"Emission" - Svensk översättning

DE

"Emission" på svenska

SV

"emission" på tyska

volume_up
emission {substantiv}
DE

Emission {femininum}

volume_up
Emission
Emission von Schadstoffen und Partikeln aus Fahrzeugmotoren
Utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer
Stattdessen müssen wir Höchstgrenzen für die Emission und für sonstige Umwelteinwirkungen festlegen.
Istället skall vi ställa krav på maximinivåer för utsläpp och annan miljöpåverkan.
Auf diese Weise werden nationale Grenzwerte für die Emission einer Reihe umweltschädlicher Stoffe festgelegt.
Därmed kommer det att fastställas nationella gränser för utsläpp av en rad förorenande ämnen.
Emission
Emission: das Datum der Wertpapieremission.
Emission: datum för värdepappersemissionen.
Emission: das Ausgabedatum des Werttpapiers.
Emission: värdepapperets utgivningsdatum.
Emission: das Ausgabedatum des Wertpapiers.
Emission: värdepapperets utgivningsdatum.
SV

emission {substantiv}

volume_up
emission (även: utsläpp)
Emission: datum för värdepappersemissionen.
Emission: das Datum der Wertpapieremission.
Emission: värdepapperets utgivningsdatum.
Emission: das Ausgabedatum des Werttpapiers.
Emission: värdepapperets utgivningsdatum.
Emission: das Ausgabedatum des Wertpapiers.

Användningsexempel för "Emission" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDiese wird Niedrigemissionsfahrzeuge oder Fahrzeuge ohne jede Emission fördern.
Det kommer att gynna fordon som släpper ut låga eller inga halter av föroreningar.
GermanDeren Emission wird alles in den Schatten stellen, was wir hier in Europa tun.
Utsläppen från dessa kommer att helt överskugga vad vi gör i Europa.
GermanSie haben versprochen, bis zum Jahre 2010 die Emission von CO2 um 15 % zu verringern.
De har redan lovat att till år 2010 minska koldioxidutsläppen med 15 %.
GermanMit der Emission von Anleihen generiert die Bank auch selbst Mittel.
Genom de obligationer som banken ger ut genererar banken också själv pengar.
GermanDer Luftverkehr trägt in immer stärkerem Maße zur Emission von Treibhausgasen bei.
Flygtrafiken bidrar mer och mer till utsläppen av växthusgaser.
GermanStattdessen müssen wir Höchstgrenzen für die Emission und für sonstige Umwelteinwirkungen festlegen.
Istället skall vi ställa krav på maximinivåer för utsläpp och annan miljöpåverkan.
GermanWir werden außerdem eine Verringerung der Emission von seiten der Transportbranche diskutieren.
Vi kommer också att diskutera hur vi skall kunna minska utsläppen från transportsektorn.
GermanWir sollten auch in Sachen konkreter Maßnahmen, die die Emission von Treibhausgasen senken, aktiv werden.
Vi bör också åstadkomma konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
GermanDie Emission von Treibhausgasen ist in erster Linie auf den Straßengüterverkehr zurückzuführen.
Utsläppen av växthusgaser kommer i huvudsak från vägtransporterna.
GermanAuch die Erwähnung der CO2-Emission dient meines Erachtens eher der Problemsensibilisierung.
Även omnämnandet av koldioxidutsläppet tjänar enligt min åsikt till att höja medvetenheten om problemet.
GermanWir wissen, daß hier der Anstieg der CO2 -Emission bis zum Jahr 2010 um 38 % zunehmen wird.
Vi vet att det inom denna kommer att ske en ökning av koldioxidutsläppen med 38 procent fram till år 2010.
GermanDer Europäische Binnenmarkt bei der Emission von Aktien und Wertpapieren wird Wirklichkeit werden.
Den inre europeiska marknaden för nyemissioner av aktier och obligationer kommer att bli verklighet.
GermanDie Emission von Stickstoffoxid und anderen Partikeln hingegen dürfte voraussichtlich kaum reduziert werden.
Däremot förväntas det inte bli någon skillnad i utsläppen av kväveoxid och andra partiklar.
GermanEine Verringerung der Emission von Treibhausgasen erfordert grundlegende gesellschaftliche Veränderungen.
Vi står inför helt grundläggande samhällsförändringar för att minska utsläppen av växthusgaser.
GermanAuf diese Weise werden nationale Grenzwerte für die Emission einer Reihe umweltschädlicher Stoffe festgelegt.
Därmed kommer det att fastställas nationella gränser för utsläpp av en rad förorenande ämnen.
GermanDer Vorschlag der Fraktion der Europäischen Volkspartei liegt bei 20 % und konzentriert sich auf die Emission von Kohlendioxyd.
PPE-gruppens förslag ligger på 20 % och är koncentrerat till koldioxidutsläppen.
GermanDie Emissionen aus schweren Nutzfahrzeugen tragen aufgrund vermehrter Transporte zunehmend zur CO2-Emission bei.
Utsläpp från tunga nyttofordon bidrar alltmer till koldioxidutsläppen, genom ökande transporter.
GermanIch möchte etwas zur CO2-Emission von Lastkraftwagen sagen.
Jag vill tala om koldioxidutsläpp från lastbilar.
GermanAußerdem vermindern wir auch die Emission des Treibhausgases Methan im Vergleich zur Lagerung der Abfälle in Deponien.
I förhållande till att deponera avfallet kan vi dessutom minska utsläppen av växthusgasen metan.
GermanEmission von Schadstoffen und Partikeln aus Fahrzeugmotoren
Utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer

Synonymer (tyska) till "Emission":

Emission

Synonymer (svenska) till "emission":

emission