DE

Diskussion {femininum}

volume_up
Eine Diskussion ist im Gange, und es sind Verhandlungen mit einem souveränen Staat.
En diskussion pågår och det handlar mycket riktigt om en diskussion med en suverän stat.
Diese Angelegenheit muss unbedingt geprüft und zur Diskussion gestellt werden.
Det är absolut nödvändigt att den här saken reds ut och tas upp till diskussion.
Diese Abkommen befinden sich in einer ersten Phase der Diskussion.
Det pågår nu en inledande diskussion om dessa ekonomiska partnerskapsavtal.
SV

diskussion {utrum}

volume_up
diskussion
En diskussion pågår och det handlar mycket riktigt om en diskussion med en suverän stat.
Eine Diskussion ist im Gange, und es sind Verhandlungen mit einem souveränen Staat.
Det är absolut nödvändigt att den här saken reds ut och tas upp till diskussion.
Diese Angelegenheit muss unbedingt geprüft und zur Diskussion gestellt werden.
Det pågår nu en inledande diskussion om dessa ekonomiska partnerskapsavtal.
Diese Abkommen befinden sich in einer ersten Phase der Diskussion.
diskussion (även: debatt)
Den var visserligen hårdnackad, men totalt sett, tror jag, var det en hederlig diskussion.
Sie war zwar hartnäckig, aber insgesamt, denke ich, war es eine faire Auseinandersetzung.
Det bästa exemplet för detta är Schengen, en diskussion om en fria rörligheten och realiseringen av artikel 7a.
Bestes Beispiel ist Schengen, die Auseinandersetzung um die Freizügigkeit und die Realisierung des Artikels 7a.
Jag önskar att vi inte hade den här diskussionen om den rättsliga grunden.
Ich wünschte, es wäre nicht zu dieser Auseinandersetzung über die Rechtsgrundlage gekommen.

Användningsexempel för "Diskussion" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

GermanIch halte eine weitere Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt deshalb für überflüssig.
Jag anser därför att vi inte behöver diskutera saken ytterligare för tillfället.
GermanDeshalb ist es für eine entsprechende Diskussion im Parlament noch viel zu früh.
Det är därför alldeles för tidigt att påbörja den här diskussionen i parlamentet.
GermanDiese Angelegenheit muss unbedingt geprüft und zur Diskussion gestellt werden.
Det är absolut nödvändigt att den här saken reds ut och tas upp till diskussion.
GermanAber 15 % Prozent sind auf jeden Fall keine Grundlage für die weitere Diskussion.
Men 15 procent är hur som helst inte något som kan användas i fortsatta debatter.
GermanIch wende mich direkt an Sie, weil diese Diskussion für mich reichlich absurd ist.
Jag vänder mig direkt till er, eftersom denna diskussion för mig är helt absurd.
GermanSonst entfachen wir hier eine Diskussion und diskutieren den Realitäten hinterher.
Annars drar vi igång en diskussion nu och diskuterar verkligheten i efterhand.
GermanLassen Sie mich kurz einige der interessanten Beiträge der Diskussion kommentieren.
Låt mig kort kommentera några av de intressanta inlägg som har gjorts i debatten.
GermanDabei ist doch diese Diskussion eigentlich schon obsolet, von der Realität überholt.
Dessutom är diskussionen egentligen redan föråldrad, omsprungen av verkligheten.
GermanIch möchte einige besondere Gruppen von Arbeitnehmern in dieser Diskussion erwähnen.
Jag skulle vilja föra in några särskilda grupper av arbetstagare i diskussionen.
GermanZu dieser Diskussion muß auch gehören, daß wir uns über Schwächen klarwerden.
Till denna diskussion måste också höra, att vi gör oss klara över våra svagheter.
GermanMögen also in diesem Rahmen die Diskussion und die Verhandlungen aufgenommen werden!
Det är alltså mot den bakgrunden vi skall föra diskussionen och förhandlingarna.
GermanDie gestrige Diskussion über die Reform der Außenbeziehungen ist auch heute relevant.
Gårdagens diskussion om reformen för yttre förbindelser är också relevant i dag.
GermanSie wissen, dass es zu diesem Wort eine politische und theoretische Diskussion gibt.
Ni vet att det pågår en politisk och teoretisk diskussion om ordet " fattigdom ".
GermanDie Diskussion, die wir hier führen, berührt die Grundfragen des menschlichen Seins.
Den diskussion vi för handlar om den grundläggande frågan om det mänskliga varat.
GermanBei der jetzigen Diskussion geht es nämlich nicht um wärmebehandelte Erzeugnisse.
Det som vi nu diskuterar handlar nämligen inte om värmebehandlade produkter.
GermanDann zu der Frage des Fonds, der auch in der Diskussion eine Rolle gespielt hat.
Sedan till frågan om fonderna, som också har spelat en roll i diskussionen.
GermanDeshalb ist die jetzige Diskussion über höhere Eigenmittel einfach verfrüht.
Därför är den nuvarande diskussionen om ökade egna medel helt enkelt för tidig.
GermanDa genau muß die Diskussion über den Bericht des Kollegen Buffetaut ansetzen.
Just här måste diskussionen om kollegan Buffetauts betänkande ta sin utgångspunkt.
GermanDiese Diskussion hat so stattgefunden, was andere Abgeordnete gern bestätigen werden.
Den diskussionen genomfördes och det finns andra ledamöter som kan bekräfta det.
GermanPlötzlich war Belgien für die dadurch ausgelöste heftige Diskussion zu klein.
Plötsligen var Belgien för litet för hela den häftiga diskussion som bröt ut.