"Empfang" - Svensk översättning

DE

"Empfang" på svenska

SV
SV
DE

Empfang {maskulinum}

volume_up
Empfang (även: Rezeption)
Die gelten für die Ausstrahlung, die Komprimierung, die Dekomprimierung und den Empfang von Signalen.
De gäller sändning, komprimering, dekomprimering och mottagning av signaler.
Solche Empfänge arten dann in ein Sauf- und Freßgelage aus, auf das anschließend die Kameras gerichtet sind.
Den mottagningen urartar sedan i ett rent frosseri medan kamerorna står uppställda.
Außerdem planen wir einen Empfang, bei dem wir gemeinsam mit der Kommission als Gastgeber auftreten werden, wo die EP-Abgeordneten mit EU-Ministern zusammentreffen können.
Vi planerar också en gemensam mottagning med kommissionen för att parlamentsledamöter ska få möta EU-ministrarna.
Als neues Mitglied des Europäischen Parlaments sei mir gestattet, Ihnen zunächst für Ihren freundlichen Empfang zu danken.
Som ny parlamentsledamot vill jag först och främst tacka för ett bra mottagande.
Das Grünbuch nimmt sich ausschließlich des Aspekts des unerlaubten Empfangs von verschlüsselten Diensten an.
Grönboken åtar sig enbart aspekten om otillåtet mottagande av krypterade tjänster.
Doch sechs Monate später können oder wollen viele, wie Ihr Empfang hier gezeigt hat, nur die Wahl zwischen einem Europa des freien Marktes und einem sozialen Europa in Betracht ziehen.
Ändå har ert mottagande här sex månader senare visat att många inte kan, eller inte vill, tänka på något annat sätt än i termer av det liberala Europa kontra det sociala Europa.

Användningsexempel för "Empfang" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanKairo gab zu, ihn nach außerordentlichen Verfahren in Empfang genommen zu haben.
Kairo erkände att de hade tagit emot honom genom extraordinära förfaranden.
GermanNicht jeder in den einzelnen Staaten bereitet Ihrem Bericht einen freudigen Empfang.
Det är inte alla i de olika medlemsstaterna som tar emot ert betänkande med glädje.
GermanDie zuständigen Dienste werden informiert werden, damit der Empfang der Übersetzung sichergestellt wird.
De relevanta tjänsteenheterna kommer att informeras för att garantera tolkning.
GermanDie gelten für die Ausstrahlung, die Komprimierung, die Dekomprimierung und den Empfang von Signalen.
De gäller sändning, komprimering, dekomprimering och mottagning av signaler.
GermanWir werden unsere Vorbereitungen demnächst abschließen und sind dann für den Empfang unserer Gäste bereit.
Vi kommer snart att vara färdiga med våra förberedelser och sedan väntar vi på er.
GermanBis jetzt, Herr Lindqvist, gab es kein Ersuchen zum Empfang einer kurdischen Delegation.
Hittills, herr Lindqvist, har ingen begäran kommit in om att vi skall ta emot någon kurdisk delegation.
GermanWir hatten keine Möglichkeit zum Empfang dänischer Fernsehprogramme.
Vi hade nämligen ingen möjlighet att titta på dansk TV.
GermanAls neues Mitglied des Europäischen Parlaments sei mir gestattet, Ihnen zunächst für Ihren freundlichen Empfang zu danken.
Som ny parlamentsledamot vill jag först och främst tacka för ett bra mottagande.
GermanDenn das kann nur als ein Zeichen mangelnden Interesses am Empfang derartiger Abfälle ausgelegt werden.
Detta kan nämligen endast betraktas som ett tecken på bristande intresse för att motta sådant avfall.
GermanDer grenzüberschreitende Empfang verschlüsselter digitaler Fernsehdienste wirft mehrere komplizierte Fragen auf.
Mottagandet av krypterade digitala televisionstjänster över gränserna väcker åtskilliga svåra frågor.
GermanSo war der freie Empfang der Fußballweltmeisterschaft im vergangenen Jahr in allen unseren Ländern real gefährdet.
Risken var mycket stor att förra årets världsmästerskap inte skulle vara fritt tillgängligt i alla våra länder.
GermanDiesen gleichen Personen und Organisationen war ferner der Empfang oder die Ausgabe von Geld durch Banküberweisungen verwehrt.
För samma människor och organisationer blev det omöjligt att ta emot eller betala ut pengar via banker.
GermanWeder Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Leyla Zana noch Wei Jingshen konnten anreisen, um ihren Preis in Empfang zu nehmen.
Varken Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Leyla Zana eller Wei Jingsheng kunde komma hit för att ta emot sitt pris.
GermanDer Empfang einer E-Mail ist für den Empfänger weniger unverbindlich, als wenn er Werbezettel und -broschüren in Papierform erhält.
Att ta emot e-post är långt mindre tvångsfritt för mottagaren än att ta emot pappersfoldrar och broschyrer.
GermanEs reicht nicht aus, nur Instrumente zu verbieten, die speziell dazu bestimmt sind, einen unerlaubten Empfang zu ermöglichen.
Därför räcker det inte med att bara förbjuda instrument som är specialframställda för att göra obehörig tillgång möjlig.
GermanAung San Suu Kyi und Leyla Zana sind zwei Sacharow-Preisträgerinnen, die nicht kommen konnten, um ihren Preis in Empfang zu nehmen.
Aung San Suu Kyi och Leyla Zana är två mottagare av Sacharovpriset, men som inte har kunnat komma och hämta sitt pris.
GermanBeim Empfang von SMS kann es netzbedingt zur Verzögerungen kommen. Es kann somit einige Minuten dauern, bis Sie den Code erhalten.
SMS:et kan bli fördröjt om det är hög nätverksbelastning, vilket innebär att det kan ta några minuter innan du får din kod.
GermanIch zähle auf Sie, damit der Empfang des Kommissars für die im Haushalt tätigen Frauen in Peking auch Folgen zeitigt.
Jag räknar med er för att välkomnandet av kommissionsledamoten vid federationen för kvinnor verksamma i hemmet, i Peking, får en uppföljning.
GermanMeiner Meinung nach muß die Änderung des NTM-Projektes in Anlehnung an den Empfang, den wir heute dem MAI bereitet haben, erfolgen.
Förslaget om New Transatlantic Market Place borde enligt mitt förmenande revideras med tanke på hur MAI-förslaget i dag tas emot.
GermanHier ist Burt vom Empfang.