"Ecke" - Svensk översättning

DE

"Ecke" på svenska

DE

Ecke {femininum}

volume_up
Ecke
Tabellennummer der rechten unteren Ecke des Zellbereichs, ab 0 gezählt.
Tabellnummer i cellområdets nedre högra hörn, räknat från 0.
Tabellennummer der linken oberen Ecke des Zellbereichs, ab 0 gezählt.
Tabellnummer i cellområdets övre vänstra hörn, räknat från 0.
Ziehen Sie mit gedrückter Maustaste von einer Ecke zur diagonal entgegengesetzten Ecke des Bereichs.
Håll ner musknappen och dra från ett hörn till det diagonalt motstående hörnet i området.
Wenn die Kurve im Stützpunkt nicht stetig fortgesetzt wird, sondern eine Ecke oder Spitze aufweist, handelt es sich um einen Eckpunkt.
Om kurvan inte fortsätter i stödpunkten, utan har en hörna eller spets, rör det sig om en hörnpunkt.
Wenn Sie jetzt einen der Griffe in den Ecken des Textzeichenrahmens anklicken und die Maus ziehen, dreht sich der ganze Textzeichenrahmen mit dem Text.
Om du nu klickar på ett av handtagen i hörnorna på textteckenramen och drar musen roteras hela ramen med texten.

Användningsexempel för "Ecke" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDer kleine Laden um die Ecke oder im Dorf ist ein Teil europäischer Lebensqualität.
Den lilla affären runt hörnet eller i byn är en del av europeisk livskvalitet.
GermanAber das Internet erreicht jede Ecke der Welt, den ärmsten, den entferntesten Ort.
Och internet har nått vartenda hörn i världen, de fattigaste, mest avlägsna platserna.
GermanDabei bleibt die dem gezogenen Griff entgegengesetzte Ecke oder Seite an ihrem Ort.
Det motsatta hörnet eller den motsatta sidan till handtaget stannar kvar på sin plats.
GermanIst diese Verankerung gewählt, dann sehen Sie das Ankersymbol in der oberen linken Ecke.
Om du valt den här förankringen visas ankarsymbolen i det övre vänstra hörnet.
GermanIn Zelle A2 sehen Sie in der rechten unteren Ecke der Zelle ein kleines Quadrat.
I cell A2 ser du en liten kvadrat i det högra undre hörnet av cellen.
GermanWir wollen in der oberen linken Ecke sein, wo ein gutes Leben nicht die Welt kostet.
Vi vill vara längst upp till vänster, där bra liv inte kostar på jorden.
GermanKlicken Sie in der oberen rechten Ecke der Karte auf Link zu dieser Seite.
Klicka på länken länka till den här sidan längst upp till höger på kartan.
GermanDie Übersichtskarte (Abb. links) erscheint in der unteren rechten Ecke der Karte.
Översiktskartan (till vänster) visas längst ned till höger på kartan.
GermanMeine Freunde in Dublin treffen Bertie Ahern hin und wieder im Pub um die Ecke.
Mina vänner i Dublin träffar ibland Bertie Ahern på den lokala puben.
GermanHier wählen Sie die Zelle aus, die als obere linke Ecke der Ausgabetabelle dienen soll.
Här väljer du den cell som ska utgöra resultattabellens övre vänstra hörn.
GermanKlicken Sie hier doppelt, so wird der Ursprung auf die linke obere Ecke der Seite gesetzt.
Om du dubbelklickar här flyttas nollpunkten till sidans övre vänstra hörn.
GermanUm sie in der Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, ziehen Sie den Rand oder eine Ecke.
För att förstora eller förminska framställningen drar du i kanten eller ett hörn.
GermanDie GSM- und GPS-Technologie besteht bereits, und GPS2 ist nur noch um die Ecke.
GSM- och GPS-tekniken finns ju redan och GPS2 är inom räckhåll.
GermanUnd dieser kleine Bildpunkt in der Ecke -- drei Milliarden -- das ist ihr Klimaschutzfond.
Och den här pixeln i hörnet - tre miljarder - det är deras fond för klimatförändringarna.
GermanÜberprüfen Sie anhand des Symbols in der oberen Ecke, ob Sie den richtigen Nutzer ausgewählt haben.
Kontrollera ikonen i det övre hörnet och se till att du har valt rätt användare.
GermanEs steht auf, läuft in die Ecke, es zittert, und es legt sich hin und es leidet ganz offensichtlich.
Står upp, går till ett hörn, den skälver, lägger sig ned och är i uppenbar nöd.
GermanUnd dann gibt es die Autoritätsfigur in der Ecke, hinter dem Lehrertisch, die alle Antworten kennt.
Och det finns en auktoritär figur i hörnet bakom katedern som vet alla svaren.
GermanIn einem Eckpunkt ändert die Kurve abrupt ihre Richtung, eben mit einer Ecke.
I en hörnpunkt ändrar kurvan sin riktning abrupt med ett hörn.
GermanOder, wenn man destruktiv sein will, kann man es einfach zusammenknüllen und in die Ecke werfen.
Eller, om du vill vara destruktiv, så kan du skrynkla ihop det och kasta det i hörnet.
GermanIn diesem Drehfeld legen Sie den Radius für die ausgewählte Ecke fest.
I det här rotationsfältet anger Du radien för det markerade hörnet.