"Einschränkung" - Svensk översättning

DE

"Einschränkung" på svenska

DE

Einschränkung {femininum}

volume_up
Einschränkung
Wäre es nicht auch für dieses Haus besser nachzuweisen, dass wirtschaftliche Einschränkung und Sparsamkeit grundlegende Verhaltensprinzipien sind?
Skulle det inte också vara bättre för parlamentet att visa att åtstramning och besparingar är grundläggande principer?

Användningsexempel för "Einschränkung" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDeshalb stimmen wir Grünen und Regionalisten diesem Bericht ohne Einschränkung zu.
Därför röstar vi gröna och regionalister utan inskränkning för detta betänkande.
GermanDanach kann jeder seine Verfahrensanträge ohne jegliche Einschränkung vorbringen.
Sedan kan alla som har förslag som ordningsfrågor uttrycka sig fullständigt fritt.
GermanDies ist eine unannehmbar große Einschränkung der nationalen Handlungsfreiheit.
Det är en oacceptabelt stor inskränkning av den nationella handlingsfriheten.
GermanAber ich akzeptiere die Forderung nach mehr Kohäsion ohne jede Einschränkung.
Men jag accepterar helt och hållet att det finns ett behov av mer sammanhållning.
GermanDie von uns angestrebte Erweiterung kann in der Praxis eine Einschränkung bedeuten.
Det som vi avser vara en utvidgning riskerar i själva verket att bli en inskränkning.
GermanEin weiteres Thema ist die Abschaffung oder Einschränkung der Todesstrafe.
En annan fråga är avskaffande av och begränsningar av tillämpningen av dödsstraff.
GermanEbensowenig wird das Problem der Einschränkung der verfassungsmäßigen Garantien gelöst.
Inte heller löses problemet av begränsningar i de konstitutionella garantierna.
GermanDies wird zu einer lebensbedrohlichen Einschränkung von Behandlungsmöglichkeiten führen.
Detta kommer att leda till en livshotande begränsning av behandlingsmöjligheter.
GermanEs gibt mindestens drei Gründe für die Einschränkung der Verwendung von Antibiotika.
Det finns åtminstone tre skäl för att begränsa användningen av antibiotika.
GermanGerade hier kam es zu einer beachtlichen Einschränkung unserer Exportmöglichkeiten.
Just på detta område har det blivit en avsevärd inskränkning av våra exportmöjligheter.
GermanWir begrüßen Initiativen für eine weitgehende Einschränkung von Transporten lebender Tiere.
Vi välkomnar initiativ för en stark begränsning av transporterna av levande boskap.
GermanBetrifft: Maßnahmen zur Einschränkung der illegalen Einwanderung auf den Kanarischen Inseln
Angående: Åtgärder för att stoppa den illegala invandringen till Kanarieöarna
GermanDas Christentum ist keine Einschränkung für den weltlichen Charakter der Politik.
Kristendomen utgör ingen begränsning för en konfessionslös politik.
GermanWir werden daher Zeuge einer Einschränkung des Anwendungsbereichs der Gemeinschaftspolitiken.
Det vi bevittnar är därför en minskning av gemenskapens politiska omfattning.
GermanEine Einschränkung des Tourismus und ein Ende der Handelsförderung wären ein möglicher Anfang.
Att avråda från turism och stoppa handelsfrämjande åtgärder är en utgångspunkt här.
GermanWettbewerb ja, Einschränkung von Beihilfen, wo nötig und wo möglich!
Ja till konkurrens, och en inskränkning av stöden där så krävs och där det är möjligt!
GermanEine legitime Einschränkung des Rechts nach Absatz 1 kann es nicht geben.
ingen begränsning lagligen kan påverka den rätt som avses i punkt 1,
GermanWas bleibt, ist, daß jede Einschränkung der Wahlbeteiligung vermieden werden muß.
I alla fall måste man undvika att begränsa antalet kandidater.
GermanEine Einschränkung der Beihilfen darf nicht mit sachfremden Argumenten begründet werden.
En minskning av stödet skall inte motiveras med ovidkommande syften.
GermanDie Einschränkung des Urheberrechts ist nicht gleichbedeutend mit einem Verzicht auf Vergütung.
Inskränkningen av upphovsrätten är inte liktydig med att man avstår från gottgörelse.

Synonymer (tyska) till "Einschränkung":

Einschränkung