"ebenfalls" - Svensk översättning

DE

"ebenfalls" på svenska

DE

ebenfalls {adverb}

volume_up
ebenfalls (även: zudem, allerdings, sogar, auch, ebenso)
Drittens müssen Offshore-Gasturbinen ebenfalls Emissionsauflagen erfüllen.
För det tredje bör även gasturbiner till havs uppfylla utsläppskraven.
Die niedrige Wahlbeteiligung bei den Europawahlen 2004 beweist dies ebenfalls.
Det visades även genom det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004.
Beim Kopieren von verbundenen Objekten werden die Verbinder ebenfalls kopiert.
Vid kopiering av ihopkopplade objekt kopieras även förbindelserna.
Darüber hinaus müssen die einzelstaatlichen Parlamente ebenfalls informiert werden.
Dessutom måste de nationella parlamenten hållas informerade.
Die US-Regierung trägt ebenfalls eine Informationspflicht.
Informationsskyldigheter åligger dessutom Förenta staternas regering.
Die Folgekosten für die Branche steigen ebenfalls unverhältnismäßig.
Dessutom utgör kostnaderna för näringsgrenen en oproportionerlig följd.
ebenfalls (även: ebenso)
Analoge Unterlagen für die ländliche Entwicklung sind ebenfalls in Vorbereitung.
Likaså håller motsvarande underlag på att tas fram för landsbygdens utveckling.
Einzelheiten sollten ebenfalls durch interinstitutionelle Vereinbarungen festgelegt werden.
Likaså bör detaljerna fastställas genom interinstitutionella avtal.
Die Veil-Gruppe hat gute Arbeit geleistet, die Berichterstatterin ebenfalls.
Veil-gruppen har utfört ett gott arbete, föredraganden likaså.

Användningsexempel för "ebenfalls" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanHohe Mindeststandards sind jedoch parallel dazu ebenfalls dringend erforderlich.
Det finns dock också ett trängande behov av höga miniminormer vid sidan av detta.
GermanAnaloge Unterlagen für die ländliche Entwicklung sind ebenfalls in Vorbereitung.
Likaså håller motsvarande underlag på att tas fram för landsbygdens utveckling.
GermanAuschwitz lieferte ebenfalls Versuchsobjekte für Versuche an lebenden Menschen.
Det var också Auschwitz som fortsatte att tillhandahålla levande försöksobjekt.
GermanEs wäre eine Dopplung, sie mit unseren speziellen Maßnahmen ebenfalls anzugehen.
Om vi inkluderade dem i våra speciella åtgärder skulle det innebära en dubblering.
GermanDer Status der vorgeschlagenen Rechtspersönlichkeit der Partner fehlt ebenfalls.
Den status som juridisk person som lämnades in avseende partners saknas också.
GermanIch komme zum dritten Punkt, der ebenfalls von Herrn MacCormick angesprochen wurde.
Jag kommer därefter till min tredje punkt, som också den togs upp av MacCormick.
GermanÄnderungsantrag 11 der PPE-DE-Fraktion erscheint mir ebenfalls völlig akzeptabel.
Ändringsförslag 11 från PPE-DE-gruppen tycker jag likaså är fullt acceptabelt.
GermanDie Komplementarität des Programms zum ESF wurde ebenfalls nicht berücksichtigt.
Man har inte heller velat att programmet skall komplettera Europeiska socialfonden.
GermanWir glauben ebenfalls, daß es nur noch wenige Verbesserungsmöglichkeiten gibt.
Vi tror i vilket fall som helst att möjligheterna att förbättra förslaget är små.
GermanHerr Frattini hat sich ebenfalls zu einer solchen Unterstützung bereit erklärt.
Kommissionsledamot Frattini har också sagt sig vara beredd att ge sitt bifall.
GermanIch kann sie also hier und heute Abend nur auffordern, dies ebenfalls zu tun.
Jag kan inte, här och nu i kväll, alltför starkt uppmana dem att göra likadant.
GermanDas zweite Thema, Kaliningrad, hängt ebenfalls direkt mit der Erweiterung zusammen.
Även den andra frågan - Kaliningrad - är direkt sammankopplad med utvidgningen.
GermanUnsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Europa steht ebenfalls klar auf dem Spiel.
Vår förmåga att arbeta tillsammans i Europa ligger också tydligt i riskzonen.
GermanDie EIB sollte Wirksamkeit und Investitionsrendite ebenfalls akribischer überprüfen.
EIB borde också bättre kontrollera investeringarnas effektivitet och lönsamhet.
GermanIn zwei Änderungsanträgen wird die Kontrolle ebenfalls sehr klar hervorgehoben.
I ett par ändringsförslag betonas likaledes kontrollen på ett träffande vis.
GermanDie Erweiterung auf Kinderschuhe und -bekleidung ist ebenfalls nicht hinzunehmen.
Den höjda skattesatsen för barnskor och barnkläder är inte heller godtagbar.
GermanEs ist ebenfalls nicht wahr, daß die Forschungsfreiheit eingeschränkt wird.
Det är inte heller sant att det har skett inskränkningar i den fria forskningen.
GermanDie niedrige Wahlbeteiligung bei den Europawahlen 2004 beweist dies ebenfalls.
Det visades även genom det låga valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2004.
GermanIm Bericht wird ebenfalls eine Reform des Systems der Eigenmittel der EU angeregt.
I betänkandet framhålls även att reglerna om EU: s egna medel måste ses över.
GermanDie ist auch wirklich nötig neben dem Realismus, dessen es ebenfalls stets bedarf.
Det är också nödvändigt vid sidan av den realism som vi också alltid behöver.