herrn Kommissar fragen, welche Initiativen die Kommission in dieser Hinsicht zu entfalten gedenkt?
Kan jag av kommissionären får redan på vilka initiativ som kommissionen skall utveckla på denna punkt?

Användningsexempel för "entfalten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDas irakische Volk wird vereint den nationalen Widerstand entfalten und organisieren.
Enat kommer det irakiska folket att organisera och utveckla sitt nationella motstånd.
GermanWenn die Piraterie sich ungestört entfalten kann, werden diese Einkünfte geschmälert.
Om man låter piratverksamheten blomstra kommer de inkomsterna att minska.
GermanWir wissen auch, dass es einen beträchtlichen Multiplikatoreffekt entfalten kann.
Vi vet också att det skulle kunna få en avsevärd förstärkande effekt.
GermanSanktionen greifen, wenn sie ihren Aufschub-, Vorbeuge- und Anpassungsmechanismus entfalten.
Sanktioner fungerar väl om de leder till utvidgning, förebyggande och anpassning.
GermanDer Beitrag aller ist erforderlich, damit Europa sein gesamtes Potenzial entfalten kann.
Vi behöver vars och ens bidrag så att EU kan frigöra sin fulla potential.
GermanUnsere Unternehmen - große wie kleine - können dann ihre Leistungskraft voll entfalten.
Våra företag, både stora och små, kan fungera på bästa möjliga sätt.
GermanJugendliche Sportler sollen und müssen die Chance haben, sich zu entfalten und zu profilieren.
Unga spelare bör och måste få chansen att utvecklas och skapa sig ett namn.
GermanUnd hier entfalten Sie viel Talent, ein perfektes, wenn nicht gar machiavellistisches Talent.
Och det är här ni besitter stor talang, till och med en suverän och machiavellisk talang.
GermanDieses Dekret gehört zu den Dekreten, die schon seit langer Zeit keine neuen Wirkungen mehr entfalten.
Detta dekret hör till dem som under lång tid inte längre haft någon verkan.
GermanIch möchte daher dringend darum ersuchen, in diesem Bereich eine gewisse Kreativität zu entfalten.
Låt oss alltså åstadkomma någon form av kreativitet på den här punkten.
GermanEine Gesellschaft kann sich nur im Frieden entfalten, und Frieden kann es nicht ohne Gerechtigkeit geben.
Oavsett samhälle kan det bara utvecklas i fred och utan rättvisa finns ingen fred.
GermanEin Menschenrecht kann dort keine Wirkung entfalten, wo es verletzt wird, sei es psychisch oder physisch.
De mänskliga rättigheterna fungerar inte där de kränks såväl psykiskt som fysiskt.
GermanDas ist die Kernidee, eine Wirtschaft des Wissens, in der jeder seine Fähigkeiten entfalten soll.
Detta är den centrala idén, en kunskapsekonomi, där var och en kan utveckla sina färdigheter.
GermanÄnderungsantrag 35 kann nicht akzeptiert werden, weil er keinerlei Gesetzeswirkung entfalten kann.
Ändringsförslag 35 kan inte godtas eftersom det inte ger någon som helst effekt i rättsligt hänseende.
GermanAber bis dahin wird die von der Türkei geforderte Vorbehaltsklausel ihre volle Wirkung entfalten.
Under mellantiden kommer emellertid den undantagsklausul, som Turkiet har önskat, att tillämpas fullt ut.
GermanDer Euro wird eine Eigendynamik entfalten und sich auf den Märkten und bei der Bevölkerung durchsetzen.
Euron kommer att utveckla en egen dynamik och få genomslag såväl på marknaderna som hos befolkningen.
GermanAllerdings wissen wir, daß Konjunkturprogramme im nationalen Rahmen natürlich nur eine geringe Wirkung entfalten.
Dock vet vi att konjunkturprogram inom den nationella ramen naturligtvis bara har en svag effekt.
GermanEs ist wichtig, dass sich diese Branche voll entfalten kann.
Det är viktigt att en sådan industri blomstrar.
GermanDer 2002 von der Kommission verabschiedete Plan zur Modernisierung ihres Rechnungswesens soll 2005 seine Wirkung entfalten.
Den plan som kommissionen antog 2002 för att modernisera sin redovisning börjar gälla 2005.
GermanDürfte ich den Herrn Kommissar fragen, welche Initiativen die Kommission in dieser Hinsicht zu entfalten gedenkt?
Kan jag av kommissionären får redan på vilka initiativ som kommissionen skall utveckla på denna punkt?

Synonymer (tyska) till "entfalten":

entfalten