"Diskussionen" - Svensk översättning

DE

"Diskussionen" på svenska

SV

"diskussioner" på tyska

DE

Diskussionen {femininum pluralis}

volume_up
Diskussionen
Die heutigen Diskussionen waren in vielerlei Hinsicht unterhaltsam und humorvoll.
Dagens diskussioner har varit underhållande och humoristiska i många avseenden.
All diese Maßnahmen erfordern nüchterne Diskussionen und praktische Übereinkommen.
För varje åtgärd krävs sakliga diskussioner och praktiska överenskommelser.
Übergreifendere Diskussionen wurden auch auf mehreren informellen Ministertagungen geführt.
Mer övergripande diskussioner har också förts vid flera informella ministerrådsmöten.
SV

diskussioner {pluralis}

volume_up
diskussioner
Dagens diskussioner har varit underhållande och humoristiska i många avseenden.
Die heutigen Diskussionen waren in vielerlei Hinsicht unterhaltsam und humorvoll.
För varje åtgärd krävs sakliga diskussioner och praktiska överenskommelser.
All diese Maßnahmen erfordern nüchterne Diskussionen und praktische Übereinkommen.
Mer övergripande diskussioner har också förts vid flera informella ministerrådsmöten.
Übergreifendere Diskussionen wurden auch auf mehreren informellen Ministertagungen geführt.

Användningsexempel för "Diskussionen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanDie heutigen Diskussionen waren in vielerlei Hinsicht unterhaltsam und humorvoll.
Dagens diskussioner har varit underhållande och humoristiska i många avseenden.
GermanZweifellos werden sich in diesem Jahr die Diskussionen im Rat schwierig gestalten.
Det råder ingen tvekan om att diskussionerna i rådet i år kommer att bli svåra.
GermanSie haben in oftmals schwierigen Diskussionen die Parlamentsseite angeführt.
De har lett parlamentets ståndpunkt genom förhandlingar som ofta varit krävande.
GermanEs gibt einige Änderungsanträge der UPE, über die es Diskussionen gegeben hat.
Det finns en del ändringsförslag från UPE som vi har haft litet diskussion om.
GermanBei unseren Diskussionen hier müssen wir vom Arbeitsmarkt der Zukunft ausgehen.
Våra diskussioner här måste ta sin utgångspunkt i morgondagens arbetsmarknad.
GermanDies hat zu hitzigen Diskussionen zwischen der Industrie und der Verwaltung geführt.
Detta har orsakat en upphettad debatt mellan industrivärlden och förvaltningen.
GermanAn einem Großteil der Diskussionen nahm Herr Ribeiro erfreulicherweise teil.
En stor del av diskussionen ägde rum med Ribeiro, är jag glad över att kunna säga.
GermanAll diese Maßnahmen erfordern nüchterne Diskussionen und praktische Übereinkommen.
För varje åtgärd krävs sakliga diskussioner och praktiska överenskommelser.
GermanDas zeigen jedenfalls auch viele Diskussionen, die wir vor Ort geführt haben.
Detta visar åtminstone många diskussioner som vi har fört på ort och ställe.
GermanHeftige Diskussionen gab es zudem über Rubrik 4: die externen Maßnahmen der EU.
Det har även varit mycket diskussion om kapitel 4: EU: s externa politik.
GermanDas zeigt sich auch an den Diskussionen über Antibiotika, Salmonellen und Zusätze.
Folk blir mer medvetna, och vi har debatter om antibiotika, salmonella och tillsatser.
GermanDiese Diskussionen sind jedoch die beste Möglichkeit, um eine baldige Lösung zu finden.
Dessa diskussioner är emellertid den bästa metoden för att nå en snabb lösning.
GermanDie ersten Diskussionen über den Entwurf der Erklärung haben gerade begonnen.
De första diskussionerna om ett förslag till förklaring har precis inletts.
GermanSie ist auch Gegenstand kontroverser Diskussionen um eine ökologische Vertretbarkeit.
Det är också föremål för heta diskussioner om vad som är ekologiskt hållbart.
GermanEs frustriert uns, daß diese Diskussion nicht allen Diskussionen zugrundeliegt.
Den här debatten frustrerar oss för att den inte är alla debatters grund.
GermanÜbrigens zielen die letzten Diskussionen im Rat in die gleiche Richtung wie die Ihren.
För övrigt syftar de senaste diskussionerna i rådet i samma riktning som era egna.
GermanIn diesen Fragen benötigen wir eindeutigere Definitionen und weitere Diskussionen.
Det behövs en tydligare definition och vidare diskussion på detta område.
GermanBesonders schwierig gestalteten sich die Diskussionen zur Speicherung von Verkehrsdaten.
I fråga om bevarande av uppgifter har diskussionerna varit särskilt besvärliga.
GermanBedauerlicherweise haben diese Diskussionen zu keinen greifbaren Ergebnissen geführt.
Tyvärr måste jag säga att den processen inte har lett till några påtagliga resultat.
GermanIm Ausschuß für Regionalpolitik wurde in langen Diskussionen sehr viel erreicht.
I utskottet för regionalpolitik uppnådde man synnerligen mycket under långa diskussioner.