"Durchhaltevermögen" - Svensk översättning

DE

"Durchhaltevermögen" på svenska

DE

Durchhaltevermögen {neutrum}

volume_up
Durchhaltevermögen (även: Ausdauer)
Auch ich möchte der Kommissarin zu ihrem Durchhaltevermögen gratulieren.
Även jag vill gratulera kommissionsledamoten till hennes uthållighet.
Was wir in dieser Sache brauchen, ist Durchhaltevermögen.
Uthållighet är vad som krävs i samband med denna fråga.
Zweifellos ein Erfolg für Sie, Herr Kommissar, die Sie Ihr nächtliches Durchhaltevermögen und ihre ausgezeichnete Gesundheit unter Beweis gestellt haben.
Utan tvekan framgång för er, herr kommissionär, som visat prov på nattlig uthållighet och utmärkt hälsa.

Användningsexempel för "Durchhaltevermögen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanAuch ich möchte der Kommissarin zu ihrem Durchhaltevermögen gratulieren.
Även jag vill gratulera kommissionsledamoten till hennes uthållighet.
GermanFür uns als Geber heißt das, wir müssen auch Durchhaltevermögen zeigen, wie ich es nennen möchte.
För oss givare betyder det att vi måste kunna visa vad jag skulle kalla givaruthållighet.
GermanNachdem wir nun vor der Umsetzung der Agenda 21 stehen, wird das Durchhaltevermögen eine Rolle spielen.
Nu när vi står inför genomförandet av Agenda 21 kommer uthålligheten att spela en roll.
GermanDas Durchhaltevermögen der Labourabgeordneten ist schon beachtlich!
Man förväntar sig att Labourledamöter skall hålla tempot!
GermanZunächst vielen Dank an Frau Pack für ihr Durchhaltevermögen.
Först ett tack till Doris Pack för hennes ihärdiga arbete.
GermanDie Gegner besitzen Durchhaltevermögen und haben stichhaltige Argumente.
Motståndarna står på sig och har goda argument.
GermanWas wir in dieser Sache brauchen, ist Durchhaltevermögen.
Uthållighet är vad som krävs i samband med denna fråga.
GermanVon allen Gesprächsteilnehmern war er der bei weitem gewandteste und hatte wohl auch das größte Durchhaltevermögen.
Av dem som deltog i diskussionerna var han den överlägset skickligaste, och den som verkade ha mest styrka.
GermanDie Lissabon-Agenda verlangt von den einzelstaatlichen Regierungen und den Beteiligten in den Regionen Durchhaltevermögen.
Enligt Lissabonmålen krävs att de nationella regeringarna och de som är involverade i regionerna är ihärdiga.
GermanDamit wurde sein Durchhaltevermögen getestet, und wie er bereits angemerkt hat, handelt es sich um einen komplizierten Fachbericht.
Det har varit ett uthållighetsprov och, som han säger, det är ett komplicerat och tekniskt betänkande.
GermanZweifellos ein Erfolg für Sie, Herr Kommissar, die Sie Ihr nächtliches Durchhaltevermögen und ihre ausgezeichnete Gesundheit unter Beweis gestellt haben.
Utan tvekan framgång för er, herr kommissionär, som visat prov på nattlig uthållighet och utmärkt hälsa.
GermanZweifachen Dank für Ihren Beitrag und für Ihre aufmunternden Worte, aber ich versichere Ihnen, daß dieser Vorsitz ein großes Durchhaltevermögen aufweist.
Dubbelt tack för ert inlägg och era uppmuntrande ord, men jag försäkrar er att detta ordförandeskap har stor uthållighet.
GermanNichtsdestotrotz möchte ich der Berichterstatterin, Frau Lambert, zunächst auch im Namen meiner Kollegin für ihr Durchhaltevermögen und ihre Entschlossenheit danken.
Men jag vill först och främst, och även på mina kollegers vägnar, tacka Jean Lambert för hennes idoghet och beslutsamhet.
GermanWie alle wissen, haben Sie eine Schildkröte als Symbol gewählt, die zweifellos ein Zeichen für Pünktlichkeit und Durchhaltevermögen, aber nicht wirklich für Umbruch ist.
Alla känner till att ni valde en sköldpadda som en symbol utan tvivel för noggrannhet och ihärdighet, men egentligen inte för revolution.
GermanIch wünsche der Europäischen Kommission viel Durchhaltevermögen und hoffe, daß das Parlament weiterhin in die Ausarbeitung einer Politik miteinbezogen wird.
Jag tillönskar Europeiska kommissionen en stor portion ihärdighet och hoppas att parlamentet blir engagerat i förberedandet av den politik som skall föras.
GermanWird er auf dem Erfolg der gestrigen einzigartigen Konferenz zum Irak aufbauen, die das gewaltige Durchhaltevermögen der britischen Politik unter Beweis stellte?
Kommer han att bygga vidare på den framgång som gårdagens unika konferens om Irak ledde till och som visade på den gedigna uthålligheten i brittisk politik?
GermanZunächst einmal möchte ich dem Berichterstatter danken für seine Geduld, sein Engagement und sein unglaubliches Durchhaltevermögen während des zehnjährigen Gesetzgebungsverfahrens.
Först vill jag tacka föredraganden för hans tålamod, engagemang och hans otroliga uthållighet under det tioåriga lagstiftningsförfarandet.

Synonymer (tyska) till "Durchhaltevermögen":

Durchhaltevermögen